Prosta Spółka Akcyjna – jakie są założenia nowej ustawy?

Prosta Spółka Akcyjna to nowa ustawa, która w porządku prawnym będzie obowiązywała od pierwszego dnia marca 2020. Co faktycznie dają nowe przepisy przedsiębiorcom?

2 sierpnia 2019r. Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą Prostą Spółkę Akcyjną (PSA) – jest to jedno z ostatnich założeń pakietu “100 zmian dla firm”. Ustawa ma przede wszystkim być korzystna dla młodych przedsiębiorców i start`upów.

Prosta Spółka Akcyjna to podmiot kapitałowy, którego zadaniem jest połączyć zalety społki akcyjnej ze spółką z o.o. Założenia PSA  skierowane są w stronę skrócenia czasu rejestracji firmy (można ją zarejestrować w 24 godziny, a na jej założenie wystarczy 1 zł kapitału) oraz uproszczeń procedur (m.in. uproszczona procedura likwidacyjna). Dodatkowo zarząd spółki może być jednoosobowy, nie jest konieczne utworzenie rady nadzorczej, a uchwały będą mogły być podejmowane poprzez pocztę elektroniczną lub wideokonferencję.

PSA zakłada także brak statusu spółki publicznej i związanych z tym restrykcyjnych obowiązków. Akcje PSA nie będą notowane na giełdzie, ale równocześnie będzie możliwość przekształcenia jej w spółkę akcyjną w celu wejścia na giełdę.

“To nieczęsta sytuacja w polskim systemie prawnym i w polskim prawie gospodarczym i handlowym, że utworzona zostaje nowa instytucja. Nie pamiętam (…), kiedy ostatni raz wprowadzaliśmy do polskiego systemu prawnego nową spółkę, ale to chyba były jeszcze lata 90-te. (…) To nie jest częsta sytuacja, powiedziałbym bardzo rzadka sytuacja, pewnie zdarza się raz na kilkanaście lat, że powstaje nowy twór i bardzo się cieszę, i bardzo dziękuję” – powiedział prezydent.

Jak dodał prezydent, “tak naprawdę dla młodych przedsiębiorców zostaje stworzona ta nowa forma Prostej Spółki Akcyjnej – coś, czego jeszcze do tej pory w polskim systemie nie było”.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 marca 2020 r.

Posted in Blog and tagged , , , , , , .