Jak zawrzeć umowę spółki z o.o.? Elektronicznie czy u notariusza?

Jak zawrzeć umowę spółki z o.o.? Elektronicznie czy u notariusza? Na to pytanie odpowiedzi szukają osoby, które zdecydowały się na tą formę prawną przedsiębiorstwa.

Należy przyznać, że procedura zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet, portal S24 (sposób uproszczony) należy do faktycznie szybszych i tańszych rozwiązań. Bywa także bardziej komfortowa. Trzeba jednak pamiętać, że taki sposób uniemożliwia wprowadzanie modyfikacji w umowie spółki oraz sporządzanie zapisów, które dzięki tradycyjnej metodzie zawarcia umowy u notariusza, są możliwe.

Jeżeli więc mamy pewność, że zawarcie umowy spółki wyczerpuje wzorzec dostępnego formularza, warto skorzystać z szybszego sposobu, tj. przez internet. Wykorzystujemy wówczas wzorzec umowy (S24), znajdujący się na specjalnym, dedykowanym tej procedurze portalu. Samo wypełnienie wniosku nie powinno sprawić większych problemów. Schemat jest prosty i przejrzysty, a koszty niskie.

Złożony wniosek o założenie spółki z o.o. zostanie rozpatrzony przez wydziały Krajowego Rejestru Sądowego.  Sąd rejestrowy powinien rozpatrzeć wniosek o wpis złożony online w terminie jednego dnia od daty jego wpływu.

Co warto wiedzieć na temat zawarcia umowy spółki z o.o. przez internet?

Jeśli zdecydujecie się Państwo na zawarcie umowy przy przy wykorzystaniu wzorca umowy (czyli w systemie S24), na pokrycie kapitału zakładowego wnosi się wyłącznie wkłady pieniężne. Jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być wkład niepieniężny (aport), rejestracji dokonujemy wykorzystując tradycyjną ścieżkę tj. podpisanie aktu notarialnego.

Pokrycie kapitału zakładowego powinno nastąpić nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu do rejestru. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5000 złotych, a wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych.

Jak zawrzeć umowę spółki z o.o.? Poza tym pytaniem na przyszłych właścicieli spółki czeka szereg innych kwestii, m.in. tych związanych z prowadzeniem księgowości. W tej kwestii zapraszamy gorąco do kontaktu z naszym biurem.

Maile o wszczęciu kontroli czyli na co warto uważać

Ministerstwo finansów przestrzega przed mailami, które pojawiają się na skrzynkach przedsiębiorców,  informującymi o “zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej”. Odbiorca tych komunikatów proszony jest o przygotowanie dokumentów wymienionych rzekomo w pliku dołączonym do wiadomości.

Otwieranie załącznika do wiadomości lub wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, jest niebezpieczne, i może wiązać się z zainfekowaniem komputera szkodliwym oprogramowaniem lub przekazanie danych podatnika nieuprawnionym osobom. 

Maile o wszczęciu kontroli nie są wysyłane z urzędów skarbowych. Instytucja ta co do zasady nie informują drogą mailową o wszczęciu kontroli. MF prosi o zwrócenie uwagi, że korespondencja mailowa kierowana przez urzędy skarbowe wysyłana jest wyłącznie z adresów o domenie „gov.pl”.

Maile o wszczęciu kontroli, czyli treść fałszywej wiadomości (pisownia oryginalna):

———————————————————————————————-

Temat: INFORMACJA О ZAMIARZE WSZCZĘCIA KONTROLI SKARBOWEJ

Nadawca: Urząd Skarbowy <otelpokbysie@o2.pl>

Data: 24-02-2019, 22:59

Adresat:

Urząd Skarbowy odczytać zawiadomienie о zamiarze zainicjować kontroli w dniu 18.04.2019r. Wobec braku możliwości ustawienia kontaktu telefonicznego w dniach 4-7.04.2019r. i nie zastania podatnika w jego siedzibie w dniu 6.04.2019r. w celu ustalenia terminu wszczęcia kontroli. Urząd Skarbowy wyznacza termin zainicjować kontroli na 29.04.2019r. о godz. 9.00.

Jednoczesnie Urzqd Skarbowy informuje, ze zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz.74 z p6zn. zm.) w zwiqzku art. 80 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 г. о swobodzie dziatalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r.. Nr 155, poz. 1095 z pozn. zm.) czynnosci kontrolnych dokonuje si$ w obecnosci kontrolowanego lub osoby przez niego upowaznionej. Oznacza to ze w wyzej wymienionym terminie jest Pani/Pan zobowiązana do obecnosci w siedzibie swojej Firmy i wspofpracy z inspektorem kontroli. Ponadto zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy о swobodzie dziatalnosci gospodarczej jest Pani/Pan zobowiązuje do pisemnego wskazania osoby upowaznionej do reprezentowania Pani/Pana w trakcie kontroli, w szczegolnosci w czasie Pani/Pana nieobecnosci.

Jest Pani/Pan zobowiązania do przygotowania wszystkich potrzebnych dokumentow zwiqzanych z prowadzone przez Pani/Pana Firm wymienionych w załączniku(dokumenty.rar).

Nieobecnosc Pani/Pana moze zostac uznana za stan wyczerpuje znamiona wykroczenia okreslonego w art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z pozn. zm.).

INSPEKTOR KONTROLI
Urząd Skarbowy
mgr Marian Jakubowski”

———————————————————————————————-

Źródło: Ministerstwo Finansów