Warunki skorzystania z ulgi na start

Warunki skorzystania z ulgi na start

Jakie są warunki skorzystania z ulgi na start?

Ulga na start to nowa możliwość, jaką przepisy dają świeżo upieczonym przedsiębiorcom. Zgodnie z nowym prawem, niektóre początkujące firmy, mogą zostać zwolnione z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w pierwszych 6 miesiącach prowadzenia działalności. W dalszym okresie działalności nadal posiadają one również możliwość opłacania preferencyjnej podstawy wymiaru składki w niższej wysokości przez okres kolejnych 2 lat.

Warunki skorzystania z ulgi na start

Korzyści w zmniejszeniu kosztów utrzymania firmy, jakie można uzyskać za pomocą ulgi na start to szansa na rozwinięcie działalności, bowiem pierwsze 6 miesięcy, opłaty związane z prowadzeniem działalności mogą zostać pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne.

Z ulgi na start można skorzystać wówczas gdy młody przedsiębiorca podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy, bądź ponownie po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej. Dodatkowo, ubiegający się o ulgę na start nie mogą wykonywać dla byłego pracodawcy pracy, którą wykonywali dla niego w charakterze pracownika – dotyczy to bieżącego oraz poprzedniego roku kalendarzowego.

Warto mieć na uwadze, że w okresie, w którym młodym przedsiębiorcom przysługuje ulga na start, nadal są oni zobowiązani do opłacania ubezpieczenia zdrowotnego. Składki w pierwszych 6 miesiącach działalności, obejmują zatem jedynie to ubezpieczenie. Dla nowych przedsiębiorców, którzy skorzystają z “ulgi na start” i podejmą współpracę z naszym biurem, przygotowaliśmy atrakcyjny upominek. Szczegóły promocji dostępne na naszym Messengerze. Zapraszamy do współpracy!

Obliczanie okresu 6 miesięcy ulgi na start

Obliczanie okresu 6 miesięcy ulgi na start

Obliczanie okresu 6 miesięcy ulgi na start czyli od kiedy do kiedy przysługuje pomniejszenie o składki na ubezpieczenia społeczne?

Ulga na start obejmuje maksymalnie 6 pierwszych miesięcy (kalendarzowych) prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli zatem podejmujemy się założenia firmy w pierwszym dniu danego miesiąca kalendarzowego – to on jest pierwszym, który zostaje uwzględniony do ulgi. W przypadku, gdy działalność zakładamy w trakcie miesiąca –  ulga na start obowiązuje nas od kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Warto pamiętać, iż zawieszenie działalności w okresie korzystania z ulgi na start nie wpływa na przedłużenie czasu korzystania z niej.

O czym warto pamiętać w związku z ulgą na start?

Ulga na start przysługuje każdemu przedsiębiorcy, który po raz pierwszy zakłada działalność gospodarczą, bądź podejmuje ją po 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego zawieszenia lub zakończenia, jednak skorzystanie z niej, niesie pewne konsekwencje. W przypadku choroby, opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, bądź gdy przedsiębiorca urodzi dziecko, nie przysługują z tych tytułów żadne zasiłki chorobowe, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński czy zasiłek opiekuńczy.

Wraz z decyzją o wykorzystaniu ulgi na start, przedsiębiorcy w okresie korzystania z niej, nie mają prawa do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy związanej z wypadkiem przy pracy, bądź choroby zawodowej. Okres ten nie wchodzi również w zakres składek na ubezpieczenia emerytalne.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online dokonywane na podstawie wniosku złożonego przez internet to ogromne ułatwienie dla każdego podatnika. Jak jednak możemy je uzyskać?

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Ministerstwem Finansów wprowadziło właśnie nową internetową usługę, dzięki której możliwe jest złożenie wniosku, a następnie uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, bądź stanu stwierdzającego stanu zaległości podatkowych. Usługa ta dostępna jest za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl. Jest to forma wyjątkowo atrakcyjna, bowiem pozwala uzyskać niezbędny dokument bez wychodzenia z domu za pośrednictwem drogi elektronicznej.

Nowa usługa pozwala przedsiębiorcom złożyć wniosek w tzw. piśmie ogólnym poprzez stosowny portal, a następnie, pismo przekazywane jest na właściwą skrzynkę podawczą urzędu skarbowego na platformie ePUAP. Właściwy Urząd Skarbowy, po otrzymaniu niniejszego wniosku, wydaje zaświadczenie w formie dokumentu elektronicznego, który uzupełniony o bezpieczny podpis elektroniczny oraz zweryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego dociera do wnioskującego podatnika. W ramach pisma, podatnik otrzymuje zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, bądź zyskuje stwierdzenie stanu zaległości, jakie znajduje się w serwisie.

Zaświadczenie to pozwala mieć pewność odnośnie niezalegania w podatkach, bądź co do aktualnej sytuacji podatkowej, przez co możliwe jest przedłożenie go np. w bankach podczas załatwiania kredytów, w sklepach podczas zakupów ratalnych czy w urzędach, które wymagają stosownego pisma. Dokument tego rodzaju jest również niezbędny w przypadku, gdy jako firma, podatnik bierze udział w przetargach.

Zaświadczenie wydawane na wniosek zostaje przedłożone przez Urząd Skarbowy wówczas, gdy urzędowe potwierdzenie sytuacji podatkowej wynika z przepisów, lub gdy podatnikowi zależy na poświadczeniu sytuacji podatkowej.

Kompletny wniosek

Aby uzyskać wyczerpujące zaświadczenie, konieczne jest złożenie kompletnego wniosku, czyli określenie tego, jakie informacje mają zostać potwierdzone w urzędowym zaświadczeniu. Należy zaznaczyć, czy urząd ma potwierdzić brak zaległości we wszystkich podatkach, które podatnik opłaca, czy też ma podać informację o stanie zaległości. Urząd wydaje dokument bazując na prowadzonych ewidencjach, rejestrach i danych pozyskanych również z innych urzędów. Warto mieć na uwadze, iż urząd może wydać także postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, np. w sytuacji gdy podatnik wnioskuje o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, a podczas weryfikacji pojawią się nieopłacone zaległości.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach można składać w dowolnym momencie, a wnioskowanie o wydanie dokumentu przez internet, kieruje wniosek bezpośrednio do właściwego organu, dlatego nie jest konieczne udawanie się do urzędu po papierową wersję dokumentu.

 

JPK na żądanie

JPK na żądanie od 1 lipca 2018

1 lipca 2018 r. rusza JPK na żądanie.

JPK czyli Jednolity Plik Kontrolny to rozwiązanie informatyczne, które od 1 lipca 2018 roku rusza w formule na żądanie. To wprowadzone celem usprawnienia pracy organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej wyjście, pozwala organom tym przeprowadzać łatwiejszą analizę danych.

Kto podlega JPK na żądanie?

Zgodnie z najnowszymi przepisami, obejmuje ono wszystkich podatników, którzy prowadzą księgi podatkowe i tworzą dowody księgowe elektronicznie. W związku z tym, z dniem 1 lipca 2018 roku, każdy takowy podatnik, zobowiązany jest do przekazywania struktur JPK na żądanie organów podatkowych. Żądanie takie może zostać wystosowane w związku z toczącym się postępowaniem podatkowym, podczas dokonywania czynności sprawdzających, kontroli podatkowej czy kontroli celno-skarbowej. Dla potrzeb przekazywania JPK do organów, Ministerstwo Finansów udostępnia specjalne narzędzie, które można wykorzystać bezpłatnie.

JPK na żądanie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)

Z dniem 1 lipca br. wszyscy podatnicy, włączając w to również mikroprzedsiębiorców, którzy wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej lub prowadzą w ten sposób księgi podatkowe, mają obowiązek przekazywać struktury JPK do organów podatkowych na ich żądanie, zarówno w trakcie postępowania podatkowego, jak również w przypadku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej. Jest to spora zmiana, bowiem do 30 czerwca 2018, obowiązek ten leżał jedynie po stronie dużych przedsiębiorstw.

Jest to rozwiązanie, które działa na korzyść administracji skarbowej, ale także podatników, bowiem przekazywanie danych JPK, skutecznie przyspiesza przeprowadzanie postępowania kontrolnego, a co za tym idzie, jest oszczędnością czasu, bowiem nie wymaga wizyt w urzędach lub przyjmowania organów kontrolujących w firmach. Ta formuła jest również bardziej obiektywna i przejrzysta, a materiały wykorzystywane w czasie czynności sprawdzających i kontrolnych są pewniejsze.

Ta znacząca zmiana stanowi swego rodzaju przełom, bowiem od tego momentu, większość podatników może przekazywać dane do kontroli w formie plików JPK, co stanowi bardzo innowacyjne podejście, które pozwala zautomatyzować cały proces kontroli skarbowych. Zmiana ta gwarantuje szybszą i mniej skomplikowaną kontrolę przeprowadzaną przez organy.

Warto również pamiętać, że KAS może żądać plików JPK nie tylko od samego podatnika, ale także od jego kontrahentów, jeżeli prowadzą oni księgi podatkowe w formie elektronicznej.

Przekazanie JPK na żądanie – sposoby

Przekazanie JPK na żądanie organów kontrolnych przeprowadzane jest za pośrednictwem bezpłatnego narzędzia, które zostało stworzone dla tego celu przez Ministerstwo Finansów. Aplikacja Klient JPK 2.0 pozwala generować i wysyłać pliki, dostępna jest również aplikacja e-mikrofirma w zakresie faktur. Cała procedura jest niezwykle prosta, stąd też przedsiębiorcy nie powinni mieć żadnych problemów z korzystaniem z niej. System wyposażony został również w aplikację sprawdzającą prawidłowość wysyłanych na żądanie organu podatkowego plików JPK.