Zmiany w ewidencji przedsiębiorców od 1 marca 2018

Zmiany w ewidencji przedsiębiorców od 1 marca 2018

Z dniem 1 marca 2018 roku, w życie weszła część nowych przepisów ustawy, która dotyczy zmiany w ewidencji przedsiębiorców. Jej celem jest przede wszystkim usprawnienie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej co oznacza, iż system rejestracji i zmiany danych w ramach prowadzenia działalności, stanie się łatwiejszy i co najważniejsze znacznie szybszy. Zmiany w ewidencji […]

Czytaj więcej
jaka jest najniższa krajowa w 2018

Minimalne wynagrodzenie w 2018

Jakie będzie minimalne wynagrodzenie w 2018? 12 września 2017r. rząd zdecydował, że minimalne wynagrodzenie w 2018 ulegnie podwyższeniu z 2000 zł do 2100 zł. Nowe przepisy powodują, że wzrośnie analogicznie stawka godzinowa za pracę (dla określonych umów cywilnoprawnych). Od 1 stycznia 2018 r. będzie ona wynosiła 13,70 zł brutto. Każdego roku stawka obowiązująca jako minimalne wynagrodzenie jest wyższa. […]

Czytaj więcej

Konsekwencje karno-skarbowe przy JPK

Konsekwencje karno-skarbowe przy JPK. Z poprzednich artykułów dowiedzieliśmy się już, kto i w jakim terminie jest zobowiązany generować jednolity plik kontrolny oraz czy przesyłamy go obligatoryjnie czy też na wezwanie Urzędu Skarbowego. Teraz przyszła kolej, aby zapoznać się z tematyką konsekwencji karno-skarbowych jakie są związane z obsługą JPK. Konsekwencje karno-skarbowe przy JPK mają miejsce w dwóch […]

Czytaj więcej

Jakie koszty w firmie można odliczyć od podatku?

Jakie koszty w firmie można odliczyć od podatku? Pytanie takie zadaje nie jeden początkujący przedsiębiorca. Dowiedz się jak korzystnie rozliczać koszty firmowe. Najlepszym sposobem na obniżenie odprowadzanego podatku jest wliczenie w koszta firmy jak największej ilości zakupionych usług i towarów. Jakie koszty w firmie można odliczyć od podatku? Pod uwagę należy wziąć wszystkie koszty, które były konieczne do wygenerowania […]

Czytaj więcej

Współpraca z biurem rachunkowym przy JPK

Dlaczego warto współpracować z biurem rachunkowym przy obsłudze jednolitego pliku kontrolnego? Tym razem rozważymy czym jest współpraca z biurem rachunkowym przy JPK dla przedsiębiorcy. Wielu przedsiębiorców już niedługo będzie musiało zmierzyć się z obsługą jednolitego pliku kontrolnego, niektórzy to doświadczenie mają już za sobą. Ważne, że wiele czynności z nim związanych  może wykonać za nich […]

Czytaj więcej
JPK VAT i obowiązek składania korekty

JPK VAT i obowiązek składania korekty przez przedsiębiorcę

Prowadzący działalność gospodarczą niejednokrotnie spotkali się z sytuacją, w której musieli złożyć korektę deklaracji VAT. W związku z wprowadzeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego, złożenie korekty powoduje aktualnie konieczność skorygowania przesłanego pliku JPK VAT. Jak do życia w firmie ma się JPK VAT i obowiązek składania korekty dla przedsiębiorcy? Powinność wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych – tzw.  JPK VAT funkcjonuje […]

Czytaj więcej

Podzielona płatność w VAT

12 maja Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o VAT. Zmiana ta ma na celu wprowadzenie do porządku prawnego zasady podzielonej płatności (split payment). Zgodnie z założeniem zmiany mają wejść w życie od początku 2018 roku. Podzielona płatność w VAT dla uczestników życia gospodarczego powstała z chęci przeciwdziałania wyłudzeniom w zakresie podatku od towarów i usług, które […]

Czytaj więcej

Podatek od nieruchomości kosztem uzyskania przychodu

Podatek od nieruchomości kosztem uzyskania przychodu? Zacznijmy od podstaw. Podatek od nieruchomości, wynikający z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stanowi dochód gminy, a jego stawki ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Przedmiotem podatku od nieruchomości są grunty, budynki lub ich części, a także budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zobowiązanymi do […]

Czytaj więcej

Zatrudnienie pracownika na emeryturze

Wielu przedsiębiorców musi zmierzyć się z faktem, że ich podwładni po nabyciu prawa do emerytury decydują się na rozwiązanie stosunku pracy. Jedną z przesłanek bowiem, którą należy spełnić aby nabyć uprawnienie do wypłaty świadczenia emerytalnego jest rozwiązanie stosunku pracy. Nie ma jednak przeszkód prawnych, aby z naszym byłym pracownikiem, a obecnie emerytem ponownie nawiązać współpracę. […]

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie wystawiania świadectwa pracy

Od 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy. Zawiera ona zmiany w zakresie wystawiania świadectwa pracy. Zmianie uległ termin wystawienia świadectwa, a także wymagana treść. Świadectwo pracy to dokument, który pracodawca zobowiązany jest doręczyć pracownikowi w przypadku ustania stosunku pracy. Czy nastąpi to przez rozwiązanie czy też wygaśnięcie, świadectwo pracy należy wystawić […]

Czytaj więcej