Jakie koszty w firmie można odliczyć od podatku?

Jakie koszty w firmie można odliczyć od podatku? Pytanie takie zadaje nie jeden początkujący przedsiębiorca. Dowiedz się jak korzystnie rozliczać koszty firmowe.

Najlepszym sposobem na obniżenie odprowadzanego podatku jest wliczenie w koszta firmy jak największej ilości zakupionych usług i towarów. Jakie koszty w firmie można odliczyć od podatku?

Pod uwagę należy wziąć wszystkie koszty, które były konieczne do wygenerowania przez nasze przedsiębiorstwo dochodu lub do zachowania jego źródła. Prościej mówiąc – może to być wszystko, co byłoby potrzebne do wykonywania działalności.

Należy jednak pamiętać, że przepisy wspominają o wydatkach, których nie można wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Ich wykaz znajduje się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku wątpliwości czy dany wydatek można wliczyć w koszt uzyskania przychodu, warto zweryfikować to ze wspomnianą wyżej listą.

Istotne jest, że w żadnym przypadku nie należy wliczać kosztów za artykuły i usługi, które zakupujemy w życiu prywatnym. W skrócie: nie łączymy wydatków prywatnych z kosztami firmowymi.

Ważne aby przy włączaniu wydatków do kosztów prowadzenia działalności posiadać dokument, który potwierdzi zakup, np. rachunek, fakturę, dowód wpłaty. Istnieją wydatki, które można wliczyć w koszty prowadzenia działalności, a przy których niekonieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego transakcję, ale o tym w innym artykule.

Przejdźmy do meritum: Jakie koszty w firmie można odliczyć od podatku?

– artykuły biurowe – wszelkie narzędzia piśmiennicze, notatniki, terminarze itd.

– czynsz + media – możemy odliczyć tylko wtedy, kiedy pod podanym adresem zarejestrowana jest nasza firma lub jej oddział. Osoby wynajmujące pomieszczenia wyłącznie pod działalność gospodarczą wliczają w całości je jako koszt uzyskania przychodów. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w mieszkaniu, w którym mieszkają mogą odliczyć część wydatków (szacują jaki procent powierzchni mieszkania potrzebny im jest do prowadzenia działalności – stanowi to bazę do ustalenia odpowiedniego procenta wydatków). Posiadanie lokalu firmowego wiąże się z kosztami ponoszonymi na sprzęt elektroniczny oraz wyposażenie biura. Opłaty za media, telefon, internet, meble biurowe, oświetlenie, prace remontowe, a nawet dzieła sztuki znajdujące się w przestrzeni prowadzonej przez nas działalności to także wydatki firmowe, które można wliczyć w koszty uzyskania przychodu.

– usługi – koszty poniesione na reklamę, księgowość, obsługa prawna, usługi kurierskie

– zakup samochodu oraz wszelkie koszty związane z jego eksploatacją – samochód służbowy nieraz jest koniecznym narzędziem do pracy i utrzymania działalności. Koszt zakupu benzyny, naprawy, części, wymiana opon, okresowe przeglądy techniczne są niewątpliwie kosztami, które można wliczyć.

Współpraca z biurem rachunkowym przy JPK

Dlaczego warto współpracować z biurem rachunkowym przy obsłudze jednolitego pliku kontrolnego? Tym razem rozważymy czym jest współpraca z biurem rachunkowym przy JPK dla przedsiębiorcy.

Wielu przedsiębiorców już niedługo będzie musiało zmierzyć się z obsługą jednolitego pliku kontrolnego, niektórzy to doświadczenie mają już za sobą. Ważne, że wiele czynności z nim związanych  może wykonać za nich biuro rachunkowe. Dlaczego warto oddać te kwestie w ręce biura rachunkowego przeczytacie poniżej.

Nowa metoda kontroli podatników przez fiskusa wiąże się z nowymi obowiązkami. Przedsiębiorcy po pierwsze muszą zapoznać się z szeregiem nowych regulacji prawnych i na bieżąco śledzić ewentualne zmiany. Muszą wiedzieć kiedy należy przesłać JPK, które ze struktur przesłać na wezwanie Urzędu Skarbowego, a które będą obowiązkowo przesyłane bez takiego wezwania. Jaką strukturę powinien posiadać plik kontrolny. Orientować się, od jakiego momentu będą zobowiązani generować JPK. Co za tym idzie inwestować w szkolenie siebie lub pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie księgowości. Może to być szczególnie uciążliwe dla małych podmiotów, ponieważ zakres spraw przypadających na konkretne osoby, na  których „trzeba się znać” znowu się poszerza.

Kolejną sprawą ważną z punktu widzenia obsługi jednolitego pliku kontrolnego, jest posiadane przez przedsiębiorców „zaplecza technicznego”. Może się bowiem okazać, że generowanie JPK na posiadanym przez nas sprzęcie, lub za pomocą programu księgowego, z którego korzystamy jest niemożliwe bądź bardzo utrudnione. Konieczne byłoby poniesienie nakładów finansowych na nowy sprzęt komputerowy, bądź uaktualnienie programów księgowych lub wykupienie nowych licencji.

Ważną również kwestią jest świadomość konsekwencji karno – skarbowych w przypadku, gdy przedsiębiorca nie udostępni jednolitego pliku kontrolnego wynikającego z ustawowego obowiązku lub na żądanie fiskusa, lub jeżeli dane w nim zawarte okażą się błędne. Temu zagadnieniu poświęcimy jednak osobny artykuł.

Podsumowując, warto rozważyć kwestię powierzenia obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego przez biuro rachunkowe. Jednak decydując się na ten krok, zwróćmy uwagę aby było to biuro rzetelne, dostosowujące się do zmieniających się przepisów. Aby było wyposażone w odpowiednie oprogramowanie służące generowaniu JPK, a przy okazji kompatybilne z posiadanym przez podatnika oprogramowaniem, aby dane mogły być między nimi przesyłane, co minimalizuje ryzyko błędów przy przenoszeniu danych.

Słowem warto ułatwić sobie życie przekazując obsługę Jednolitego Pliku Kontrolnego w ręce biura rachunkowego, ale tylko jeśli równocześnie powiemy, że przekazujemy go w ręce fachowców. Współpraca z biurem rachunkowym przy JPK 

 

JPK VAT i obowiązek składania korekty

JPK VAT i obowiązek składania korekty przez przedsiębiorcę

Prowadzący działalność gospodarczą niejednokrotnie spotkali się z sytuacją, w której musieli złożyć korektę deklaracji VAT. W związku z wprowadzeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego, złożenie korekty powoduje aktualnie konieczność skorygowania przesłanego pliku JPK VAT. Jak do życia w firmie ma się JPK VAT i obowiązek składania korekty dla przedsiębiorcy?

Powinność wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych – tzw.  JPK VAT funkcjonuje już od 1 lipca 2016r. i zostały nią objęte tylko duże podmioty. Od pierwszego dnia stycznia 2017 roku z obowiązku przekazywania pliku JPK VAT muszą wywiązywać się małe i średnie podmioty. Od stycznia przyszłego roku również mikro przedsiębiorcy będą mieli obowiązek sporządzania i wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych. Przygotowanie pliku JPK VAT to inaczej wygenerowanie informacji z Rejestrów sprzedaży i zakupów VAT do zdefiniowanego przez Urząd formatu elektronicznego. Istotne jest to, aby dokument taki był spójny z wysłaną przez podatnika do urzędu skarbowego deklaracją VAT.

 

W związku z powyższym podatnik musi co miesiąc przesłać rejestr zakupu i sprzedaży VAT w postaci pliku JPK_VAT,  musi być przesyłany co miesiąc, bez względu na to czy przedsiębiorca składa deklarację kwartalną czy miesięczną.

Ważne! Plik JPK VAT musi przedstawiać sumarycznie deklarację, jeśli tak nie jest,  przedsiębiorca powinien liczyć się z faktem, że będzie wzywany do urzędu w celu wyjaśnienia zaistniałych różnic. W skrócie, przekazywane do Ministerstwa Finansów rejestry zakupu i sprzedaży muszą być adekwatne do  danych znajdujących się w złożonej deklaracji VAT.

JPK VAT i obowiązek składania korekty

W jakich sytuacjach należy wygenerować korektę? Czy jeśli dokonujemy korekty deklaracji VAT musimy składać korektę JPK_VAT?
Minister Finansów podkreśla w tym temacie, że jeśli zostały wprowadzone zmiany kwot raportowanych w JPK_VAT, to korektę takiego pliku jak najbardziej należy sporządzić i przesłać do urzędu. Podobna sytuacja ma miejsce także jeśli zdarzą nam się również błędy w podaniu stron transakcji (np. źle wpisany nr NIP)

Jeśli temat JPK VAT powoduje, że włos jeży Ci się na głowie skorzystaj z pomocy specjalistów i zajmij się tym co najważniejsze – rozwojem swojej firmy. Nasze biuro rachunkowe obsługuje pliki JPK VAT. Oferujemy księgowość już od 62 zł brutto. Skontaktuj się z nami jeszcze dzisiaj.