Split Payment-rozliczenie u sprzedawcy

Split Payment-rozliczenie u sprzedawcy, czyli do czego zobowiązany jest przedsiębiorca, który spełni wszystkie warunki kwalifikujące go do mechanizmu podzielonej płatności? Split Payment-rozliczenie u sprzedawcy. O czym należy pamiętać? Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży, który spełni łącznie cztery opisane w poprzednim artykule warunki, będzie zobowiązany dodać adnotację “mechanizm podzielonej płatności” na wystawianej fakturze. Jeżeli faktura sprzedaży zostanie wystawiona […]

Czytaj więcej

Split Payment od 1 listopada 2019r.

Obowiązkowy split payment zacznie funkcjonować już od 1 listopada 2019 roku i stosowany będzie wobec sprzedaży usług i towarów z załącznika nr 15, która ma miejsce od 1 listopada 2019 roku i dotychczas była rozliczana w procedurze odwrotnego obciążenia podatkiem VAT. Obowiązkowe zastosowanie split payment wystąpi, gdy łącznie spełnione zostaną warunki: ❗️ obowiązek podatkowy, dostawa towarów […]

Czytaj więcej

Prosta Spółka Akcyjna – jakie są założenia nowej ustawy?

Prosta Spółka Akcyjna to nowa ustawa, która w porządku prawnym będzie obowiązywała od pierwszego dnia marca 2020. Co faktycznie dają nowe przepisy przedsiębiorcom? 2 sierpnia 2019r. Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą Prostą Spółkę Akcyjną (PSA) – jest to jedno z ostatnich założeń pakietu “100 zmian dla firm”. Ustawa ma przede wszystkim być korzystna dla młodych […]

Czytaj więcej

Świadectwa pracy na nowych zasadach

Świadectwa pracy na nowych zasadach. Już niebawem w wyniku prezydenckiej nowelizacji zmienią się przepisy Kodeksu Pracy, które przede wszystkim będą korzystne z punktu widzenia pracownika. Świadectwa pracy na nowych zasadach. Od dnia 7 września bieżącego roku wydłuży się termin w jakim pracownik będzie mógł wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy. Czas ten […]

Czytaj więcej

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów został opublikowany przez Ministerstwo Finansów. Zmiany mają dotyczyć przedsiębiorców prowadzących działalność na zasadach ogólnych i zaczną obowiązywać od pierwszego dnia stycznia 2020r. Projekt nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dotyczy m.in. zmian wprowadzonych niedawno w ustawie o PIT. W rozporządzeniu uwzględnione zostały zatem przedsiębiorstwo w spadku oraz […]

Czytaj więcej
Obliczanie okresu 6 miesięcy ulgi na start

PPK od 1 lipca 2019 r.

PPK od 1 lipca 2019 r. to przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, które od początku tego miesiąca objęły przedsiębiorców zatrudniających ponad 250 osób. PPK od 1 lipca 2019 r. – szczegółowe infomacje na temat uczestniczenia w programie znajdują się na stronie internetowej ZUS-u. Samo odprowadzanie składek na PPK jest dobrowolne. Składka podstawowa finansowana przez […]

Czytaj więcej

Projekt ustawy obniżający niższą stawkę PIT z 18 do 17 proc.

16 lipca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy obniżający niższą stawkę PIT z 18 do 17 proc. oraz podnoszący ponad dwukrotnie koszty uzyskania przychodów dla pracowników. Zmiany te mają obowiązywać już od 1 października 2019 r. Projekt ustawy obniżający niższą stawkę PIT z 18 do 17 proc. Ile zyska podatnik? Dzięki tej zmianie, przy […]

Czytaj więcej

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów to jedne z założeń uchwalonej przez Senat nowelizacji VAT 4 lipca 2019 r. Na co zwrócić uwagę? Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów obejmują możliwość wystawienia faktury do paragonu tylko wtedy kiedy paragon będzie zawierał NIP nabywcy, będącym przedsiębiorcą. Złamanie tego obowiązku wiąże się z konsekwencjami zarówno dla sprzedawcy […]

Czytaj więcej

Zerowy PIT dla młodych od 1 sierpnia

Zerowy PIT dla młodych od 1 sierpnia. Rząd po raz kolejny postawił wprowadzić w życie jedną ze swoich obietnic. Po wielu długich debatach sejm w końcu uchwalił projekt ustawy dotyczącej wprowadzenia ulgi podatkowej dla młodych pracowników, którzy nie ukończyli jeszcze 26 roku życia. Celem wprowadzonych zmian jest zapewnienie młodym lepszych warunków pracy. Projekt przewiduje dokonanie zmian […]

Czytaj więcej
Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o RODO

Nowy wzór świadectwa pracy 2019 – brak imion rodziców pracownika

Nowy wzór świadectwa pracy 2019 to dokument, w którym od 4 maja 2019r. nie można wpisywać imion rodziców pracownika. Aktualnie są to dane, których nie powinno się wymagać od pracowników, zgodnie z obowiązującą od tego dnia nowelizacją Kodeksu pracy. Trzeba jednak wiedzieć, że  zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy, która dostosowała nowy wzór świadectwa pracy, […]

Czytaj więcej