Pakiet MŚP

Pakiet MŚP jako ułatwienie i oszczędności dla przedsiębiorców – informacje ogólne

Prace nad pakietem MŚP dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw to obecnie zajmujący aspekt działania Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Jego projekt obejmuje bowiem szereg ułatwień i sposobów na zyskanie sporych oszczędności dla przedsiębiorców.

Pakiet MŚP – czego dotyczy i jakie nowości wnosi?

Do głównych zmian jakie wnieść ma Pakiet MŚP dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw to przede wszystkim możliwości takie jak:

 • wliczenie wartości pracy małżonka w koszt uzyskania przychodu przedsiębiorstwa,
 • wprowadzenie statusu „małego podatnika” w PIT i CIT dla firm, które rocznie uzyskają sprzedaż do 2 mln euro rocznie (dotychczas to 1,2 mln euro),
 • rozliczenie straty podatkowej do wysokości 5 mln złotych,
 • zniesienie obowiązku przeprowadzania okresowych szkoleń BHP dla ponad 5 mln pracowników, w branżach o najmniejszym ryzyku wypadkowym,
 • skrócenie terminu ze 150 do 90 dni do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT, uprawniający wierzyciela, który nie uzyskał należności.

Łącznie cały projekt noweli ustaw, mający wnieść uproszczenia w prawie podatkowym i gospodarczym dla przedsiębiorców, to niespełna 50 uproszczeń, które pozwolą w przeciągu najbliższych 10 lat, zaoszczędzić im nawet 4 miliardy złotych.  Propozycja ta jest kolejnym, po Konstytucji biznesu oraz pakiecie 100 zmian dla firm, ukłonem w kierunku polskich przedsiębiorców, którzy dzięki nowym przepisom mogą wiele zyskać.

Zmiany na korzyść przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prężnie działa w kierunku poprawy funkcjonowania mniejszych i średnich przedsiębiorców, którzy dzięki nowym rozwiązaniom, mogą skuteczniej i efektywniej działać, a przy tym sporo zaoszczędzić. Blisko 50 uproszczeń z zakresu prawa podatkowego oraz gospodarczego ułatwi prowadzenie biznesu w naszym kraju. Wiele pozytywnych zmian już przynosi pierwsze owoce, jednak nadal istnieje wiele zaniedbań, które nowe przepisy pomogą skutecznie zniwelować.

Zarówno Konstytucja Biznesu jak również wprowadzony pakiet 100 zmian dla firm przyniosły wiele dobrego, jednak konieczna jest dalsza praca nad eliminacją problemów jak zatory płatnicze czy niezwykle niska obecność małych i średnich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych. 

Cały projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw jest skoncentrowany na wprowadzeniu uproszczeń, dzięki którym przedsiębiorcy będą z większą swobodą mogli poruszać się po przepisach prawa podatkowego i gospodarczego. Ważne jest również to, że kolejny pakiet innowacji, opracowywany jest we współpracy z samymi zainteresowanymi, czyli przedsiębiorcami – głównie z małych i średnich firm. Wraz z nowymi przepisami poprawi się płynność firm, a także znacznie zmniejszone zostaną obciążenia biurokratyczne związane z prawem podatkowym.

Nowe przepisy pozwolą obniżyć koszty funkcjonowania pracodawców, w tym między innymi w postaci likwidacji obowiązku okresowych szkoleń BHP, dla ponad 5 milionów pracowników. W tym zakresie podniesiony zostanie również dwukrotnie limit pracowników, dla którego pracodawca zobowiązany będzie zatrudnić specjalistów BHP. Nowelizacje pomogą również w temacie prawa spółek, czy w przepisach odn. rachunkowości firm. Zmiany w większości zaczną obowiązywać już w 2019 roku.

Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorców

Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorców – cz. 2

Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorców, który w dużej mierze ma wejść w życie już w nadchodzącym 2019 roku, to niezwykłe wsparcie dla małych i średnich firm. Obejmuje on między innymi zmiany w zakresie statusu tzw. „małego podatnika”, a także możliwości wliczenia pracy małżonka w koszty uzyskania przychodu czy jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln złotych.

Status „małego podatnika”

Nowela będąca w fazie projektowania, bierze pod uwagę przede wszystkim możliwość podwyższenia progu sprzedaży, dzięki któremu więcej małych i średnich przedsiębiorców, będzie mogło uzyskać status „małego podatnika”. Planuje się, że próg ten z 1,2 mln euro wzrośnie do 2 mln euro. Sam w sobie status tzw. „małego podatnika” to alternatywa, dzięki której uzyskać można uprawnienia w zakresie amortyzacji, niższego opodatkowania czy rzadszego obowiązku dokonywania wpłat zaliczek na PIT oraz CIT.

Jednorazowa amortyzacja, czyli zaliczenie całej wartości środków trwałych w koszty uzyskania przychodu w miesiącu wprowadzenia ewidencji  (do 50 tys. euro) pozwala w przypadku dużego kosztu uzyskania przychodu, znacząco zmniejszyć podatek do odliczenia w skali roku. Jest to zatem rozwiązanie dużo korzystniejsze, niż stosowane dotychczas rozliczenie liniowe.

Innym przywilejem „małego podatnika” jest kwartalne rozliczenie zaliczek, co oznacza zmniejszenie formalności związanych ze składaniem deklaracji czy dokonywaniem przelewów (4 zamiast 12 rocznie). Co więcej, „mały podatnik” zyskuje obniżoną stawkę podatku CIT z 15 zamiast 19 procent.

Możliwość wliczenia pracy małżonka w koszty uzyskania przychodu

Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorców przewiduje również zmiany związane z wykonywaniem pracy współmałżonka na rzecz przedsiębiorstwa. Wedle nowych usprawnień, wartość pracy małżonka może zostać uwzględniona jako koszt uzyskania przychodu firm, przez co wynagrodzenie dla męża/żony wypłacane za pracę będzie mogło pojawić się w kosztach uzyskania przychodu.  Ta opcja pozwala sporo oszczędzić na podatkach.

Zmiana ta jest szczególnie korzystna dla małych i mikro przedsiębiorstw rodzinnych, w których podatnik zatrudnia współmałżonka na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o pracę. W nowej opcji, przedsiębiorca taki traktowany jest tak jak pracodawca zatrudniający osobę spoza najbliższej rodziny. Nie da się zatem ukryć, że na takim rozwiązaniu skorzysta kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorców.

Jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln

W nowych propozycjach projektu MŚP znaleźć można również możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł. Wedle pomysłu, dopiero kwoty powyżej tej sumy będą rozliczane na dotychczasowych zasadach. Jest to rozwiązanie, które może wspaniale wpłynąć na płynność finansową przedsiębiorstwa, a dodatkowo, rozliczając stratę jednorazowo, można ograniczyć formalności do minimum – strata rozliczona raz, a nie w okresie kilku lat, wymaga jednorazowego złożenia dokumentów.

Likwidacja-szkoleń-BHP

Pakiet MŚP – cz. 3 – Likwidacja szkoleń BHP i inne ułatwienia

Każdy mały i średni przedsiębiorca może wiele zyskać na propozycjach jakie oferuje projekt MŚP. Jedną z ważniejszych opcji, które pomogą wiele zaoszczędzić i wprowadzić większą funkcjonalność jest  likwidacja szkoleń BHP w niektórych branżach, co obejmie nawet 5 mln pracowników, a także szereg innych drobnych usprawnień, skutecznie poprawiających funkcjonowanie firmy.

Likwidacja szkoleń BHP

Nowy projekt zmian ustawowych ma wnieść likwidację obowiązku dokonywania okresowych szkoleń BHP w branżach, w których ryzyko wypadków itp. wydarzeń jest znikome. Rozwiązanie to może zatem objąć nawet 5 milionów pracowników administracyjno-biurowych. Zatrudnieni u pracodawcy pracownicy, którzy wykonują pracę, którą zakwalifikować można jako grupę działalności z nie wyższą niż trzecia kategorią ryzyka, w rozumieniu przepisów ZUS, nie muszą odbywać okresowych szkoleń BHP.

Jak dotąd pracodawca jest zobowiązany do ponoszenia sporych kosztów związanych z przeprowadzeniem tego rodzaju szkoleń. Przepisy unijne dyrektywy Rady UE związane z okresowymi szkoleniami BHP mówią jednak, że obowiązek ten należy spełniać wyłącznie wówczas, gdy jest to konieczne i uzasadnione. Dzięki nowemu usprawnieniu, te dodatkowe szkolenia zostaną zlikwidowane, co przełoży się na zmniejszenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw.

W zakresie BHP, projekt MŚP mówi również o tym, iż w przypadku przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 50 pracowników (dotychczas było to 20), a ich działalność zakwalifikowana jest do nie wyższej niż trzecia kategorii ryzyka w rozumieniu przepisów ZUS, nie będzie obowiązku zatrudniania specjalisty od BHP. Pracodawca będzie mógł wówczas samodzielnie pełnić zadania w zakresie BHP.

Dodatkowe ułatwienia

Wśród dodatkowych ułatwień, które mają wnieść nowe przepisy, wymienić można również:

 • Możliwość zwolnienia podatkowego w CIT od dochodów ASI (alternatywnych spółek inwestycyjnych), które zostały uzyskane ze zbycia udziałów/akcji.  Dotyczy to sprzedaży udziałów/akcji, których w spółce posiadano ogółem co najmniej 10 procent, a także nie krócej niż przez 2 lata.
 • Możliwość zwolnienia z podatku sum odszkodowań, które uzyskano od ubezpieczyciela na odtworzenie zniszczonego majątku – dotyczyć może ono wszystkich środków trwałych, poza samochodami osobowymi.
 • Wprowadzenie ujednoliconych formularzy deklaracji podatkowych w zakresie podatków lokalnych (od nieruchomości czy podatku leśnego), a także możliwość składania ich drogą elektroniczną.
 • Krótszy okres obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych z bezterminowego na 5 lat.
 • Anulowanie niektórych obowiązków informacyjnych, w tym tych dotyczących okresu zawieszenia działalności czy prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.
 • W funkcjonowaniu spółki z o.o. wprowadzenie trybu obiegowego podejmowania uchwał, nowe reguły zwrotu zaliczek pobranych na poczet dywidendy itd.
 • Usprawnienia w zakresie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
 • Wprowadzenie wezwania telefonicznego lub mailowego przez ZUS lub pracodawcę ubezpieczonego dotyczące kontroli czasowej niezdolności do pracy.

Zmiany w opodatkowaniu leasingu w 2019

Już od 1 stycznia 2019 roku wprowadzone zostać mają zmiany w zakresie opodatkowania samochodów osobowych, co bezpośrednio może mieć również oddziaływać na opodatkowanie leasingu. Nowe rozwiązania zaproponowane przez Ministerstwo Finansów, mogą wpłynąć na zmniejszenie popularności tej formy zakupu pojazdów, ale także wynajmu długoterminowego.

Zmiany w opodatkowaniu leasingu w 2019 to między innymi jedna z atrakcyjnych opcji dla przedsiębiorców, którą jest możliwość dokonania sprzedaży auta po-leasingowego bez podatku dochodowego.

Główne zmiany planowane w opodatkowaniu leasingu

Pierwsza zmiana dotyczyć będzie rat leasingowych, które mają zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodu wyłącznie do łącznej wysokości 150 tysięcy złotych (kwoty będącej również nowym limitem amortyzacyjnym, jaki przewidziano dla nabywców, którzy dokonali zakupu samochodów osobowych).

Kolejną zmianą jest to, że wszelkie koszty związane z nabyciem oraz użytkowaniem pojazdu (leasingowego i innych) mogą zostać odliczone od przychodu wyłącznie w połowie, w sytuacjach gdy samochód wykorzystywany jest do celów firmowych, ale również prywatnych.

Zmiana powyższa oznacza, że podatek dochodowy będzie działał na zasadach podobnych jak VAT, stąd też w sytuacji gdy samochód będzie użytkowany dla celów mieszanych, przedsiębiorca będzie mógł odjąć wyłącznie połowę poniesionych wydatków oraz połowę VAT. Deklaracja o wykorzystaniu pojazdu wyłącznie do celów służbowych, a także prowadzenie w tym celu stosownej ewidencji sprawi jednak, że możliwe będzie odliczenie 100% wartości podatku od towarów i usług oraz kosztów.

Jakie jeszcze czekają nas zmiany?

Powyższe zmiany to jednak nie koniec nowości, bowiem planowane są również nowe rozwiązania związane z samochodami osobowymi, w odniesieniu do których zostaną podwyższone limity odpisów amortyzacyjnych, które zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów. Dotychczas była to kwota 20 tysięcy euro (około 85 800 zł, przy założeniu kursu euro 4,29 zł) do 150 tysięcy złotych. Planowana jest również likwidacja tzw. kilometrówki.

Wyższe limity odpisów amortyzacyjnych to ważna zmiana dla firm leasingowych, których zadaniem jest amortyzowanie samochodów użytkowych, co wynika z leasingu operacyjnego. W kwestii kilometrówki, będzie to ważny aspekt dla wynajmujących samochody, szczególnie na okresy długoterminowe.

Podsumowując

Zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Finansów co prawda nie są skierowane w kierunku osób, które korzystają z leasingu operacyjnego. Jednak mogą mieć one nie mały wpływ na podejmowanie decyzji związanych z nabywaniem pojazdów dla potrzeb przedsiębiorstwa. Decyzja o tym co będzie lepszym rozwiązaniem – czy samochód w leasingu, wynajem czy też zakup – będzie podejmowana w oparciu o to, co rzeczywiście w myśl nowych przepisów będzie bardziej opłacalne. Pewne jest jednak to, że leasing zdecydowanie może stracić na swojej dotychczasowej atrakcyjności.

 Nowe zmiany mogą wejść w życie już z dniem 1 stycznia 2019 roku.