Obliczanie okresu 6 miesięcy ulgi na start

Obliczanie okresu 6 miesięcy ulgi na start

Obliczanie okresu 6 miesięcy ulgi na start czyli od kiedy do kiedy przysługuje pomniejszenie o składki na ubezpieczenia społeczne? Ulga na start obejmuje maksymalnie 6 pierwszych miesięcy (kalendarzowych) prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli zatem podejmujemy się założenia firmy w pierwszym dniu danego miesiąca kalendarzowego – to on jest pierwszym, który zostaje uwzględniony do ulgi. W przypadku, […]

Czytaj więcej
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online dokonywane na podstawie wniosku złożonego przez internet to ogromne ułatwienie dla każdego podatnika. Jak jednak możemy je uzyskać? Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Ministerstwem Finansów wprowadziło właśnie nową internetową usługę, dzięki której możliwe jest złożenie wniosku, a następnie uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, bądź stanu stwierdzającego […]

Czytaj więcej
JPK na żądanie

JPK na żądanie od 1 lipca 2018

1 lipca 2018 r. rusza JPK na żądanie. JPK czyli Jednolity Plik Kontrolny to rozwiązanie informatyczne, które od 1 lipca 2018 roku rusza w formule na żądanie. To wprowadzone celem usprawnienia pracy organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej wyjście, pozwala organom tym przeprowadzać łatwiejszą analizę danych. Kto podlega JPK na żądanie? Zgodnie z najnowszymi przepisami, […]

Czytaj więcej

Czy konieczna jest zgoda na przetwarzanie danych do wystawienia faktury

Zgoda na przetwarzanie danych do wystawienia faktury – czy jest potrzebna? Jak wnoszą przepisy z rozporządzenia RODO, przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem między i innymi wówczas, gdy przetwarzanie ich jest niezbędne do wykonywania umowy, a także wówczas gdy przetwarzanie to jest konieczne dla wypełnienia obowiązku nałożonego prawem na administratora. Powstaje zatem pytanie, jak […]

Czytaj więcej

Zawieszenie działalności gospodarczej w 2018 r.

Zawieszenie działalności gospodarczej w 2018 r. to nowe przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców, obejmującej pakiet ustaw Konstytucji dla Biznesu. W ramach nowych przepisów wprowadzono spore zmiany z zakresie zawieszenia działalność gospodarczej. Wśród najważniejszych przepisów Konstytucji dla Biznesu w tym zakresie, wymienić można między innymi możliwość bezterminowego zawieszenia wykonywania działalności, czy też opcję zawieszenia jej na okres […]

Czytaj więcej

Ulga na start dla przedsiębiorców

Ulga na start – czyli pierwsze 6 miesięcy działalności bez składek ZUS Każdy młody przedsiębiorca z dniem 30 kwietnia 2018 roku zyskał nowy przywilej, bowiem w ramach Prawa przedsiębiorców – jednej z pięciu ustaw Konstytucji Biznesu, przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej będzie zwolniony z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Jest to tzw. […]

Czytaj więcej
usługi-zwolnione-z-vat

Usługi zwolnione z VAT

Wystawianie faktur i korekty – usługi zwolnione z VAT Usługi zwolnione z VAT wymagają udokumentowania ich fakturą wówczas, gdy żąda tego nabywca, jednak brak obowiązku wystawienia faktury, nie wyklucza prawa do jej wystawienia. Zakres faktur dokumentujących świadczenie usług zwolnionych z VAT jest mniejszy niż „zwykłych” faktur, jednak mogą one podlegać korektom na zasadach ogólnych, np. […]

Czytaj więcej
Nowe wzory formularzy VAT

Nowe wzory formularzy VAT

Nowe wzory formularzy VAT będą obowiązywały już od 1 lipca 2018r i będą dopasowane do zmian w przepisach dotyczących podzielonej płatności w VAT. 6 marca tego roku został opublikowany projekt (z 19 lutego 2018 r.) nowego rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. Wprowadzenie tych wzorców było konieczne z uwagi na […]

Czytaj więcej
E-zwolnienia od lipca 2018

E-zwolnienia od lipca 2018

E-zwolnienia to forma zwolnień lekarskich jaką lekarze mogą wykorzystywać od 1 stycznia 2016 roku, jednak z dniem 1 lipca 2018 roku, wystawiane zwolnień, możliwe będzie wyłącznie w formie elektronicznej. Opcja papierowa traci zatem zastosowanie z końcem czerwca br. Na czym polegają e-zwolnienia? Dawne formularze zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA zostają zastąpione zaświadczeniem lekarskim e-ZLA, które następnie […]

Czytaj więcej
Podstawowe zagadnienia RODO dla przedsiębiorców

Podstawowe zagadnienia RODO dla przedsiębiorców

RODO dla przedsiębiorców to dla wielu powód nieprzespanych nocy. Od 25 maja br. we wszystkich państwach Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać nowe przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO dla przedsiębiorców oznacza nic innego jak wdrożenie szeregu procedur i analiz, mających na celu szczególną dbałość o przetwarzanie danych osobowych. Na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji znajduje […]

Czytaj więcej