Kasy fiskalne online

Kasy fiskalne online w 2020

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej są zobowiązani stopniowo wycofywać kasy fiskalne tradycyjne na rzecz kas fiskalnych online. Kasy fiskalne online w 2020. Terminy powstania obowiązku stosowania kas fiskalnych online: a) Styczeń 2020r. – usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie […]

Czytaj więcej
Mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik i płatnik będzie posiadał swój własny indywidualny mikrorachunek podatkowy, prowadzony przez Narodowy Bank Polski. Indywidualny mikrorachunek podatkowy będzie służył do wpłat należności z tytułu podatku PIT, CIT i VAT oraz niepodatkowych należności budżetowych (np. należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o […]

Czytaj więcej
Rejestracja firmy w BDO

Rejestracja firmy w BDO

Do końca roku większość przedsiębiorców musi dokonać rejestracji firmy w BDO (baza danych o produktach i opakowaniach). Rejestracja firmy w BDO. Nowy obowiązek wynika z art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach, dzięki któremu będzie możliwe sprawdzenie, czy przedsiębiorcy właściwie gospodarują odpadami. Za prowadzenie bazy odpowiedzialny jest marszałek województwa. Kto musi zarejestrować firmę w BDO? […]

Czytaj więcej
Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT. W minionym roku dokonano wiele zmian w prawie podatkowym i nie tylko. Nie wszystkie będą z zakresu prawa podatkowego, ale wszystkie dotyczą działalności gospodarczej. Warto zapoznać się z nimi i wdrożyć je w życie. Uchroni to Państwa przed sankcjami z tytułu naruszenia przepisów prawa. W poniższym artykule  zaczniemy od przypomnienia dotyczącego, […]

Czytaj więcej
Dokumentowanie transakcji WDT

Dokumentowanie transakcji WDT

Dokumentowanie transakcji WDT. Z dniem 1 stycznia 2020r. weszły w życie zmiany w zakresie dokumentowania dostaw wewnątrzwspólnotowych. Są one o tyle istotne, że w wielu przypadkach mogą znacznie utrudnić lub wręcz uniemożliwić zastosowanie 0% VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT). Przedmiotowe zmiany wynikają przepisów Rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 (dalej: Rozporządzenie) z 4 grudnia […]

Czytaj więcej
Faktury do paragonów 2020

Faktury do paragonów 2020

Faktury do paragonów 2020. Ustawodawca wprowadza ograniczenie w zakresie możliwości wymiany paragonów fiskalnych na faktury. Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie faktury do paragonu będzie możliwe tylko wtedy, gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy. W przypadku naruszenia nowych przepisów grozi sankcja w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze. Zakup jako podatnik albo jako […]

Czytaj więcej
odpowiedzialnosc-biura-rachunkowego

Nowe możliwości regulowania płatności w MPP

Możliwości regulowania płatności w MPP w związku z nowelizacją ustawy o VAT od 1 listopada 2019 r.: – dokonywanie jednym komunikatem przelewu zapłaty za więcej niż jedną fakturę, tzw. zbiorczej płatności; – stosowanie mechanizmu podzielonej płatności do zaliczek wnoszonych przed wystawieniem faktury; – przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT dodatkowo na zapłatę zobowiązania z tytułu:  podatku […]

Czytaj więcej
kary za unikanie opodatkowania

Konsekwencje split payment dla sprzedawcy, nabywcy oraz podatku dochodowego 

Jakie konsekwencje niesie obowiązkowy split payment? Konsekwencje split payment po stronie sprzedawcy Jeżeli podatnik wystawi fakturę bez adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”, to naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe sankcje podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze. Jednakże sankcja będzie naliczana wyłącznie od wartości podatku VAT przypadającej na dostawę towarów […]

Czytaj więcej

Podzielona płatność a przepisy przejściowe

Podzielona płatność wiąże się  wieloma niejasnościami dla przedsiębiorców. Wprowadzając nowe regulacje w zakresie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności ustawodawca opracował też przepisy przejściowe dla czynności, które wystąpią przed wejściem w życie nowelizacji, a których skutki nastąpią już po zmianie przepisów. I tak zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy […]

Czytaj więcej

Nabywca faktury a split payment

Nabywca faktury a split payment. O czym powinien wiedzieć nabywca faktury z adnotacją “mechanizm podzielonej płatności”? W przypadku otrzymania faktury z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” nabywca będzie zobowiązany do uregulowania należności wynikającej z faktury w mechanizmie podzielonej płatności. Przy czym obowiązek uregulowania należności w tym mechanizmie dotyczyć będzie wyłącznie kwoty należności z tytułu nabycia towarów […]

Czytaj więcej