Ile trwa zwrot podatku w 2019?

Ile trwa zwrot podatku w 2019? 30 kwietnia minął termin na złożenie rocznego zeznania podatkowego. Złożona w urzędzie skarbowym deklaracja PIT to dokument, w którym powinny znajdować się wszystkie informacje dotyczące zdarzeń w trakcie ostatniego roku, które pozwoliły wygenerować przychód. Z PIT-u można wywnioskować czy opłacane przez cały rok zaliczki na podatek były wyższe niż roczna kwota podatku, czy też nie. Jeśli były wyższe – podatnik ma prawo do zwrotu nadpłaty.

W 2019r. około 23 mln podatników mogło zalogować się do usługi “Twój e-PIT” i do ostatniego momentu, tj. do 30 kwietnia sprawdzić i poprawić swoje rozliczenie. W przypadku PIT-37  oraz PIT-38 nie trzeba było robić nic – zeznanie było automatycznie akceptowane pod koniec kwietnia.

Ile trwa zwrot podatku w 2019? W tym roku pojawiły się inne zasady dotyczące terminu zwrotu podatku aniżeli w poprzednich latach. Szybsze złożenie deklaracji PIT (w tym również e-deklaracji) nie w każdym przypadku równoznaczne jest z szybszym zwrotem nadpłaconego podatku. Po skorzystaniu z usługi “Twój PIT” można się spodziewać zwrotu po około 45 dniach. Jeśli natomiast złożona została deklaracja w formie papierowej, fiskus ma na przelew nadpłaconego podatku 90 dni.

Okazuje się również, że termin zwrotu VAT jest często opóźniany. Decydując o przedłużeniu terminu zwrotu VAT, organ podatkowy ma obowiązek wskazać nie tylko, jakie okoliczności za tym stoją, ale również dlaczego uważa, że te okoliczności uzasadniają przedłużenie terminu zwrotu. Takie stanowisko zajął NSA w wyroku z 20 marca 2019 r., sygn. akt I FSK 97/19.

Należy pamiętać, że poza opcją zwrotu podatku, fikus może po zapoznaniu się z dokumentem, żądać dopłaty podatku.

Odbiór poleconego bez dowodu – mObywatel

Dzięki mTożsamości odbierzemy list polecony bez dowodu.

Od 23 kwietnia do odebrania listu poleconego na poczcie nie będzie już potrzebny dowód, do potwierdzenia tożsamości wystarczy smartfon z bezpłatną aplikacją mObywatel – zapowiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski.

mObywatel to oficjalna rządowa aplikacja na smartfony, która gromadzi mobilne dokumenty, m.in. mTożsamość.

mTożsamość to usługa w tej aplikacji, która zastępuje dokument ze zdjęciem np. na siłowni, w wypożyczalni, a wkrótce – także w urzędach pocztowych. Korzysta ona z aktualnych danych tożsamości, które znajdują się w rejestrach państwowych: imion, nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL, zdjęcia, terminu ważności, numeru dowodu, informacji, kto wydał dokument. Dane te można w każdej chwili wyświetlić na ekranie smartfona.

“Z badań wynika, że dowodem osobistym najczęściej posługujemy się na poczcie, stąd uważamy, że ta usługa będzie przydatna” – podkreślił Zagórski. Resort cyfryzacji wskazuje jednak przy tym, że generalnie mTożsamość nie jest dowodem osobistym i nie zastępuje go we wszystkich sytuacjach.

Oprócz mTożsamości aplikacja mObywatel zawiera również mLegitymacje szkolne, które są honorowane przez PKP. Według zapowiedzi Marka Zagórskiego, pod koniec kwietnia powinny się w niej również pojawić dowód rejestracyjny pojazdu i informacja o ubezpieczeniu OC.

“Dziś nie trzeba już ze sobą wozić tych dokumentów, natomiast mogą się one przydać. Gdy będzie możliwe jeżdżenie bez prawa jazdy, do tego pakietu dołączymy prawo jazdy. Na razie tego nie robimy, żeby nie wprowadzać kierowców w błąd” – mówił szef MC. Jak dodał, “w kolejce” jest także legitymacja studencka i e-recepty.

“mTożsamość i mObywatela adresujemy przede wszystkim do młodych ludzi, którzy – jak również pokazują badania – w przeważającej większości korzystają z internetu tylko za pomocą smartfona i w ogóle nie mają komputerów stacjonarnych. Dzisiaj nastolatki, podobnie jak większość dorosłych, mogą zapomnieć portfela czy kluczy do mieszkania, ale nie telefonu. Kolejne projektowane przez MC aplikacje będą szły właśnie w tym kierunku: większość funkcji dostępnych obecnie np. na ePUAPie będziemy przenosić na smarftony” – powiedział Marek Zagórski.

Aplikacja mObywatel jest bezpłatna, można ją pobrać m.in. z Google Play oraz App Store. By ją aktywować, trzeba założyć Profil Zaufany.

Zakaz handlu w niedzielę i święta – które placówki handlowe są wyłączone z przepisów

Które placówki handlowe nie obowiązuje zakaz handlu w niedzielę i święta? Tegoroczne święta wielkanocne, a w późniejszym czasie weekend majowy, były okazją do wypoczynku. Czy dla każdego?

 Wg przepisów dotyczących ograniczeń handlu w niedzielę, w 2019 do dyspozycji konsumentów jest tylko 15 niedziel handlowych. Są to ostatnie niedziele miesiąca za wyjątkiem trzech: jednej przed Świętami Wielkanocnymi oraz dwóch przed Świętami Bożego Narodzenia. Przepisy precyzują również, że placówki handlowe nie powinny być czynne w 13 dni świątecznych.

Niedziele handlowe w 2019r.:

– 27 stycznia
-24 lutego
– 31 marca
– 14 kwietnia, 28 kwietnia
– 26 maja
– 30 czerwca
– 28 lipca
– 25 sierpnia
– 29 września
– 27 października
– 24 listopada
– 15 grudnia
– 22 grudnia
– 29 grudnia

Lista świąt z zakazem handlu w 2019 roku:

 • 1 stycznia, 6 stycznia (niedziela)
 • 21 kwietnia (niedziela), 22 kwietnia
 • 1 maja, 3 maja
 • 9 czerwca (niedziela), 20 czerwca
 • 15 sierpnia
 • 1 listopada, 11 listopada
 • 25 grudnia, 26 grudnia

Które placówki handlowe nie obowiązuje zakaz handlu w niedzielę i święta?

Z przepisów zakazu handlu w niedziele niehandlowe oraz święta wyłączone są niektóre placówki. Zakaz ten nie obowiązuje m.in.:

 • stacji paliw płynnych,
 • placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami,
 • aptek i punktów aptecznych,
 • zakładów leczniczych dla zwierząt,
 • placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami,
 • placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych,
 • placówek pocztowych,
 • placówek handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku,
 • placówek handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych,
 • placówek handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,
 • placówek handlowych na dworcach, w portach i przystaniach morskich oraz w portach i przystaniach – w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych,
 • centrów pierwszej sprzedaży ryb, w przypadku sprzedaży ryb z burty, w gospodarstwach rybackich, placówkach handlowych zajmujących się odbiorem produktów rybołówstwa i akwakultury oraz handlem takimi produktami,
 • placówek handlowych w portach lotniczych,
 • stref wolnocłowych,
 • środków transportu, na statkach, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych,
 • sklepów internetowych i platform internetowych,
 • handlu towarami z automatów,
 • od 1 czerwca do 30 września każdego roku kalendarzowego – placówek handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn,
 • handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach,
 • zakładów pogrzebowych,
 • placówek handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście we własnym imieniu i na własny rachunek,
 • piekarni, cukierni i lodziarni, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi,
 • placówek handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna.

Jak są wybierani przedsiębiorcy do kontroli podatkowych i celno-skarbowych?

Należy przyznać, że w ostatnich latach wzrosła skuteczność przeprowadzanych kontroli skarbowych. Fiskus przyznaje, że dzięki kontrolom skarbowym “zarabia na swoje utrzymanie”. Jak są wybierani przedsiębiorcy do kontroli podatkowych i celno-skarbowych?

Dysponując szerszym okręgiem działania, które zostało wskazane w ustawie o kontroli skarbowej, Fiskus bardziej precyzyjnie kontroluje nieprawidłowości oraz doszukuje się np. nowych rodzai przestępstw. Do najbardziej niebezpiecznych dla budżetu państwa oszustw należą m.in. fikcyjne faktury, nadużycia w obrocie złomem, przestępczość paliwowa, brak zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej oraz wiele innych.
Narzędzia, którymi dysponuje dobrze wyszkolona kadra kontroli skarbowej powodują, że inspekcja jest coraz bardziej efektywna. Jak są wybierani przedsiębiorcy do kontroli podatkowych?

W ostatnim czasie stwierdzono mniejszą ilość kontroli przedsiębiorców, jednak te które mają miejsce trafnie celują w przedsiębiorstwa, które naruszają obowiązujące przepisy. Dzięki temu wzrosła znacznie efektywność kontroli skarbowych.

Kontrole skarbowe firm prowadzone są przez urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe. Zakres poszczególnych rodzajów kontroli został określony, odpowiednio w Ordynacji podatkowej (Op) oraz w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), która zaczęła obowiązywać w marcu 2017r.  Zasadniczą instytucją  KAS była kontrola celno-skarbowa, która miała koncentrować się na przestępstwach skarbowych, wyłudzeniach oraz oszustwach na wielką skalę. W rzeczywistości, po jakimś czasie od wprowadzenia ustawy, kontrola celno-skarbowa  zaczęła być wszczynana wobec przedsiębiorców bez względu na rozmiar prowadzonej działalności oraz przewidywanych uszczupleń podatkowych.

Kiedy wynik analizy ryzyka wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo, że u podmiotu gospodarczego mogą występować nieprawidłowości na wielką skalę, właściwy do przeprowadzenia kontroli powinien być naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Można mieć jedynie nadzieję, iż typowanie podmiotów do kontroli celno-skarbowej będzie rzeczywiście dokonywane w oparciu o rzetelną analizę ryzyka, do czego zobowiązuje naczelnika urzędu celno-skarbowego przepis art. 58 KAS. Zgodnie z jego brzmieniem, kontrole celno-skarbowe inne niż kontrole losowe lub wynikające z przepisów prawa powinny uwzględniać ryzyko wystąpienia nieprawidłowości oraz ustalenie i ocenę środków niezbędnych do jego ograniczania. Ryzyko należy natomiast rozumieć jako prawdopodobieństwo i skutki wystąpienia naruszenia przepisów prawa.” ksiegowosc.infor.pl

Ciężko jest określić co ustawodawca miał na myśli, kiedy formuował zwrot „kontrole celno – skarbowe inne niż losowe.” Należy jednak pamiętać, że tam gdzie istnieje ryzyko wystąpienia nieprawidłowości lub podejrzenie przestępstwa, należy zlecić kontrolę.