JPK na żądanie

JPK na żądanie od 1 lipca 2018

1 lipca 2018 r. rusza JPK na żądanie.

JPK czyli Jednolity Plik Kontrolny to rozwiązanie informatyczne, które od 1 lipca 2018 roku rusza w formule na żądanie. To wprowadzone celem usprawnienia pracy organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej wyjście, pozwala organom tym przeprowadzać łatwiejszą analizę danych.

Kto podlega JPK na żądanie?

Zgodnie z najnowszymi przepisami, obejmuje ono wszystkich podatników, którzy prowadzą księgi podatkowe i tworzą dowody księgowe elektronicznie. W związku z tym, z dniem 1 lipca 2018 roku, każdy takowy podatnik, zobowiązany jest do przekazywania struktur JPK na żądanie organów podatkowych. Żądanie takie może zostać wystosowane w związku z toczącym się postępowaniem podatkowym, podczas dokonywania czynności sprawdzających, kontroli podatkowej czy kontroli celno-skarbowej. Dla potrzeb przekazywania JPK do organów, Ministerstwo Finansów udostępnia specjalne narzędzie, które można wykorzystać bezpłatnie.

JPK na żądanie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)

Z dniem 1 lipca br. wszyscy podatnicy, włączając w to również mikroprzedsiębiorców, którzy wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej lub prowadzą w ten sposób księgi podatkowe, mają obowiązek przekazywać struktury JPK do organów podatkowych na ich żądanie, zarówno w trakcie postępowania podatkowego, jak również w przypadku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej. Jest to spora zmiana, bowiem do 30 czerwca 2018, obowiązek ten leżał jedynie po stronie dużych przedsiębiorstw.

Jest to rozwiązanie, które działa na korzyść administracji skarbowej, ale także podatników, bowiem przekazywanie danych JPK, skutecznie przyspiesza przeprowadzanie postępowania kontrolnego, a co za tym idzie, jest oszczędnością czasu, bowiem nie wymaga wizyt w urzędach lub przyjmowania organów kontrolujących w firmach. Ta formuła jest również bardziej obiektywna i przejrzysta, a materiały wykorzystywane w czasie czynności sprawdzających i kontrolnych są pewniejsze.

Ta znacząca zmiana stanowi swego rodzaju przełom, bowiem od tego momentu, większość podatników może przekazywać dane do kontroli w formie plików JPK, co stanowi bardzo innowacyjne podejście, które pozwala zautomatyzować cały proces kontroli skarbowych. Zmiana ta gwarantuje szybszą i mniej skomplikowaną kontrolę przeprowadzaną przez organy.

Warto również pamiętać, że KAS może żądać plików JPK nie tylko od samego podatnika, ale także od jego kontrahentów, jeżeli prowadzą oni księgi podatkowe w formie elektronicznej.

Przekazanie JPK na żądanie – sposoby

Przekazanie JPK na żądanie organów kontrolnych przeprowadzane jest za pośrednictwem bezpłatnego narzędzia, które zostało stworzone dla tego celu przez Ministerstwo Finansów. Aplikacja Klient JPK 2.0 pozwala generować i wysyłać pliki, dostępna jest również aplikacja e-mikrofirma w zakresie faktur. Cała procedura jest niezwykle prosta, stąd też przedsiębiorcy nie powinni mieć żadnych problemów z korzystaniem z niej. System wyposażony został również w aplikację sprawdzającą prawidłowość wysyłanych na żądanie organu podatkowego plików JPK.

Posted in Blog and tagged .