Paragon fiskalny jako faktura uproszczona

Każdy z podatników VAT ma obowiązek dokumentowania transakcji sprzedażowych. W przypadku, gdy świadczymy usługi dla osób prywatnych, takim dokumentem jest paragon. Jeśli usługa została wykonana na rzecz innego przedsiębiorcy, należy wystawić fakturę. W jakich przypadkach można zastosować paragon fiskalny jako fakturę?

Paragon fiskalny jako faktura uproszczona. Zacznijmy od początku. Czym jest faktura uproszczona?

Faktura uproszczona to dokument finansowy, który można wystawić w sytuacji, gdy kwota transakcji sprzedażowej nie przekracza 450 złotych. Dokument uproszczony nie musi zawierać imienia i nazwiska nabywcy, ani też jego adresu. Powinien za to znaleźć się na nim NIP nabywcy oraz dane pozwalające określić kwotę podatku dla poszczególnych stawek podatku. W niektórych przypadkach przepisy o VAT dopuszczają możliwość odliczenia VAT z paragonu, ponieważ może on być traktowany jako faktura uproszczona…

Paragon fiskalny jako faktura uproszczona – kiedy można odliczyć VAT z paragonu?

Zgodnie z ustawą o VAT, fakturą uproszczoną nie można dokumentować sprzedaży wysyłkowej, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (w skrócie WDT), a także dostawy towarów i świadczenia usług na terenie krajów innych niż Polska (należących do Unii Europejskiej). Dane, które zawiera paragon fiskalny, mogą jednak przypominać dane, które powinny znaleźć się na fakturze uproszczonej, w niektórych sytuacjach można go więc potraktować jako fakturę. Od czego to zależy?

Jeśli na paragonie znajdzie się (na żądanie klienta) NIP nabywcy, a kwota transakcji nie przekracza 450 zł, to paragon taki można uznać za fakturę uproszczoną. Jak odliczyć VAT z paragonu?

Aby podatnik mógł skorzystać ze swojego prawa do odliczenia podatku, poza właściwym oznaczeniem, paragon fiskalny powinien zawierać także takie dane, jak:

 • Nazwa i NIP sprzedawcy
 • Adres punktu sprzedaży/siedziby
 • Numer wydruku
 • Czas sprzedaży
 • Nazwa towaru/usługi, cena jednostkowa
 • Ilość i wartość sumaryczna sprzedaży z oznaczeniem stawki podatku
 • Wartość sprzedaży brutto i kwoty VAT
 • Wartość sprzedaży zwolnionej od podatku
 • Łączna kwota podatku, sprzedaży brutto
 • Kolejny numer paragonu
 • Numer kasy, oznaczenie kasjera
 • Logo fiskalne i numer unikatowy kasy

Na życzenie nabywcy na paragonie może się również znaleźć jego NIP.

odpowiedzialnosc-biura-rachunkowego

Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej

W styczniu tego roku zmieniły się zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej. Na czym polegają zmiany? Jakie obowiązki należą do pracodawcy i na co trzeba uważać? Zapraszamy do lektury artykułu!

Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej – co się zmieniło?

W styczniu 2019 roku doszło do kilku zmian w polskim prawie pracy. Jednym z nowych obowiązków, który spoczywa po stronie pracodawcy od Nowego Roku, jest obowiązek przekazania byłemu pracownikowi nie tylko świadectwa pracy, ale także dodatkowych informacji.

W przypadku wygaśnięcia umowy o stosunku pracy lub jej rozwiązania, pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi informacje o okresie przechowywania dokumentacji, a także poinformować go o możliwości odbioru dokumentacji do końca miesiąca kalendarzowego po upływie okresu przechowywania dokumentów.

Jeśli pracownik nie odbierze dokumentacji przed tym terminem, ulega ona zniszczeniu. O tym również należy go poinformować. Dodatkowe informacje do świadectwa o pracy można przekazać w postaci papierowej lub elektronicznej. Jakie zmiany zaszły, jeśli chodzi o czas przechowywania dokumentacji?

Jak długo należy przechowywać dokumentację pracowniczą?

W wyniku wprowadzenia nowych zasad przechowywania dokumentacji pracowniczej doszło do skrócenia czasu przechowywania akt pracowniczych. Dla pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 roku czas przechowywania akt wynosi 50 lat, czyli obowiązują nadal stare przepisy. W przypadku osób, które zatrudniono po 31 grudnia 2018 roku, czas przechowywania dokumentacji wynosi jedynie 10 lat.

W sytuacji, gdy zatrudnialiśmy pracowników pomiędzy 1 stycznia 1999 roku i 31 grudnia 2018 roku czas przechowywania akt wynosi 50 lat, ale można go skrócić. Warunkiem jest odpowiednie oświadczenie ZUS OSW oraz raport informacyjny ZUS RIA. Nowe druki należy złożyć w placówce ZUS właściwej ze względu na wykonywaną działalność. Usługę można zrealizować zarówno w oddziałach ZUS, jak i inspektoracie oraz biurach terenowych.

Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej

Jak długo należy przechowywać dokumentacją pracowniczą

Jak długo należy przechowywać dokumentacją pracowniczą? W styczniu 2019 roku doszło do kilku zmian w polskim prawie pracy. Jedną z nich jest skrócony czas przechowywania dokumentacji pracowniczej. Kto może z tego skorzystać? Gidze można załatwić tę sprawę? Podpowiadamy!

Zmiany w prawie pracy – jak długo należy przechowywać dokumentacją pracowniczą?

Od Nowego Roku pracodawców obowiązują nowe przepisy. Zmiany odnoszą się między innymi do okresu przechowywania akt pracowniczych. Jeśli zatrudnialiśmy pracowników pomiędzy 1 stycznia 1999 roku i 31 grudnia 2018 roku, czas przechowywania akt nie uległ zmianie i wynosi 50 lat, to samo tyczy się pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 roku.

W sytuacji, gdy pracownik został zatrudniony po 31 grudnia 2018 roku, czas przechowywania dokumentacji wynosi jedynie 10 lat. Co więcej, pracodawca ma obowiązek przedstawić takiemu pracownikowi nie tylko świadectwo pracy, ale też dodatkowe informacje.

Jeśli pracodawca chce skrócić czas przechowywania akt, musi złożyć do ZUS specjalnie oświadczenie. Sprawę można załatwić osobiście, za pomocą tradycyjnego papierowego listu lub elektronicznie. Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych (w skrócie ZUS OSW) może dotyczyć jedynie pracowników zatrudnionych po 01.01.1999 r.

Zmiany w prawie pracy – dodatkowe informacje do świadczenia pracy

Jednym z nowych obowiązków pracodawcy jest obowiązek przekazania byłemu pracownikowi dodatkowej informacji do świadectwa pracy. Każdy pracownik ma czas do końca miesiąca kalendarzowego po upływie okresu przechowywania akt, by odebrać swoją dokumentację pracowniczą. Przechowywanie dokumentacji po tym okresie jest niezgodne z prawem.

Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 2018 roku o skróconym okresie przechowywania dokumentacji. Informacja ta powinna stanowić osobny dokument, wydawany razem ze świadectwem pracy. W przypadku, gdy osoba była zatrudniona przed 31 grudnia 2018 roku, pracodawca wydaje jej wyłącznie świadectwo pracy.

 

Pakiet Przyjazne Prawo – lepsze warunków do rozwoju firm!

Pakiet Przyjazne Prawo to ponad 70 punktowych ułatwień dla przedsiębiorców. Ustawa ma na celu stworzenie lepszych warunków rozwoju dla małych i średnich firm. Co warto wiedzieć o przygotowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii innowacjach? Zapraszamy do lektury!

Pakiet Przyjazne Prawo – ponad 70 propozycji dla biznesu!

MPiT przygotowało pakiet innowacyjnych zmian – ustawę o zmianie niektórych ustaw – tzw. Pakiet Przyjazne Prawo. Dokument ten ma charakter przekrojowy i dotyka wielu różnych branż. Zmiany mają na celu poprawić sytuację polskich przedsiębiorców i stworzyć lepsze warunki dla rozwoju ich firm, tak, by mogły one konkurować na arenie międzynarodowej.

Wśród założeń pakietu można wymienić między innymi:

 • Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie,
 • Prawo do błędu przez pierwszy rok prowadzenia działalności,
 • Ochrona konsumencka w relacjach z innymi przedsiębiorcami,
 • Rozszerzenie definicji rzemieślnika, możliwość wykonywania rzemiosła przez spółki,
 • Rozszerzenie możliwości podejmowania działalności gospodarczej przez cudzoziemców pracujących w Polsce,
 • Likwidacja skokowego wzrostu opłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Ułatwienia dla branży gastronomicznej – brak konieczności ponownych badań sanitarno-epidemiologicznych w sytuacji zmiany pracodawcy,
 • Zniesienie dodatkowych testów dla pracowników administracyjno-biurowych, którzy korzystają z pojazdów służbowych,
 • Brak obowiązku ponownego badania lekarskiego w przypadku zmiany pracodawcy.

Pakiet Przyjazne Prawo – poprawa wydajności w biznesie

Pakiet Przyjazne Prawo (w skrócie PPP) niesie za sobą 72 probiznesowe zmiany w 74 ustawach. Jak tłumaczy minister Emilewicz, celem PPP jest wyeliminowanie nadmiernie restrykcyjnych przypadków z polskiego prawa. Wiceminister Niedużak w rozmowach z mediami zaznacza, że to właśnie obciążenia biurokratyczne i przepisy prawne stanowią główne bariery dla rozwoju małych firm, a dopiero w drugiej kolejności są to wysokości podatków i koszty pracy. Aby poprawić wydajność i innowacyjność, konieczne są zmiany.