Zmiany w ewidencji przedsiębiorców od 1 marca 2018

Zmiany w ewidencji przedsiębiorców od 1 marca 2018

Z dniem 1 marca 2018 roku, w życie weszła część nowych przepisów ustawy, która dotyczy zmiany w ewidencji przedsiębiorców. Jej celem jest przede wszystkim usprawnienie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej co oznacza, iż system rejestracji i zmiany danych w ramach prowadzenia działalności, stanie się łatwiejszy i co najważniejsze znacznie szybszy.

Zmiany w ewidencji przedsiębiorców od 1 marca 2018 – ujęte w osobnej ustawieto między innymi możliwość umieszczania w CEIDG wszelkich danych dotyczących udzielonych pełnomocnictw i prokurentów – oznacza to, iż informacja o pełnomocniku, będzie jednoznaczna z udzieleniem pisemnego pełnomocnictwa. Co więcej, wszelakie dane informacyjne związane z firmą, przedsiębiorca może aktualizować w każdym czasie.

Poza powyższymi, zmiany nastąpią również w zakresie zawieszenia działalności – przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną ma możliwość zawieszenia prowadzenia działalności na dowolny okres lub bezterminowo. W przypadku spółek cywilnych, zawieszenie działalności, możliwe jest jedynie wówczas, gdy działalność zawieszą wszyscy wspólnicy.

Nowelizacja znosi również odpłatność dla dokonywania wpisu do CEIDG. Ciekawą nowością jest sytuacja, gdy przedsiębiorca nie zaktualizuje danych adresowych, wówczas doręczenie korespondencji na adres znajdujący się w ewidencji odniesie skutek prawny – przedsiębiorca poniesie w takiej sytuacji odpowiedzialność za szkodę powodowaną nieprawdziwymi danymi.

Zmiany w ewidencji przedsiębiorców od 1 marca 2018 dotyczą również wykreślenia z CEIDG – może nastąpić ono w przypadku trwałego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, gdy przedsiębiorca utraci uprawnienia do jej prowadzenia lub  gdy wpis dokonany został z naruszeniem prawa. Dodatkowo ustawa wprowadza nowe sposoby kontaktu z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą poprzez wiadomości SMS. Dla usprawnienie działań ewidencji, stworzono Punkt Informacji dla Przedsiębiorców – można tutaj załatwić sprawy związane z podejmowaniem, prowadzeniem i zakończeniem działalności, a także uzyskać informacje, zaświadczenia itp.

Bądź na bieżąco i polub nasz profil na portalu Facebook, gdzie informujemy m.in. o zmianach w prawie podatkowym.

 

Posted in Blog and tagged .