Kary skarbowe od 2017

Kary skarbowe od 2017 wzrosły razem z podsieniem minimalnej stawki za wynagrodzenie. Od tego roku są one wyższe za przestępstwa oraz wykroczenia skarbowe.

Przesunięty został próg kwalifikowania czynów zabronionych polegających na uszczupleniu należności publicznoprawnej. Należy przez to rozumieć spowodowanie konkretnego niebezpieczeństwa uszczerbku finansowego, np. uchylanie od opodatkowania, wyłudzenie zwrotu VAT itp. Jeśli kwota uszczuplonej należności publicznoprawnej przekroczy pięciokrotne najniższe wynagrodzenie, czyn ten zostanie uznany za przestępstwo skarbowe. Próg ten wynosi więc w tym roku 10000zł. Czyn, w którym uszczuplona kwota nie przekroczy tej wartości zostanie uznany za wykroczenie skarbowe.

Kary skarbowe od 2017 za przestępstwa skarbowe skutkować mogą grzywną w stawkach dziennych albo ograniczeniem lub pozbawieniem wolności. Przy wymierzaniu kary grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość pojedynczej stawki dziennej. Jeśli nie zostanie uznane inaczej to aktualna najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 720.

Za wykroczenie skarbowe, np. niewyznaczenie w terminie płatnika podatków lub niezłożenie deklaracji VAT, przedsiębiorca może być  ukarany grzywną wymierzoną w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (w 2017 r. – od 200 zł do 40.000 zł).

Podatnik może być ukarany mandatem za wykroczenie skarbowe, który wymierza tylko organ podatkowy za zgodą danej osoby. W takiej sytuacji  grzywna jest określona w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (w 2017 r.- 4.000 zł). Wyrokiem nakazowym sąd może wymierzyć karę grzywny za wykroczenie skarbowe w granicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (w 2017 r. – 20.000 zł).

Aby zminimalizować ryzyko poniesienia konsekwencji za wykroczenia skarbowe lub przestępstwa skarbowe, warto podjąć współpracę z rzetelnym biurem rachunkowym, które posiada wiedzę na wysokim poziomie w zakresie przepisów prawa podatkowego. Uzupełnij nasz kalkulator i skontaktuj się z nami w celu szczegółowego poznania naszej oferty.

PRZESTĘPSTWA SKARBOWE – grzywny w 2017 roku (art. 23 Kks)
Sposób wyliczenia Wartość w PLN
Minimalna stawka dzienna („min SD”): MW x 1/30 66,67
Maksymalna stawka dzienna („max SD”): min SD x 400 26.666,66
Minimalna kara grzywny: min SD x 10 666,70
Maksymalna kara grzywny: max SD x 720 19.199.995,20
Maksymalna kara grzywny przy wyroku nakazowym: max SD x 200 5.333.332,-

 

WYKROCZENIA SKARBOWE – grzywny w 2017 roku (art. 48 Kks)
  Sposób wyliczenia Wartość w PLN
Minimalna kara grzywny: MW x 1/10 200,00
Maksymalna kara grzywny: MW x 20 40.000,00
Maksymalna kara grzywny przy wyroku nakazowym: MW x 10 20.000,00
Maksymalna kara grzywny nałożona mandatem karnym: MW x 2 4.000,00

Jak zmienić biuro rachunkowe

Jak zmienić biuro rachunkowe? Takie pytanie zadają sobie przedsiębiorcy, którzy przypuszczają, że ich księgowość prowadzona jest nierzetelnie lub wybrane biuro rachunkowe popełnia błędy albo nie dotrzymuje terminów. W takim przypadku nie warto czekać, ale warto podjąć tą decyzję. Jak się przygotować do zmiany biura podatkowego?

Przełom roku oraz początek nowego roku to dobry moment aby podjąć decyzję związaną ze zmianą księgowego. Przedsiębiorcy zwykle zwlekają z tym tematem, obawiając się stosu papierologii do opanowania, a także straty cennego czasu. Nie jest to jednak skomplikowana procedura, a zmiana na biuro rachunkowe godne zaufania i należycie współpracujące ze swoimi klientami to spokój i brak skołatanych nerwów dla przedsiębiorcy. Zobacz jak to zrobić bezboleśnie krok po kroku oraz na co zwrócić szczególną uwagę.

  • znalezienie nowego biura rachunkowego – pod uwagę warto wziąć kilka czynników, np. czy biuro posiada certyfikat Ministerstwa Finansów, jak długo biuro rachunkowe działa na rynku, czy jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej, jakie opcje kontaktu są przyjęte w biurze, a także czy jego pracownicy są stale szkoleni i posiadają niezbędną wiedzę.
  • wypowiedzenie umowy i podpisanie umowy z nowym biurem rachunkowym – wypełnij nasz kalkulator kosztów obsługi księgowej, pamiętając o tym, że ostateczna cena i tak jest negocjowana w trakcie spotkania z właścicielką naszego biura. W trakcie tego spotkania omówimy warunki współpracy oraz podpiszemy umowę o świadczenie usług księgowych.
  • podpisanie pełnomocnictwa – dzięki niemu będziemy mogli reprezentować Cię w urzędach, a Ty znowu zyskasz więcej czasu dla siebie i swojej firmy.
  • przekazanie dokumentów rejestrowych (tj. KRS, NIP, REGON itp.)
  • kwestie związane z ZUS – zmiana biura rachunkowego powoduje konieczność powiadomienia ZUS o zmianie miejsca przechowywania dokumentów. W tym przypadku nasze biuro rachunkowe pomaga w uzupełnieniu odpowiedniego druku oraz przejściu przez całą procedurę.
  • zmiana biura podatkowego w CEIDG – jest jedną z najprostszych zmian, ponieważ wymaga edycji dosłownie kilku pól. Tym zagadnieniem również możemy się zająć, dzięki czemu zaoszczędzisz swój cenny czas.

Na co zwrócić szczególną uwagę?

Przy zmianie biura rachunkowego warto sprawdzić wszystkie dokumenty. Przy podpisaniu umowy z nowym biurem warto dodatkowo zlecić kontrolę wszystkich dokumentów.

Jeśli nadal masz wątpliwości lub pytania dotyczące tego jak zmienić biuro rachunkowe skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci w bezbolesnym przebrnięciu z tym tematem.

jak zmienić biuro rachunkowe?

kontrole skarbowe od 1 marca 2017

Kontrole Skarbowe od 1 marca 2017

Kontrole Skarbowe od 1 marca 2017 będą miały charakter niezapowiedzianej wizyty Krajowej Administracji Skarbowej. Krajowa Administracja Skarbowa to połączenie administracji skarbowej, służby celnej oraz kontroli skarbowej. Urzędnicy KAS uzyskają nowe uprawnienia i narzędzia, m.in dostęp do dokumentów firmowych objętych tajemnicą, a także wykorzystanie psów tropiących. Jednak najważniejsze uprawnienie będzie dawała im możliwość działania z zaskoczenia, bowiem nie będą oni musieli wysyłać zawiadomienia o kontroli skarbowej, jak to miało miejsce do tej pory. Celem wprowadzenia nowych zmian w procedurę kontrolną jest uszczelnienie systemu podatkowego oraz walka z nieuczciwymi przedsiębiorcami.

Jak mogą wyglądać kontrole skarbowe od 1 marca 2017? Krajowa Administracja Skarbowa będzie miała możliwość przeszukania lokalu firmy przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu. Urzędnicy KAS będą mogli bez żadnych pozwoleń ani zapowiedzi poruszać się po terenie danej firmy. Obowiązywać ich będą tylko zasady BHP. Poza miejscem określonym jako siedziba firmy, urzędnicy będą mogli zrewidować właściwie każde miejsce, które zostanie uznane jako istotne dla tej kontroli, m.in. miejsce przechowywania ksiąg, a także (jak wynika z zapisów) mieszkanie przedsiębiorcy.

Do tej pory Urząd Skarbowy zawiadamiał o kontroli skarbowej na 7 do 30 dni przed jej wszczęciem. Dzięki temu podatnicy mieli czas na uporządkowanie ksiąg oraz przygotowanie się zanim kontrolerzy zawitali do ich firmy. Od 1 marca 2017r. kontrola celno-skarbowa będzie mogła rozpocząć się natychmiast po doręczeniu przez urzędnika KAS upoważnienia do jej przeprowadzenia w wyznaczonym miejscu.

Istotną kwestią jest fakt, że ustawa gwarantuję, iż kontrola skarbowa będzie trwała maksymalnie 3 miesiące. Chyba, że znajdą się okoliczności, dla których konieczne będzie jej przedłużenie.

Część przedsiębiorców będzie niewątpliwie zaskoczona zmianami w procedurze kontrolnej.

kontrole skarbowe od 1 marca 2017

 

Składki ZUS w 2017

Jakie składki ZUS w 2017 r. będą obowiązywały osoby prowadzące działalność gospodarczą? Poznaj aktualne stawki składki emerytalnej, rentowej, chorobowej i wypadkowej oraz poziom składki na Fundusz Pracy. Składki ZUS w 2017 r. wzrosną o 5% w stosunku do zeszłorocznych składek.

GUS ogłosił 18 stycznia br., że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw,  wyniosło w czwartym kwartale 2016 r. 4 404,17 zł. ¾ tej wartości to minimum, od jakiego właściciel działalności gospodarczej musi co miesiąc opłacać za siebie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Nowa składka zdrowotna (9%) to 297,28 zł, a to oznacza wzrost o 2,88% w stosunku do 288,95 zł obowiązujących za rok poprzedni. Termin wpłaty pierwszej raty zdrowotnego (i społecznego), tj. za styczeń 2017 r. upływa 10 lutego.

Ile wynoszą składki preferencyjne w 2017 r. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą? Osoby, które rozpoczynają po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadziły wcześniej działalność i ją zamknęły (a od tego czasu minęło już 5 lat) mają prawo do opłacania przez okres 2 lat niższych składek ZUS, które określane są preferencyjnym ZUS-em. Składki naliczane są od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku z tym, iż w w 2017r. wzrosło minimalne wynagrodzenie do kwoty 2000 zł, składki preferencyjne wzrosły o 8,1% – z podstawy 555zł na 600zł.

W skrócie:

– ubezpieczenie zdrowotne 297,28 (do odliczenia 255,99)                                                                                                                                                                                

– ubezpieczenie emerytalne 499,28 zł
– ubezpieczenie rentowe 204,62 zł
– ubezpieczenie chorobowe 62,67 zł
– ubezpieczenie wypadkowe 46,04 zł
– Fundusz Pracy 62,67 zł

 

MINIMALNE STAWKI ZUS dla nowych przedsiębiorców:

– ubezpieczenie zdrowotne 297,28 (do odliczenia 255,99)                                                                                                                                                                                – ubezpieczenie emerytalne 117,12 zł                                                                                                                                       – ubezpieczenie rentowe 48,00 zł
– ubezpieczenie chorobowe 14,70 zł
– ubezpieczenie wypadkowe 10,80 zł

 

składki ZUS w 2017