Przechowywanie-akt-pracowniczych

Przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców w 2019

Przechowywanie akt pracowniczych w 2019. Jak dotąd, dokumentacja pracownicza przechowywana była w formie papierowej, jednak od stycznia 2019 roku, możliwa będzie również opcja elektroniczna. Ważną zmianą jest również to, że wszystkie akta nowo zatrudnianych osób (zarówno w przypadku pracodawców jak i zleceniodawców), będą musiały być przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w […]

Czytaj więcej
Warunki skorzystania z ulgi na start

Warunki skorzystania z ulgi na start

Jakie są warunki skorzystania z ulgi na start? Ulga na start to nowa możliwość, jaką przepisy dają świeżo upieczonym przedsiębiorcom. Zgodnie z nowym prawem, niektóre początkujące firmy, mogą zostać zwolnione z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w pierwszych 6 miesiącach prowadzenia działalności. W dalszym okresie działalności nadal posiadają one również możliwość opłacania preferencyjnej podstawy wymiaru […]

Czytaj więcej
Obliczanie okresu 6 miesięcy ulgi na start

Obliczanie okresu 6 miesięcy ulgi na start

Obliczanie okresu 6 miesięcy ulgi na start czyli od kiedy do kiedy przysługuje pomniejszenie o składki na ubezpieczenia społeczne? Ulga na start obejmuje maksymalnie 6 pierwszych miesięcy (kalendarzowych) prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli zatem podejmujemy się założenia firmy w pierwszym dniu danego miesiąca kalendarzowego – to on jest pierwszym, który zostaje uwzględniony do ulgi. W przypadku, […]

Czytaj więcej
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online dokonywane na podstawie wniosku złożonego przez internet to ogromne ułatwienie dla każdego podatnika. Jak jednak możemy je uzyskać? Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Ministerstwem Finansów wprowadziło właśnie nową internetową usługę, dzięki której możliwe jest złożenie wniosku, a następnie uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, bądź stanu stwierdzającego […]

Czytaj więcej
JPK na żądanie

JPK na żądanie od 1 lipca 2018

1 lipca 2018 r. rusza JPK na żądanie. JPK czyli Jednolity Plik Kontrolny to rozwiązanie informatyczne, które od 1 lipca 2018 roku rusza w formule na żądanie. To wprowadzone celem usprawnienia pracy organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej wyjście, pozwala organom tym przeprowadzać łatwiejszą analizę danych. Kto podlega JPK na żądanie? Zgodnie z najnowszymi przepisami, […]

Czytaj więcej

Czy konieczna jest zgoda na przetwarzanie danych do wystawienia faktury

Zgoda na przetwarzanie danych do wystawienia faktury – czy jest potrzebna? Jak wnoszą przepisy z rozporządzenia RODO, przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem między i innymi wówczas, gdy przetwarzanie ich jest niezbędne do wykonywania umowy, a także wówczas gdy przetwarzanie to jest konieczne dla wypełnienia obowiązku nałożonego prawem na administratora. Powstaje zatem pytanie, jak […]

Czytaj więcej

Zawieszenie działalności gospodarczej w 2018 r.

Zawieszenie działalności gospodarczej w 2018 r. to nowe przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców, obejmującej pakiet ustaw Konstytucji dla Biznesu. W ramach nowych przepisów wprowadzono spore zmiany z zakresie zawieszenia działalność gospodarczej. Wśród najważniejszych przepisów Konstytucji dla Biznesu w tym zakresie, wymienić można między innymi możliwość bezterminowego zawieszenia wykonywania działalności, czy też opcję zawieszenia jej na okres […]

Czytaj więcej

Ulga na start dla przedsiębiorców

Ulga na start – czyli pierwsze 6 miesięcy działalności bez składek ZUS Każdy młody przedsiębiorca z dniem 30 kwietnia 2018 roku zyskał nowy przywilej, bowiem w ramach Prawa przedsiębiorców – jednej z pięciu ustaw Konstytucji Biznesu, przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej będzie zwolniony z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Jest to tzw. […]

Czytaj więcej
usługi-zwolnione-z-vat

Usługi zwolnione z VAT

Wystawianie faktur i korekty – usługi zwolnione z VAT Usługi zwolnione z VAT wymagają udokumentowania ich fakturą wówczas, gdy żąda tego nabywca, jednak brak obowiązku wystawienia faktury, nie wyklucza prawa do jej wystawienia. Zakres faktur dokumentujących świadczenie usług zwolnionych z VAT jest mniejszy niż „zwykłych” faktur, jednak mogą one podlegać korektom na zasadach ogólnych, np. […]

Czytaj więcej
Nowe wzory formularzy VAT

Nowe wzory formularzy VAT

Nowe wzory formularzy VAT będą obowiązywały już od 1 lipca 2018r i będą dopasowane do zmian w przepisach dotyczących podzielonej płatności w VAT. 6 marca tego roku został opublikowany projekt (z 19 lutego 2018 r.) nowego rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. Wprowadzenie tych wzorców było konieczne z uwagi na […]

Czytaj więcej