Współpraca z biurem rachunkowym przy JPK

Dlaczego warto współpracować z biurem rachunkowym przy obsłudze jednolitego pliku kontrolnego? Tym razem rozważymy czym jest współpraca z biurem rachunkowym przy JPK dla przedsiębiorcy. Wielu przedsiębiorców już niedługo będzie musiało zmierzyć się z obsługą jednolitego pliku kontrolnego, niektórzy to doświadczenie mają już za sobą. Ważne, że wiele czynności z nim związanych  może wykonać za nich […]

Czytaj więcej
JPK VAT i obowiązek składania korekty

JPK VAT i obowiązek składania korekty przez przedsiębiorcę

Prowadzący działalność gospodarczą niejednokrotnie spotkali się z sytuacją, w której musieli złożyć korektę deklaracji VAT. W związku z wprowadzeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego, złożenie korekty powoduje aktualnie konieczność skorygowania przesłanego pliku JPK VAT. Jak do życia w firmie ma się JPK VAT i obowiązek składania korekty dla przedsiębiorcy? Powinność wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych – tzw.  JPK VAT funkcjonuje […]

Czytaj więcej

Podzielona płatność w VAT

12 maja Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o VAT. Zmiana ta ma na celu wprowadzenie do porządku prawnego zasady podzielonej płatności (split payment). Zgodnie z założeniem zmiany mają wejść w życie od początku 2018 roku. Podzielona płatność w VAT dla uczestników życia gospodarczego powstała z chęci przeciwdziałania wyłudzeniom w zakresie podatku od towarów i usług, które […]

Czytaj więcej

Podatek od nieruchomości kosztem uzyskania przychodu

Podatek od nieruchomości kosztem uzyskania przychodu? Zacznijmy od podstaw. Podatek od nieruchomości, wynikający z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stanowi dochód gminy, a jego stawki ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Przedmiotem podatku od nieruchomości są grunty, budynki lub ich części, a także budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zobowiązanymi do […]

Czytaj więcej

Zatrudnienie pracownika na emeryturze

Wielu przedsiębiorców musi zmierzyć się z faktem, że ich podwładni po nabyciu prawa do emerytury decydują się na rozwiązanie stosunku pracy. Jedną z przesłanek bowiem, którą należy spełnić aby nabyć uprawnienie do wypłaty świadczenia emerytalnego jest rozwiązanie stosunku pracy. Nie ma jednak przeszkód prawnych, aby z naszym byłym pracownikiem, a obecnie emerytem ponownie nawiązać współpracę. […]

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie wystawiania świadectwa pracy

Od 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy. Zawiera ona zmiany w zakresie wystawiania świadectwa pracy. Zmianie uległ termin wystawienia świadectwa, a także wymagana treść. Świadectwo pracy to dokument, który pracodawca zobowiązany jest doręczyć pracownikowi w przypadku ustania stosunku pracy. Czy nastąpi to przez rozwiązanie czy też wygaśnięcie, świadectwo pracy należy wystawić […]

Czytaj więcej

Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu

Nie każdy samochód wykorzystywany w toku prowadzonej działalności gospodarczej, będzie wymagał takiej czynności jak prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku dochodowego. Kto i kiedy zatem będzie do tego zobowiązany? Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, czyli tzw. potocznie kilometrówki, spoczywa na przedsiębiorcy, chcącym zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, wydatki związane z wykorzystywaniem w działalności gospodarczej, pojazdu […]

Czytaj więcej
indywidualna interpretacja podatkowa

Wniosek o interpretację indywidualną do Urzędu Skarbowego

Jak złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Urzędu Skarbowego? Polski system podatkowy nie grzeszy prostotą – powie większość przedsiębiorców czynnie uczestniczących w życiu gospodarczym. Każdy kto zagubi się w gąszczu niejasności fiskalnych, bądź nie chce narażać się na niemiłe konsekwencje związane z odmienną od urzędu skarbowego interpretacją przepisów powinien wystąpić o interpretację indywidualną. Pierwszą część […]

Czytaj więcej
Niejasne przepisy prawa podatkowego - co robić?

Interpretacja indywidualna w praktyce

Część 2. Interpretacja indywidualna w praktyce. Kiedy już dowiedzieliśmy się, co zgodnie z interpretacją indywidualną, autor ustawy podatkowej „miał na myśli”, przychodzi refleksja co dalej. Co daje podatnikowi interpretacja indywidualna w praktyce? Interpretacja indywidualna informuje nas do jakich przepisów prawa podatkowego będziemy obowiązani się zastosować. Możemy więc „spać spokojnie”, że prawidłowo rozliczymy się z fiskusem, […]

Czytaj więcej
weryfikacja kontrahenta

Jak zweryfikować kontrahenta

Weryfikacja kontrahenta to obecnie jedna z podstawowych czynności przed przystąpieniem przez przedsiębiorcę do zawarcia relacji gospodarczej. Zachęcamy do I części lektury na ten temat. Jak zweryfikować kontrahenta? Weryfikacja powinna być prowadzona wielopłaszczyznowo, a także w sposób ciągły, nawet w odniesieniu do znanych nam kontrahentów. Pozwala to ograniczyć do minimum ryzyko zawierania umów z nieuczciwymi czy […]

Czytaj więcej