Nowa składka wypadkowa od 1 kwietnia

Nowa składka wypadkowa od 1 kwietnia – dowiedz się ile będzie wynosiła.

Nowa składka wypadkowa od 1 kwietnia 2018r. zmieni się tuż po Świętach Wielkanocnych. Od tego czasu rozpoczyna się nowy okres składkowy, w którym ulegną zmianie stopy procentowe składek dla części przedsiębiorców. Składka wypadkowa w całości jest opłacana przez pracodawcę. Na ubezpieczenie wypadkowe mogą liczyć osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest osiągnięty przychód. Rozumiemy tutaj przychód uzyskany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby oraz odosobnienia i zasiłku z tego tytułu, a także  z tytułu umowy zlecenia czy umowy o dzieło – jeśli została ona zawarta między pracownikiem a pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy.)

Jaka będzie nowa składka wypadkowa od 1 kwietnia?

Z uwagi na wejście w życie przepisów określających obowiązujące wysokości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe ulegną zmianie.

Płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, powinni przed przekazaniem dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2018 r. zweryfikować wysokość stopy procentowej składki, ustalonej dla grupy działalności, do której należą z uwagi na swój rodzaj przeważającej działalności wg PKD.

Nowa składka wypadkowa od 1 kwietnia w wielu przypadkach będzie korzystną zmianą – składka wypadkowa będzie niższa.
W przypadku przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz płatników, którzy nie podlegają wpisowi do rejestru REGON, wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2018 r. wyniesie 1,67%.

Bielskie Biuro Rachunkowe KONKRET zapewnia pomoc przy obsłudze kadrowo-płacowej:

  • sporządzanie list płac i deklaracji ZUS
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od pracowników
  • sporządzanie na koniec roku PIT-11, PIT-40, PIT-4R
  • sporządzanie kartoteki wynagrodzeń pracowniczych
  • sporządzanie druków ZUS RMUA dla pracowników

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Zmiany w ewidencji przedsiębiorców od 1 marca 2018

Zmiany w ewidencji przedsiębiorców od 1 marca 2018

Z dniem 1 marca 2018 roku, w życie weszła część nowych przepisów ustawy, która dotyczy zmiany w ewidencji przedsiębiorców. Jej celem jest przede wszystkim usprawnienie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej co oznacza, iż system rejestracji i zmiany danych w ramach prowadzenia działalności, stanie się łatwiejszy i co najważniejsze znacznie szybszy.

Zmiany w ewidencji przedsiębiorców od 1 marca 2018 – ujęte w osobnej ustawieto między innymi możliwość umieszczania w CEIDG wszelkich danych dotyczących udzielonych pełnomocnictw i prokurentów – oznacza to, iż informacja o pełnomocniku, będzie jednoznaczna z udzieleniem pisemnego pełnomocnictwa. Co więcej, wszelakie dane informacyjne związane z firmą, przedsiębiorca może aktualizować w każdym czasie.

Poza powyższymi, zmiany nastąpią również w zakresie zawieszenia działalności – przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną ma możliwość zawieszenia prowadzenia działalności na dowolny okres lub bezterminowo. W przypadku spółek cywilnych, zawieszenie działalności, możliwe jest jedynie wówczas, gdy działalność zawieszą wszyscy wspólnicy.

Nowelizacja znosi również odpłatność dla dokonywania wpisu do CEIDG. Ciekawą nowością jest sytuacja, gdy przedsiębiorca nie zaktualizuje danych adresowych, wówczas doręczenie korespondencji na adres znajdujący się w ewidencji odniesie skutek prawny – przedsiębiorca poniesie w takiej sytuacji odpowiedzialność za szkodę powodowaną nieprawdziwymi danymi.

Zmiany w ewidencji przedsiębiorców od 1 marca 2018 dotyczą również wykreślenia z CEIDG – może nastąpić ono w przypadku trwałego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, gdy przedsiębiorca utraci uprawnienia do jej prowadzenia lub  gdy wpis dokonany został z naruszeniem prawa. Dodatkowo ustawa wprowadza nowe sposoby kontaktu z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą poprzez wiadomości SMS. Dla usprawnienie działań ewidencji, stworzono Punkt Informacji dla Przedsiębiorców – można tutaj załatwić sprawy związane z podejmowaniem, prowadzeniem i zakończeniem działalności, a także uzyskać informacje, zaświadczenia itp.

Bądź na bieżąco i polub nasz profil na portalu Facebook, gdzie informujemy m.in. o zmianach w prawie podatkowym.