Projekt nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów został opublikowany przez Ministerstwo Finansów. Zmiany mają dotyczyć przedsiębiorców prowadzących działalność na zasadach ogólnych i zaczną obowiązywać od pierwszego dnia stycznia 2020r. Projekt nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dotyczy m.in. zmian wprowadzonych niedawno w ustawie o PIT. W rozporządzeniu uwzględnione zostały zatem przedsiębiorstwo w spadku oraz […]

Czytaj więcej
Obliczanie okresu 6 miesięcy ulgi na start

PPK od 1 lipca 2019 r.

PPK od 1 lipca 2019 r. to przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, które od początku tego miesiąca objęły przedsiębiorców zatrudniających ponad 250 osób. PPK od 1 lipca 2019 r. – szczegółowe infomacje na temat uczestniczenia w programie znajdują się na stronie internetowej ZUS-u. Samo odprowadzanie składek na PPK jest dobrowolne. Składka podstawowa finansowana przez […]

Czytaj więcej

Projekt ustawy obniżający niższą stawkę PIT z 18 do 17 proc.

16 lipca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy obniżający niższą stawkę PIT z 18 do 17 proc. oraz podnoszący ponad dwukrotnie koszty uzyskania przychodów dla pracowników. Zmiany te mają obowiązywać już od 1 października 2019 r. Projekt ustawy obniżający niższą stawkę PIT z 18 do 17 proc. Ile zyska podatnik? Dzięki tej zmianie, przy […]

Czytaj więcej

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów to jedne z założeń uchwalonej przez Senat nowelizacji VAT 4 lipca 2019 r. Na co zwrócić uwagę? Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów obejmują możliwość wystawienia faktury do paragonu tylko wtedy kiedy paragon będzie zawierał NIP nabywcy, będącym przedsiębiorcą. Złamanie tego obowiązku wiąże się z konsekwencjami zarówno dla sprzedawcy […]

Czytaj więcej

Zerowy PIT dla młodych od 1 sierpnia

Zerowy PIT dla młodych od 1 sierpnia. Rząd po raz kolejny postawił wprowadzić w życie jedną ze swoich obietnic. Po wielu długich debatach sejm w końcu uchwalił projekt ustawy dotyczącej wprowadzenia ulgi podatkowej dla młodych pracowników, którzy nie ukończyli jeszcze 26 roku życia. Celem wprowadzonych zmian jest zapewnienie młodym lepszych warunków pracy. Projekt przewiduje dokonanie zmian […]

Czytaj więcej
Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o RODO

Nowy wzór świadectwa pracy 2019 – brak imion rodziców pracownika

Nowy wzór świadectwa pracy 2019 to dokument, w którym od 4 maja 2019r. nie można wpisywać imion rodziców pracownika. Aktualnie są to dane, których nie powinno się wymagać od pracowników, zgodnie z obowiązującą od tego dnia nowelizacją Kodeksu pracy. Trzeba jednak wiedzieć, że  zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy, która dostosowała nowy wzór świadectwa pracy, […]

Czytaj więcej

Bezpłatne sprawdzenie kontrahenta

Bezpłatne sprawdzenie kontrahenta. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o podatku od towarów i usług. Zakłada ona m.in. stworzenie jednej elektronicznej bazy podatników VAT. Dzięki niej firmy będą miały możliwość bezpłatnej weryfikacji informacji o swoich kontrahentach. Główną zmianą, jaką wprowadzi nowela ustawy o VAT i innych ustaw, jest stworzenie jednej bazy podatników VAT, mającej […]

Czytaj więcej

Czarna Księga niedozwolonych praktyk

Czarna Księga niedozwolonych praktyk bazować będzie na barierach, z którymi mierzą się przedsiębiorcy na rynkach innych państw członkowskich. Do zgłaszania przede wszystkim praktyk delegowania pracowników zachęca Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Zażalenia te posłużą do opracowania Czarnej Księgi dot. bezprawnych praktyk utrudniających delegowanie pracowników, a także innych barier i ograniczeń, które utrudniają korzystanie ze wszystkich czterech swobód […]

Czytaj więcej

Zatrudnienie młodocianych

Zatrudnienie młodocianych to temat szczególnie aktualny w okresie wakacyjnym. W jaki sposób można legalnie zatrudnić młodocianą osobę do lekkich prac? Zatrudnienie młodocianych to temat, który powinniśmy rozpocząć od ustalenia definicji.  Młodociani to osoby, które ukończyły 15 lat, ale nie skończyły jeszcze 18 roku życia. Młodociany niemający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. […]

Czytaj więcej

Oświadczenia od zatrudnionych, którzy ewidencjonują obrót na kasie

Oświadczenia od zatrudnionych, którzy ewidencjonują obrót na kasie  powinny być złożone najpóźniej do 31 maja br. O czym warto wiedzieć jeśli zatrudniasz takiego pracownika? Od pierwszego dnia 2019 r. każdy przedsiębiorca powinien zapoznać swoich pracowników, zanim rozpoczną u niego ewidencję na kasie, o zasadach jej prowadzenia. Następnie zatrudniony winien złożyć oświadczenie, że zapoznał się z tymi regułami. W […]

Czytaj więcej