jaka jest najniższa krajowa w 2018

Minimalne wynagrodzenie w 2018

Jakie będzie minimalne wynagrodzenie w 2018?

12 września 2017r. rząd zdecydował, że minimalne wynagrodzenie w 2018 ulegnie podwyższeniu z 2000 zł do 2100 zł. Nowe przepisy powodują, że wzrośnie analogicznie stawka godzinowa za pracę (dla określonych umów cywilnoprawnych). Od 1 stycznia 2018 r. będzie ona wynosiła 13,70 zł brutto.

Każdego roku stawka obowiązująca jako minimalne wynagrodzenie jest wyższa. W 2017 r. została ona ustalona na poziomie 2000 zł brutto, co stanowiło wzrost o 8,1 proc., czyli 150 zł w porównaniu do 2016 r.  Z drugiej strony najniższa stawka godzinowa w 2017 r. wynosi 13 zł.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku wiąże się z podwyżką dla 1,4 mln pracowników (dane wg GUS), którym przysługuje płaca w wysokości najniższej krajowej, ustalonej w 2017 r . Faktem jednak jest, że podniesienie minimalnej płacy za pracę już w 2017 r. było efektem znacznego zmniejszenia zysków średnich i małych przedsiębiorstw.

Według ministerstwa wzrost płacy minimalnej wpłynie na zwiększenie się wpływów do sektora finansów publicznych z tytułu podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze.

Należy pamiętać, że minimalna stawka godzinowa obejmuje nie tylko osoby na umowach zlecenia, ale też samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm. Przepisy precyzują, kiedy takie rozwiązanie ma być stosowane, dopuszcza tez pewne wyłączenia.

 

Posted in Bez kategorii and tagged , , , .