Współpraca z biurem rachunkowym przy JPK

Dlaczego warto współpracować z biurem rachunkowym przy obsłudze jednolitego pliku kontrolnego? Tym razem rozważymy czym jest współpraca z biurem rachunkowym przy JPK dla przedsiębiorcy.

Wielu przedsiębiorców już niedługo będzie musiało zmierzyć się z obsługą jednolitego pliku kontrolnego, niektórzy to doświadczenie mają już za sobą. Ważne, że wiele czynności z nim związanych  może wykonać za nich biuro rachunkowe. Dlaczego warto oddać te kwestie w ręce biura rachunkowego przeczytacie poniżej.

Nowa metoda kontroli podatników przez fiskusa wiąże się z nowymi obowiązkami. Przedsiębiorcy po pierwsze muszą zapoznać się z szeregiem nowych regulacji prawnych i na bieżąco śledzić ewentualne zmiany. Muszą wiedzieć kiedy należy przesłać JPK, które ze struktur przesłać na wezwanie Urzędu Skarbowego, a które będą obowiązkowo przesyłane bez takiego wezwania. Jaką strukturę powinien posiadać plik kontrolny. Orientować się, od jakiego momentu będą zobowiązani generować JPK. Co za tym idzie inwestować w szkolenie siebie lub pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie księgowości. Może to być szczególnie uciążliwe dla małych podmiotów, ponieważ zakres spraw przypadających na konkretne osoby, na  których „trzeba się znać” znowu się poszerza.

Kolejną sprawą ważną z punktu widzenia obsługi jednolitego pliku kontrolnego, jest posiadane przez przedsiębiorców „zaplecza technicznego”. Może się bowiem okazać, że generowanie JPK na posiadanym przez nas sprzęcie, lub za pomocą programu księgowego, z którego korzystamy jest niemożliwe bądź bardzo utrudnione. Konieczne byłoby poniesienie nakładów finansowych na nowy sprzęt komputerowy, bądź uaktualnienie programów księgowych lub wykupienie nowych licencji.

Ważną również kwestią jest świadomość konsekwencji karno – skarbowych w przypadku, gdy przedsiębiorca nie udostępni jednolitego pliku kontrolnego wynikającego z ustawowego obowiązku lub na żądanie fiskusa, lub jeżeli dane w nim zawarte okażą się błędne. Temu zagadnieniu poświęcimy jednak osobny artykuł.

Podsumowując, warto rozważyć kwestię powierzenia obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego przez biuro rachunkowe. Jednak decydując się na ten krok, zwróćmy uwagę aby było to biuro rzetelne, dostosowujące się do zmieniających się przepisów. Aby było wyposażone w odpowiednie oprogramowanie służące generowaniu JPK, a przy okazji kompatybilne z posiadanym przez podatnika oprogramowaniem, aby dane mogły być między nimi przesyłane, co minimalizuje ryzyko błędów przy przenoszeniu danych.

Słowem warto ułatwić sobie życie przekazując obsługę Jednolitego Pliku Kontrolnego w ręce biura rachunkowego, ale tylko jeśli równocześnie powiemy, że przekazujemy go w ręce fachowców. Współpraca z biurem rachunkowym przy JPK 

 

Posted in Blog and tagged , , , , .