Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT. W minionym roku dokonano wiele zmian w prawie podatkowym i nie tylko. Nie wszystkie będą z zakresu prawa podatkowego, ale wszystkie dotyczą działalności gospodarczej. Warto zapoznać się z nimi i wdrożyć je w życie. Uchroni to Państwa przed sankcjami z tytułu naruszenia przepisów prawa. W poniższym artykule  zaczniemy od przypomnienia dotyczącego, tzw. Białej Listy Podatników VAT.

Od 1 września 2019 r. działa tzw. biała lista podatników VAT, czyli wykaz informacji o podatnikach VAT. Ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów.

Czego dowiesz się dzięki białej liście podatników VAT?

• Sprawdzisz czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.
• Jeśli twojemu kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT, poznasz podstawę prawną tych decyzji.
• Potwierdzisz numer rachunku bankowego, na jaki powinieneś zapłacić swojemu kontrahentowi.

Dane zawarte w Białej Liście można sprawdzić na stronie:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwar…/

Rachunki firm na Białej Liście podatników VAT

Proszę sprawdzić czy na zestawieniu w białej liście podatników widnieją wszystkie Wasze rachunki bankowe. Jeśli któregoś numeru rachunku brakuje lub podany jest rachunek nieaktualny, należy zaktualizować te informacje w urzędzie skarbowym na druku NIP-2 lub NIP-8 (w przypadku spółki cywilnej lub zarejestrowanej w KRS) bądź poprzez CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).
Biuro Rachunkowe dokona stosownych aktualizacji NIP-8 i NIP-2 dla spółek, po otrzymaniu informacji od podatnika (mailowo).

Osoby fizyczne muszą same zaktualizować te dane poprzez aktualizację wniosku CEIDG.

WAŻNE:

Od 1 stycznia 2020 r., jeśli zapłacisz swojemu partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 15 tysięcy zł brutto na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie:
• nie będziesz miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tysięcy zł brutto.
• będziesz ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Limit 15.000 zł brutto dotyczy jednolitej gospodarczo transakcji, bez względu na to na ile faktur zostanie podzielona wartość takiej transakcji

Dane podatników będą aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Dlatego powinieneś sprawdzać numer rachunku bankowego swojego kontrahenta tego samego dnia, w którym planujesz zrealizować przelew.

Będziesz mógł uwolnić się od tych sankcji, jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformujesz o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Do 31 grudnia 2019 r. płatności na rachunek inny, niż podany w wykazie, nie są obciążone sankcjami.

Posted in Blog and tagged , , , .