Nowa składka wypadkowa od 1 kwietnia

Nowa składka wypadkowa od 1 kwietnia – dowiedz się ile będzie wynosiła.

Nowa składka wypadkowa od 1 kwietnia 2018r. zmieni się tuż po Świętach Wielkanocnych. Od tego czasu rozpoczyna się nowy okres składkowy, w którym ulegną zmianie stopy procentowe składek dla części przedsiębiorców. Składka wypadkowa w całości jest opłacana przez pracodawcę. Na ubezpieczenie wypadkowe mogą liczyć osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest osiągnięty przychód. Rozumiemy tutaj przychód uzyskany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby oraz odosobnienia i zasiłku z tego tytułu, a także  z tytułu umowy zlecenia czy umowy o dzieło – jeśli została ona zawarta między pracownikiem a pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy.)

Jaka będzie nowa składka wypadkowa od 1 kwietnia?

Z uwagi na wejście w życie przepisów określających obowiązujące wysokości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe ulegną zmianie.

Płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, powinni przed przekazaniem dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2018 r. zweryfikować wysokość stopy procentowej składki, ustalonej dla grupy działalności, do której należą z uwagi na swój rodzaj przeważającej działalności wg PKD.

Nowa składka wypadkowa od 1 kwietnia w wielu przypadkach będzie korzystną zmianą – składka wypadkowa będzie niższa.
W przypadku przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz płatników, którzy nie podlegają wpisowi do rejestru REGON, wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2018 r. wyniesie 1,67%.

Bielskie Biuro Rachunkowe KONKRET zapewnia pomoc przy obsłudze kadrowo-płacowej:

  • sporządzanie list płac i deklaracji ZUS
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od pracowników
  • sporządzanie na koniec roku PIT-11, PIT-40, PIT-4R
  • sporządzanie kartoteki wynagrodzeń pracowniczych
  • sporządzanie druków ZUS RMUA dla pracowników

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Posted in Blog and tagged , , , , .