Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o RODO

Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o RODO?

Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o RODO? Dane osobowe pracowników. Nowe rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych, które obowiązuje od 25 maja 2018 roku to zmiany, które mają wprowadzić nowe reguły przetwarzania danych osobowych pracowników, a co za tym idzie, nowe obowiązki dla pracodawców. Projekt Ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych, został opublikowany dnia […]

Czytaj więcej
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – co zmieni się od lipca 2018

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy to kolejne obowiązki, które dotyczą setki tysięcy firm. Kiedy płatność w gotówce może być podejrzana i co musi wiedzieć przedsiębiorca na temat podpisanej przez Prezydenta RP ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu? Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Nie ma żadnych wątpliwości, dla których z pełną stanowczością należy przeciwdziałać praktykom prania […]

Czytaj więcej

Kiedy można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem?

Kiedy można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem? Wspólne rozliczenie PIT-a przez małżonków to dozwolona prawem forma, która może nieść dla współmałżonków pewne korzyści, w tym możliwość zapłacenia wspólnie niższego podatku niż w przypadku rozliczenia odrębnego, szczególnie wówczas gdy jeden z małżonków uzyskuje dochody w innym przedziale skali podatkowej. Kiedy można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem? Rozliczenie z […]

Czytaj więcej

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy Każdy pracodawca ma prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracodawców zwolnień lekarskich od pracy związanych z chorobą lub sprawowaniem opieki nad chorym dzieckiem, czy innym chorym członkiem rodziny. Uprawnienie to daje  art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w […]

Czytaj więcej

Skutki niezłożenia PIT w terminie

Skutki niezłożenia PIT w terminie. Termin złożenia deklaracji podatkowej jest związany z rodzajem źródła dochodów i jako termin materialny nie podlega on przywróceniu. Gdy będzie to jednak termin przypadający na sobotę, niedzielę lub inny ustawowo wolny od pracy dzień, terminem właściwym będzie następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Terminem ostatecznym dla deklaracji PIT-36 […]

Czytaj więcej

Nowa składka wypadkowa od 1 kwietnia

Nowa składka wypadkowa od 1 kwietnia – dowiedz się ile będzie wynosiła. Nowa składka wypadkowa od 1 kwietnia 2018r. zmieni się tuż po Świętach Wielkanocnych. Od tego czasu rozpoczyna się nowy okres składkowy, w którym ulegną zmianie stopy procentowe składek dla części przedsiębiorców. Składka wypadkowa w całości jest opłacana przez pracodawcę. Na ubezpieczenie wypadkowe mogą liczyć osoby podlegające ubezpieczeniom […]

Czytaj więcej
Zmiany w ewidencji przedsiębiorców od 1 marca 2018

Zmiany w ewidencji przedsiębiorców od 1 marca 2018

Z dniem 1 marca 2018 roku, w życie weszła część nowych przepisów ustawy, która dotyczy zmiany w ewidencji przedsiębiorców. Jej celem jest przede wszystkim usprawnienie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej co oznacza, iż system rejestracji i zmiany danych w ramach prowadzenia działalności, stanie się łatwiejszy i co najważniejsze znacznie szybszy. Zmiany w ewidencji […]

Czytaj więcej
jaka jest najniższa krajowa w 2018

Minimalne wynagrodzenie w 2018

Jakie będzie minimalne wynagrodzenie w 2018? 12 września 2017r. rząd zdecydował, że minimalne wynagrodzenie w 2018 ulegnie podwyższeniu z 2000 zł do 2100 zł. Nowe przepisy powodują, że wzrośnie analogicznie stawka godzinowa za pracę (dla określonych umów cywilnoprawnych). Od 1 stycznia 2018 r. będzie ona wynosiła 13,70 zł brutto. Każdego roku stawka obowiązująca jako minimalne wynagrodzenie jest wyższa. […]

Czytaj więcej

Konsekwencje karno-skarbowe przy JPK

Konsekwencje karno-skarbowe przy JPK. Z poprzednich artykułów dowiedzieliśmy się już, kto i w jakim terminie jest zobowiązany generować jednolity plik kontrolny oraz czy przesyłamy go obligatoryjnie czy też na wezwanie Urzędu Skarbowego. Teraz przyszła kolej, aby zapoznać się z tematyką konsekwencji karno-skarbowych jakie są związane z obsługą JPK. Konsekwencje karno-skarbowe przy JPK mają miejsce w dwóch […]

Czytaj więcej

Jakie koszty w firmie można odliczyć od podatku?

Jakie koszty w firmie można odliczyć od podatku? Pytanie takie zadaje nie jeden początkujący przedsiębiorca. Dowiedz się jak korzystnie rozliczać koszty firmowe. Najlepszym sposobem na obniżenie odprowadzanego podatku jest wliczenie w koszta firmy jak największej ilości zakupionych usług i towarów. Jakie koszty w firmie można odliczyć od podatku? Pod uwagę należy wziąć wszystkie koszty, które były konieczne do wygenerowania […]

Czytaj więcej