Zawieszenie podatku handlowego na kolejny rok

Już kolejny rok z rzędu polski rząd zdecydował o zawieszeniu podatku handlowego. Dzięki temu do 2020 roku sklepy nie będą musiały płacić tego świadczenia, które budziło wiele kontrowersji. Jednak sprawa dalej nie jest jednoznacznie rozstrzygnięta, ponieważ wciąż czekamy na decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Zawieszenie podatku handlowego. Co to jest podatek handlowy?

Podatek od sprzedaży detalicznej, nazywany też podatkiem handlowym, został wprowadzony we wrześniu 2016 roku. Zgodnie z jego założeniami sklepy osiągające miesięczny obrót od 17mln zł do 170 mln zł miały płacić podatek w wysokości 0,8% przychodu, a przy obrocie powyżej 170 mln zł podatek wyniósł by  1,4%. Kwota wolna od podatku to 204 mln zł w ciągu roku.

Niedługo po tym jak ustawa ta weszła w życie Komisja Europejska nakazała Polsce zaprzestania pobierania tego świadczenia na rzecz państwa. Wątpliwość budziło, czy taki podatek nie stoi w sprzeczności z unijnymi regułami dotyczącymi pomocy publicznej.

Zawieszenie podatku handlowego

W czerwcu 2017 roku Komisja Europejska wydała wyrok w tej sprawie, który stwierdza, że nałożenie na sklepy podatku handlowego w takiej formie promuje mniejsze sklepy, które osiągają niższe dochody. Jest to niezgodne z prawem unijnym i może być rozumiane jako rodzaj pomocy publicznej. Polski rząd złożył odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej od wydanej decyzji, a podatek zawieszono do 1 stycznia 2018 roku.

Trybunał wciąż nie wydał wyroku w sprawie podatku handlowego. Z wypowiedzi przedstawicieli rządu wynika, że liczą oni na rozstrzygnięcie na rzecz Polski. Jednak dopóki to nie nastąpi, podatek nie może zostać wprowadzony w życie. Dlatego też senat poparł ustawę o zawieszeniu go również na rok 2019.

Więcej informacji na temat zawieszenia podatku handlowego znajdziesz na https://inforfk.pl/aktualnosci/4615375,Zawieszenie-podatku-handlowego-na-kolejny-rok.html – jest to portal publikujący najaktualniejsze wiadomości dla księgowych i kadrowych.

Posted in Bez kategorii.