OFERTA

Szanowni Państwo!
Biuro Rachunkowe „KONKRET” zajmuje się profesjonalną i kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych (osób fizycznych, spółek osobowych i spółek kapitałowych) oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Zakres oferowanych usług obejmuje:

1) dla rozpoczynających działalność gospodarczą
 • bezpłatną pomoc w wypełnianiu formularzy rejestrowych do Urzędu Miasta,Gminy,Urzędu Skarbowego, GUS, ZUS
 • konsultacje i doradztwo (m.in.pomoc przy wyborze formy opodatkowania)
 • rejestrację w urzędach skarbowych i ZUS
 • pomoc w zakupie i wdrożeniu oprogramowania finansowego
2) przy pełnej księgowości
 • komputerowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • przygotowanie rozliczeń w podatku VAT
 • przygotowanie rozliczeń w podatku dochodowym
 • przygotowanie innych deklaracji (np. PCC)
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie sprawozdań do GUS (statystyka)
 • wykonywanie raportów dla Zarządu
 • reprezentację firmy przed Urzędem Skarbowym, ZUS, organami kontroli skarbowej
3) przy KPiR lub ryczałcie
 • komputerowe prowadzenie KPiR lub Ewidencji Przychodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • przygotowanie rozliczeń w podatku VAT
 • przygotowanie rozliczeń w podatku dochodowym
 • przygotowanie innych deklaracji (np. PCC)
 • przygotowanie raportów dla właścicieli firmy
 • sporządzanie sprawozdań do GUS (statystyka)
 • sporządzanie rozliczenia rocznego
 • reprezentację firmy przed Urzędem Skarbowym, ZUS, organami kontroli skarbowej
4) przy obsłudze kadrowo-płacowej
 • sporządzanie list płac i deklaracji ZUS
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od pracowników
 • sporządzanie na koniec roku PIT-11, PIT-40, PIT-4R
 • sporządzanie kartoteki wynagrodzeń pracowniczych
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla pracowników

5) inne usługi

 • pomoc przy uzyskiwaniu zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i Urzędów Skarbowych
 • przygotowanie aktualizacji wpisów i zgłoszeń do właściwych urzędów, związanych z prowadzoną przez klienta działalnością gospodarczą
 • przygotowanie dokumentów kredytowych oraz współpraca z bankami w zakresie kompletowania dokumentacji związanej z wnioskami o udzielanie kredytu
 • pomoc we wdrażaniu oprogramowania do obsługi firmy
 • archiwizowanie dokumentów

 

Zapraszam do współpracy

Nasi klienci:
 • to osoby fizyczne prowadzące i nie prowadzące działalności gospodarczej, Spółki Cywilne, Spółki Jawne, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółki Akcyjne, Spółki Komandytowe oraz organizacje non-profit - fundacje i stowarzyszenia.
 • prowadzą działalność produkcyjną, handlową i usługową w różnych branżach, m.in. budowlanej, transportowej, gastronomicznej, spożywczej, informatycznej, prawniczej.
 • działają na terenie województwa śląskiego, małopolskiego, mazowieckiego i podkarpackiego, na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.