Projekt nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów został opublikowany przez Ministerstwo Finansów. Zmiany mają dotyczyć przedsiębiorców prowadzących działalność na zasadach ogólnych i zaczną obowiązywać od pierwszego dnia stycznia 2020r.

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dotyczy m.in. zmian wprowadzonych niedawno w ustawie o PIT. W rozporządzeniu uwzględnione zostały zatem przedsiębiorstwo w spadku oraz spółka cywilna osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku. Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o PIT, przedsiębiorstwa takie również zobowiązane są do prowadzenia PKPiR.
Projekt nowego rozporządzenia  likwiduje niektóre ewidencje – znosi aktualny obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów pracowników. Z całą pewnością zmiany te ułatwią przedsiębiorcom życie, ponieważ do tej pory obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia określały przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zgodnie z nimi przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi przychodów i rozchodów są zobowiązani do prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia. Ewidencja ta obejmuje składniki majątku, które nie zostały zaliczone do środków trwałych, a których wartość przekracza 1500 zł. W przyszłym roku przedsiębiorcy nie muszą się w ogóle martwić kwestią ewidencji wyposażenia.

Dodatkowo w ramach nowego rozporządzenia odnośnie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów zniesiony ma zostać także obowiązek prowadzenia kart przychodów pracowników. Likwidacja tych obowiązków jest wynikiem uchwalenia ustawy o uproszczeniach dla przedsiębiorców, o których pisaliśmy już na naszym blogu.

Posted in Bez kategorii.