maly-zus

Kogo obejmie tzw. mały ZUS?

Składki, które przedsiębiorcy wpłacają każdego miesiąca na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sprawiają, że prowadzenie biznesu dla wielu z nich stoi na granicy rentowności, stąd też wiele osób rezygnuje z działalności gospodarczej całkowicie, bądź przenosi ją do „szarej strefy”.  Na szczęście, począwszy od stycznia 2019 roku, małe firmy zyskają prawo do płacenia obniżonych składek ZUS. Kogo obejmie mały ZUS?

Mały ZUS dla małych firm to projekt, który zakłada, że przedsiębiorcy, których przychody w 2018 roku nie przekroczą średniomiesięcznie 5 250 zł, będą mogli skorzystać z przywileju jaki dają im karty nowych przepisów.

Jak wynika z nowych regulacji, osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą posiadające średnie miesięczne dochody w wysokości do 2,5 -krotności płacy minimalnej (w 2018 roku wynoszą one 5 250 zł), zyskują możliwość opłacania obniżonych, proporcjonalnych do przychodu składek na ubezpieczenia społeczne. Obecnie, wszyscy przedsiębiorcy – bez względu na wysokość przychodu – opłacają jednakową składkę ZUS, dlatego też zmiany mogą być wielkim ukłonem w kierunku małych firm, które swoją działalność prowadzą z reguły w mniejszych powiatach czy miastach.

Dzięki obniżeniu składek, małe, jednoosobowe działalności zyskają szansę na lepsze perspektywy oraz zwiększoną rentowność. Rozwiązanie zastosowane w nowej ustawie, pozwoli pobudzić aktywność zawodową oraz przedsiębiorczość, a także zachęci wiele osób do wyjścia z „szarej strefy”. Minimalne wynagrodzenie wydaje się być najlepszym wskaźnikiem dla wyliczeń dla uprawnionych do skorzystania z opcji zryczałtowanego ZUS, gdyż pozwoli to usprawnić jego waloryzację wraz ze wzrostem płacy minimalnej.

Jak wynika z szacunków, na nowej regulacji zyskać może nawet 200 tysięcy przedsiębiorców. Prawo do zryczałtowanego ZUSu przedsiębiorcy zyskają, jeżeli w 2018 roku będą posiadać przychód do 63 tys. zł. Warunkiem jednak skorzystania z „małego ZUSu” będzie prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 60 dni. Ważne jest również to, że przywilej o jakim mówi nowa regulacja, dotyczy wyłącznie osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Niestety nowe przepisy nie obejmują przedsiębiorców, którzy działają w spółkach cywilnych czy innych osobowych. Każdy przedsiębiorca, który będzie ubiegał się o zryczałtowany ZUS może zostać poproszony o złożenie wyjaśnień, jeżeli przychód z danego roku będzie niższy aniżeli ten osiągnięty w roku wcześniejszym. Brak wyjaśnień może skutkować grzywną do 28 tys. zł.

Zmiany jakie wejdą po wejściu nowej ustawy pozwolą przedsiębiorcom, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, których średnie przychody miesięczne nie przekraczają 2,5 -krotności minimalnego wynagrodzenia, zyskać obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenia społeczne. Warto zatem mieć na uwadze, że możliwość skorzystania z tej opcji, zależna będzie od całorocznych przychodów.

Posted in Blog and tagged , , , .