Zgromadzenie wspólników spółek z o.o. przez Internet 

Zgromadzenie wspólników spółek z o.o. Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. nakłada na jej wspólników obowiązek corocznego zgromadzenia. Celem tego spotkania jest głównie udzielenie absolutorium członkom zarządu, a także zatwierdzenie sprawozdań, ustalenia dotyczące podziału zysków czy różnego rodzaju inne sprawy związane z działalnością spółki.

Jak podaje definicja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to forma prawna przedsiębiorstwa utworzonego przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami, które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie; licznie spotykana w krajach Europy.

Projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Zgromadzenie wspólników spółek.

Coroczne spotkanie wspólników spółek z o.o. często bywa problematyczne do zorganizowania. Po pierwsze wielu inwestorów to obcokrajowcy, albo Polacy na co dzień przebywający za granicą. Przyjazd na takie spotkanie często zajmuje im sporo czasu, a także generuje dodatkowe koszty. Drugim problemem jest fakt, że w niektórych spółkach wspólników jest naprawdę wielu. Zapewnienie specjalnego pomieszczenia, które trzeba na ta okazję wynająć stanowi nie tylko dodatkowe koszty, ale i konieczność nadprogramowej pracy związanej z organizacją takiego przedsięwzięcia. Dlatego też przedsiębiorcy działający w spółkach z o.o. z nadzieja przyjęli nowy projekt ustawy, który trafił do sejmu, a w którym pojawia się zapis o możliwości odbywania corocznych zgromadzeń za pośrednictwem Internetu.

Elektroniczny protokół ze zgromadzenia

Jednym z podstawowych wymogów dotyczących corocznego zgromadzenia wspólników jest protokół z zebrania. Uchwały przegłosowane podczas internetowego posiedzenia trafiają do księgi protokołów w postaci transkrypcji elektronicznego zgromadzenia wspólników. Do transkrypcji będzie trzeba też dołączyć dowody zwołania zgromadzenia przez zarząd oraz zapis audio-video ze spotkania. Bezpieczeństwo zapewnia możliwość nagrywania zebrania przez każdego z uczestników.

Więcej na ten temat przeczytasz na https://inforfk.pl/aktualnosci/4615405,Zgromadzenie-wspolnikow-sp-z-oo-przez-internet.html, gdzie można znaleźć wyczerpujące informacje na temat organizacji walnego zgromadzenia przez Internet oraz zasad związanych z elektronicznym protokołem z zebrania.

 

 

Posted in Bez kategorii.