Kasy fiskalne online

Kasy fiskalne online w 2020

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej są zobowiązani stopniowo wycofywać kasy fiskalne tradycyjne na rzecz kas fiskalnych online.

Kasy fiskalne online w 2020. Terminy powstania obowiązku stosowania kas fiskalnych online:

a) Styczeń 2020r.
– usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
– sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczony do napędu silników spalinowych.

b) Lipiec 2020r.
– usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
– sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

c) Styczeń 2021r.
– usługi fryzjerskie;
– usługi kosmetyczne i kosmetologiczne;
– usługi budowlane;
– usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów;
– usługi prawnicze;
– usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej –
wyłącznie w zakresie wstępu.

d) Styczeń 2023r.
– wszyscy pozostali podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych

Na jakich zasadach przysługuje ulga na zakup kasy

Jeżeli podatnik zakupi kasę od 1 maja 2019r., to może uzyskać ulgę na jej zakup, pod warunkiem że jest to kasa online. Ulga na zakup kas starego typu nie przysługuje.

Kwota ulgi wynosi 90% ceny zakupu kasy (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Posted in Blog and tagged , , .