Czy plan urlopów jest obowiązkowy?

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę posiada prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z kodeksem pracy, urlopy powinny być ustalane wcześniej i wykorzystywane przez pracowników zgodnie z planem urlopowym ustalanym przez pracodawcę, przy uwzględnieniu wniosków pracowników.

Zasady ustalania planu urlopów

Niezależnie od ilości zatrudnionych pracowników, pracodawca zobligowany jest najpóźniej do 31 grudnia przygotować plan urlopów na kolejny rok kalendarzowy. Ustalając terminy urlopów powinien brać pod uwagę wnioski pracowników, ale nie musi ich wszystkich akceptować. Priorytetowe powinno być zapewnienie normalnego toku pracy.

Ustalając plan urlopowy, pracodawca powinien zapewnić każdemu z pracowników urlop wypoczynkowy trwający ciągiem 14 dni.

Kiedy plan urlopów nie obowiązuje?

W dwóch przypadkach pracodawca nie musi ustalać planu urlopów

  • jeśli u danego pracodawcy nie funkcjonuje zakładowa organizacja związkowa
  • jeśli organizacja związkowa wyraziła zgodę na rezygnację z planu urlopów

W przypadku zaistnienia jednej z powyższych sytuacji, pracodawca ustala termin urlopu z pracownikami na bieżąco.

Plan urlopowy nie dotyczy przysługujących pracownikowi 4 dni tzw. urlopu na żądanie. W tym przypadku to pracownik decyduje kiedy taki urlop wykorzysta, a pracodawca musi się dostosować.

Również  w sytuacji złożenia wniosku o urlop wypoczynkowy bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, pracodawca nie może takiego wniosku odrzucić.

Niezależnie od tego czy w danym zakładzie pracy plan urlopów jest stosowany czy też nie, pracownik nie jest zwolniony z obowiązku złożenia wniosku o rozpoczęcie urlopu i może udać sie na wypoczynek dopiero po zaakceptowaniu takiego wniosku przez pracodawcę. Wiele zależy od wewnętrznych zasad panujących w konkretnym zakładzie pracy, ale nawet jeśli mamy z góry ustalony plan urlopowy, rozpoczęcie urlopu we wskazanym terminie bez wcześniejszego wniosku o jego rozpoczęcie, może zostać potraktowane jako nieuzasadnione niestawienie się w pracy.

Więcej informacji na temat planu urlopów znajdziesz na https://kadry.infor.pl/urlopy/wypoczynkowy/96052,Plan-urlopow-kiedy-jest-ustalany-i-czy-u-kazdego-pracodawcy.html, gdzie ekspert opisuje zasady związane z tym kiedy plan urlopów jest konieczny, a kiedy można z niego zrezygnować.

Posted in Blog and tagged , , , , .