Kontrole RODO

Kontrole RODO

Wprowadzenie RODO stało się dużym utrudnieniem dla wielu osób, przedsiębiorców i wszystkich, którzy nie bardzo potrafili zrozumieć jego istotę.

Co to jest RODO? Otóż jest to rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które znacznie zmieniło przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz wprowadziło nowe rozwiązania, które mają na celu zwiększyć ochronę naszych danych osobowych. Jak każde zmiany przepisów mają swoich zwolenników oraz przeciwników. Czas na wprowadzenie nowych przepisów do wewnętrznych regulacji w zakładach pracy czy firmach już minął i rozpoczęto kontrole mające na celu sprawdzenie jak funkcjonują nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz jak praktycy stosują przepisy w codziennych czynnościach. Kontrole RODO są tematem newralgicznym, bowiem większość przedsiębiorców nie czuje się zbyt pewnie w regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych. To co ich blokuje to restrykcyjne podejście do ochrony danych osobowych klientów, kontrahentów, pacjentów itp. Dlatego, też rozpoczęto działania kontrolne mające na celu nie tylko sprawdzenie jak funkcjonuje ustawa w codzienności, ale również po to, aby wspomóc przedsiębiorców do prawidłowego stosowania tej ustawy zgodnie z przepisami.

Na początek kontrolą zostały objęte dziedziny z zakresu rejestrów publicznych, branża medyczna, oświata oraz monitoring wizyjny. Nie bez powodu kontrola rozpoczyna się od sprawdzenia rejestrów publicznych, ponieważ to one takiej ePuap są codziennie „wzbogacane” w dane osobowe, które zdecydowanie powinny być chronione w jak najlepszy sposób. Administratorzy odpowiedzialni za dane osobowe powinni dokonywać wszelkich starań, aby wszystkie dane były odpowiednio zabezpieczone najwyższej klasy zabezpieczeniami, które będą chronić przed niepowołanymi rękoma.

Pobieranie danych osobowych na potrzeby działalności musi być zdecydowanie zgodne z zapisami RODO, dlatego też codzienne i kilkukrotne pobieranie danych osobowych musi być pod odpowiednią kontrolą. Pobieranie zbyt dużej ilości danych osobowych jest czynnością zdecydowanie podlegającą kontroli. Jednostka powołana do zweryfikowania zastosowania ustawy w życiu codziennym przedsiębiorców skontroluje sektor medyczny, oświatowy, ale nie tylko. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych, dlatego też musi się liczyć z tym, że jego działania mogą zostać skontrolowane w każdej chwili.

Kontrola zastosowania RODO jest kolejną czynnością, która zdecydowanie pomoże przedsiębiorcom wprowadzić ewentualne poprawki w zastosowaniu ustawy w regulacjach wewnętrznych firmy. Zdecydowanie w dobie dzisiejszych czasów dane osobowe powinny być poddane jak najwyższej ochronie. Nieuzasadnione pobieranie danych osobowych oraz ich wykorzystanie bez wyrażonej zgody właściciela danych osobowych do ich wykorzystania, może zostać poddane karze. Kontrole w początkowej fazie zdecydowanie pouczają przedsiębiorców i wyznaczają oraz określają termin do wprowadzenia poprawek. Po tym czasie jeśli regulacje nie uległy zmianie, wówczas mogą zostać nałożone wysokie kary.

Publikowanie wysokości wynagrodzenia

Publikowanie wysokości wynagrodzenia w ogłoszeniu o pracę

Publikowanie wysokości wynagrodzenia to nowe założenie projektu nowelizacji Kodeksu Pracy. Osoby poszukujące pracy często przeszukują wiele ogłoszeń o pracę wybierając odpowiednie dla siebie, aby zaaplikować swoje CV i zgłosić swoją kandydaturę. Czasem niestety poszukujący pracy zastanawia się czy warto, czy mogę liczyć na solidne wynagrodzenie za przyszłą pracę? Tak pytania pojawiają się często, ponieważ ogłoszenia o pracę z reguły nie zawierają informacji dotyczącej przewidzianego wynagrodzenia za pracę.

Każda osoba, która poszukuje pracy martwi się bowiem, że na rozmowie o pracę podczas pytania o oczekiwane wynagrodzenie, powie zbyt dużą kwotę lub przeciwnie zbyt niską. Pojawienie się nawet widełek w jakich przyszły pracodawca porusza się podczas rekrutacji, byłoby zdecydowanym ułatwieniem dla wszystkich osób, które poszukują pracy. Potencjalni pracownicy mieliby czystą sytuację do chęci aplikowania na dane stanowisko.

Zatem powstał projekt nowelizacji Kodeksu Pracy, który zakłada, że publikowanie wysokości wynagrodzenia w ogłoszeniu o pracę będzie wymagane od każdego pracodawcy. Celem nowelizacji jest ujawnienie wysokości wynagrodzeń uzyskiwanych na określonych stanowiskach. Projekt nowelizacji Kodeksu Pracy zakłada obowiązek informowania wszystkich zainteresowanych ogłoszeniem o pracę o wysokości oferowanego wynagrodzenia nawet w widełkach. Jeśli pracodawca się do tego nie zastosuje, będzie mu grozić kara grzywny.

W krajach Unii Europejskiej już od dłuższego czasu wysokość wynagrodzeń nie jest ukryta. Wręcz przeciwnie przeważnie spotkamy się z ogłoszeniami, które precyzyjnie określają oferowane przez pracodawcę wynagrodzenie brutto. Nowelizacja zakłada, że w ten sam sposób pracodawcy będą tworzyć ogłoszenia o pracę. Zdecydowanie ułatwi to procesy rekrutacyjne w Polsce. Każda osoba, która będzie chciała zgłosić swoją kandydaturę na oferowane stanowisko pracy, będzie wiedziała w jakim progu wynagrodzenia będzie się poruszać i zdecydowanie nie będzie stresować się odpowiedzią na najczęściej zadawane pytanie podczas rekrutacji.

Nowelizacja również powstała z myślą o pracownikach tak, aby zmotywować niektórych do zmian i inwestowania w swój własny rozwój. Często zdarza się tak, że osoby zdecydowanie boją się zmieniać pracę i pozostają na tym samym stanowisko przez następny kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Jest to zdecydowanie zbyt długo, ponieważ często pracownik popada w rutynę. Wydajność pracownika wzrasta kiedy jest doceniony przez pracodawcę oraz otrzymuje adekwatne wynagrodzenie do swojej wykonywanej pracy. Wiedza o wysokości wynagrodzeń na rynku pracy i podobnych stanowiskach pracy zdecydowanie pomoże pracownikom w podejmowaniu decyzji o zmianie pracy oraz pomoże im pozbyć się niepotrzebnych frustracji spowodowanych często niewiedzą o wysokości płac w Polsce.

Pracownicy chcieliby, aby reguły współpracy zostały określone już na samym początku kontaktu z pracodawcą. To co zwykle pozostawiane jest na sam koniec rozmowy rekrutacyjnej, czyli rozmowa o pieniądzach, będzie jasne od samego początku, czyli od momentu przeczytania ogłoszenia o pracę. Publikowanie wysokości wynagrodzenia w ogłoszeniu o pracę zdecydowanie pomoże to uniknąć niepotrzebnych niedomówień.

kary za unikanie opodatkowania

Kary za unikanie opodatkowania w 2019 roku

 Dodatkowe kary za unikanie opodatkowania przy uzyskiwaniu przychodów?  Od stycznia 2019 roku organy podatkowe będą nakładać kary finansowe za unikanie zobowiązań podatkowych.

Jeśli podatnicy będą osiągali jakiekolwiek korzyści finansowe wykonując pracę i nie będą odprowadzać podatku, wówczas organ podatkowy nałoży na niego dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Warto prześledzić wszystkie uzyskiwane przychody i sprawdzić czy każdy jest opodatkowany i należny podatek jest odprowadzony do organu podatkowego. Będzie to istotne, ponieważ od stycznia 2019 roku zmienią się zasady związane z nałożeniem kar na podatników unikających opodatkowania uzyskiwanych przez nich przychodów finansowych.

W obecnym stanie prawnym podatnik, który uzyskuje przychody i nie odprowadza odpowiedniego podatku, jest zobowiązany jedynie do zapłaty należnego podatku z ewentualnymi odsetkami za zwłokę. Od stycznia 2019 roku organ podatkowy zdecydowanie zwiększy swoje kontrole i będzie nakładać na podatników sankcje w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego. Jeśli podatnik będzie zwlekał z zapłatą należnego podatku, organ będzie mógł nałożyć na niego dodatkowy podatek, który będzie mógł wynosić nawet 40% kwoty jaką uzyskał podatnik z przychodów.

Ustawodawca również przewidział podwojenie, a nawet potrojenie kar za unikanie płacenia podatku dochodowego. Takie wysokie sankcje będą obowiązywać w określonych przypadkach:

  1. Kiedy podstawa do ustalenia zobowiązania podatkowego przewyższy 15 000 000,00 zł;
  2. Jeśli nie upłynęło 10 lat licząc od końca roku, w którym podatnik otrzymał ostateczną decyzję dotyczącą stwierdzenia unikania opodatkowania;
  3. Strona nie dostarczyła organowi podatkowemu żadnych dokumentów w zakresie cen transferowych

Określone w ustawie potrójne sankcje, będą mogły być nałożone przez organ podatkowy w sytuacjach kiedy zajdą przynajmniej dwie z powyższych przesłanek. Zatem wszyscy podatnicy oraz przedsiębiorcy zdecydowanie powinny uważać i pilnować wszelki dokumenty potwierdzające odprowadzanie podatku od uzyskiwanych przychodów. To bardzo ważne, ponieważ w sytuacji kiedy nastąpi błąd i organ podatkowy poprosi nas o wyjaśnienie. Wówczas będziemy mogli przedłożyć dokumenty potwierdzające odprowadzanie podatku.

Każdy przedsiębiorca, ale również osoba fizyczna powinien znać zasady odprowadzania podatku za uzyskany dochód. W przeciwnym razie nieznajomość prawa może zakończyć się wysokimi sankcjami nałożonymi przez organ podatkowy. Od 1 stycznia 2019 roku organ podatkowy będzie znacznie kontrolował i analizował przychody podatników. Warto zwrócić uwagę na uzyskiwane przychody tak, aby każdy przychód był opodatkowany.

Z reguły od uzyskiwanego wynagrodzenia jest odprowadzany podatek. Czasem zdarza się tak, że uzyskujemy dodatkowy przychód, który nie jest wliczony w standardowe wynagrodzenie. Musimy wtedy pamiętać o opodatkowaniu go, w przeciwnym razie od stycznia 2019 roku organ podatkowy będzie mógł nałożyć na nas dodatkowe opodatkowanie w postaci sankcji za unikanie opodatkowania otrzymywanego wynagrodzenia.

Płaca minimalna w 2019 roku

Płaca minimalna w 2019 roku – jaki będzie wzrost?

Płaca minimalna w 2019. Od dłuższego czasu trwały rozmowy na temat podniesienia stawki minimalnej wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej. Ostatnie podwyżki wprowadziły dużo zmian w prawie pracy, co wpłynęło korzystnie na zarobki pracowników. Rząd podjął decyzję o kolejnej podwyżce płacy minimalnej tak, aby wiele gospodarstw domowych uzyskało lepszą sytuację finansową.

Podjęto decyzję aby płaca minimalna w 2019 roku wzrosła do wysokości 2 250,00 zł, czyli o 150 zł brutto więcej, aniżeli w 2018 roku. Kwota 2 250,00 zł brutto będą otrzymywać pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, w pełnym wymiarze godzin. Podwyżka wchodzi w życie od 2019 roku. Nowa stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę stanowi 47,2% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 roku. Podniesienie minimalnego wynagrodzenia ma spowodować lepszą sytuację pracowników, którzy są zatrudnieni na najniższą krajową. Dzięki lepszej sytuacji materialnej, wiele rodzin będzie mogło postawić na edukację oraz wpłynąć zdecydowanie na wzrost gospodarczy.

Rząd podjął również decyzję o podniesieniu minimalnej stawki godzinowej z kwoty 13,70 zł na kwotę 14,70 zł brutto za godzinę pracy. Minimalne stawki godzinowe mają wpłynąć na zlikwidowanie czarnej strefy oraz zdecydowany spadek bezrobocia. Ponadto minimalna stawka godzinowa zapobiega niskim, często niewspółmiernym stawkom godzinowym do pracy jaką wykonuje pracownik. Po wprowadzeniu obowiązkowej minimalnej stawki godzinowej zdecydowanie poprawiły się warunki zatrudnienia w wielu zakładach pracy. Wiele osób pracowało za bardzo niskie stawki godzinowe, które były określane tylko i wyłącznie przez pracodawcę. W tym momencie wszyscy pracodawcy rozliczający się z pracownikami godzinowo będą musieli od stycznia 2019 roku podnieść minimalną stawkę godzinową o 1 zł brutto.

Przedsiębiorcy rozumieją potrzebę podniesienia stawek minimalnego wynagrodzenia, jednak często przekłada się to na podniesienie cen za usługę lub produkt. Najwięcej podwyżek będzie w branży ochroniarskiej, budowlanej oraz sprzątającej. To właśnie w tego typu branżach często można spotkać bardzo niskie stawki wynagrodzenia za pracę.

Każdy pracownik powinien być zatrudniony na umowę czy o pracę lub kontrakt/zlecenie/dzieło. Pracodawcy muszą zdecydowanie zmienić stawki wynagrodzenia na umowach wszystkich swoich pracowników od stycznia 2019 roku. Każdy pracownik otrzyma aneksy do umów z informację o podwyższeniu kwoty lub stawki minimalnej za pracę. Wobec powyższego wiele umów z kontrahentami zmieni swoje zapisy dotyczące wynagrodzenia za usługę. Waloryzacja wynagrodzenia za wykonaną usługę jest przeważnie przewidziana w zapisach umowy i powinna następować automatycznie po wprowadzeniu nowych zapisów w ustawie lub rozporządzeniu. Kontrahenci nie mają wpływu na zmianę przepisów, dlatego też przy długoterminowych umowach warto, aby pojawiła się taka klauzula mówiąca o automatycznej waloryzacji wynagrodzenia. W takiej sytuacji wiele umów o świadczenie usług będzie wymagało zmiany i podwyższenia wynagrodzenia zleceniobiorcy. Wzrośnie wtedy stawka ryczałtowa lub godzinowa w zależności od tego jak jest rozliczana dana umowa. Wszystkie zmiany wejdą w życie już od stycznia 2019 roku.