usługi-zwolnione-z-vat

Usługi zwolnione z VAT

Wystawianie faktur i korekty – usługi zwolnione z VAT Usługi zwolnione z VAT wymagają udokumentowania ich fakturą wówczas, gdy żąda tego nabywca, jednak brak obowiązku wystawienia faktury, nie wyklucza prawa do jej wystawienia. Zakres faktur dokumentujących świadczenie usług zwolnionych z VAT jest mniejszy niż „zwykłych” faktur, jednak mogą one podlegać korektom na zasadach ogólnych, np. […]

Czytaj więcej
Nowe wzory formularzy VAT

Nowe wzory formularzy VAT

Nowe wzory formularzy VAT będą obowiązywały już od 1 lipca 2018r i będą dopasowane do zmian w przepisach dotyczących podzielonej płatności w VAT. 6 marca tego roku został opublikowany projekt (z 19 lutego 2018 r.) nowego rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. Wprowadzenie tych wzorców było konieczne z uwagi na […]

Czytaj więcej
E-zwolnienia od lipca 2018

E-zwolnienia od lipca 2018

E-zwolnienia to forma zwolnień lekarskich jaką lekarze mogą wykorzystywać od 1 stycznia 2016 roku, jednak z dniem 1 lipca 2018 roku, wystawiane zwolnień, możliwe będzie wyłącznie w formie elektronicznej. Opcja papierowa traci zatem zastosowanie z końcem czerwca br. Na czym polegają e-zwolnienia? Dawne formularze zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA zostają zastąpione zaświadczeniem lekarskim e-ZLA, które następnie […]

Czytaj więcej
Podstawowe zagadnienia RODO dla przedsiębiorców

Podstawowe zagadnienia RODO dla przedsiębiorców

RODO dla przedsiębiorców to dla wielu powód nieprzespanych nocy. Od 25 maja br. we wszystkich państwach Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać nowe przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO dla przedsiębiorców oznacza nic innego jak wdrożenie szeregu procedur i analiz, mających na celu szczególną dbałość o przetwarzanie danych osobowych. Na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji znajduje […]

Czytaj więcej
Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o RODO

Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o RODO?

Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o RODO? Dane osobowe pracowników. Nowe rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych, które obowiązuje od 25 maja 2018 roku to zmiany, które mają wprowadzić nowe reguły przetwarzania danych osobowych pracowników, a co za tym idzie, nowe obowiązki dla pracodawców. Projekt Ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych, został opublikowany dnia […]

Czytaj więcej
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – co zmieni się od lipca 2018

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy to kolejne obowiązki, które dotyczą setki tysięcy firm. Kiedy płatność w gotówce może być podejrzana i co musi wiedzieć przedsiębiorca na temat podpisanej przez Prezydenta RP ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu? Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Nie ma żadnych wątpliwości, dla których z pełną stanowczością należy przeciwdziałać praktykom prania […]

Czytaj więcej

Kiedy można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem?

Kiedy można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem? Wspólne rozliczenie PIT-a przez małżonków to dozwolona prawem forma, która może nieść dla współmałżonków pewne korzyści, w tym możliwość zapłacenia wspólnie niższego podatku niż w przypadku rozliczenia odrębnego, szczególnie wówczas gdy jeden z małżonków uzyskuje dochody w innym przedziale skali podatkowej. Kiedy można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem? Rozliczenie z […]

Czytaj więcej

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy Każdy pracodawca ma prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracodawców zwolnień lekarskich od pracy związanych z chorobą lub sprawowaniem opieki nad chorym dzieckiem, czy innym chorym członkiem rodziny. Uprawnienie to daje  art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w […]

Czytaj więcej

Skutki niezłożenia PIT w terminie

Skutki niezłożenia PIT w terminie. Termin złożenia deklaracji podatkowej jest związany z rodzajem źródła dochodów i jako termin materialny nie podlega on przywróceniu. Gdy będzie to jednak termin przypadający na sobotę, niedzielę lub inny ustawowo wolny od pracy dzień, terminem właściwym będzie następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Terminem ostatecznym dla deklaracji PIT-36 […]

Czytaj więcej

Nowa składka wypadkowa od 1 kwietnia

Nowa składka wypadkowa od 1 kwietnia – dowiedz się ile będzie wynosiła. Nowa składka wypadkowa od 1 kwietnia 2018r. zmieni się tuż po Świętach Wielkanocnych. Od tego czasu rozpoczyna się nowy okres składkowy, w którym ulegną zmianie stopy procentowe składek dla części przedsiębiorców. Składka wypadkowa w całości jest opłacana przez pracodawcę. Na ubezpieczenie wypadkowe mogą liczyć osoby podlegające ubezpieczeniom […]

Czytaj więcej