Obliczanie okresu 6 miesięcy ulgi na start

Obliczanie okresu 6 miesięcy ulgi na start

Obliczanie okresu 6 miesięcy ulgi na start czyli od kiedy do kiedy przysługuje pomniejszenie o składki na ubezpieczenia społeczne?

Ulga na start obejmuje maksymalnie 6 pierwszych miesięcy (kalendarzowych) prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli zatem podejmujemy się założenia firmy w pierwszym dniu danego miesiąca kalendarzowego – to on jest pierwszym, który zostaje uwzględniony do ulgi. W przypadku, gdy działalność zakładamy w trakcie miesiąca –  ulga na start obowiązuje nas od kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Warto pamiętać, iż zawieszenie działalności w okresie korzystania z ulgi na start nie wpływa na przedłużenie czasu korzystania z niej.

O czym warto pamiętać w związku z ulgą na start?

Ulga na start przysługuje każdemu przedsiębiorcy, który po raz pierwszy zakłada działalność gospodarczą, bądź podejmuje ją po 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego zawieszenia lub zakończenia, jednak skorzystanie z niej, niesie pewne konsekwencje. W przypadku choroby, opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, bądź gdy przedsiębiorca urodzi dziecko, nie przysługują z tych tytułów żadne zasiłki chorobowe, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński czy zasiłek opiekuńczy.

Wraz z decyzją o wykorzystaniu ulgi na start, przedsiębiorcy w okresie korzystania z niej, nie mają prawa do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy związanej z wypadkiem przy pracy, bądź choroby zawodowej. Okres ten nie wchodzi również w zakres składek na ubezpieczenia emerytalne.

Posted in Bez kategorii.