Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online dokonywane na podstawie wniosku złożonego przez internet to ogromne ułatwienie dla każdego podatnika. Jak jednak możemy je uzyskać?

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Ministerstwem Finansów wprowadziło właśnie nową internetową usługę, dzięki której możliwe jest złożenie wniosku, a następnie uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, bądź stanu stwierdzającego stanu zaległości podatkowych. Usługa ta dostępna jest za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl. Jest to forma wyjątkowo atrakcyjna, bowiem pozwala uzyskać niezbędny dokument bez wychodzenia z domu za pośrednictwem drogi elektronicznej.

Nowa usługa pozwala przedsiębiorcom złożyć wniosek w tzw. piśmie ogólnym poprzez stosowny portal, a następnie, pismo przekazywane jest na właściwą skrzynkę podawczą urzędu skarbowego na platformie ePUAP. Właściwy Urząd Skarbowy, po otrzymaniu niniejszego wniosku, wydaje zaświadczenie w formie dokumentu elektronicznego, który uzupełniony o bezpieczny podpis elektroniczny oraz zweryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego dociera do wnioskującego podatnika. W ramach pisma, podatnik otrzymuje zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, bądź zyskuje stwierdzenie stanu zaległości, jakie znajduje się w serwisie.

Zaświadczenie to pozwala mieć pewność odnośnie niezalegania w podatkach, bądź co do aktualnej sytuacji podatkowej, przez co możliwe jest przedłożenie go np. w bankach podczas załatwiania kredytów, w sklepach podczas zakupów ratalnych czy w urzędach, które wymagają stosownego pisma. Dokument tego rodzaju jest również niezbędny w przypadku, gdy jako firma, podatnik bierze udział w przetargach.

Zaświadczenie wydawane na wniosek zostaje przedłożone przez Urząd Skarbowy wówczas, gdy urzędowe potwierdzenie sytuacji podatkowej wynika z przepisów, lub gdy podatnikowi zależy na poświadczeniu sytuacji podatkowej.

Kompletny wniosek

Aby uzyskać wyczerpujące zaświadczenie, konieczne jest złożenie kompletnego wniosku, czyli określenie tego, jakie informacje mają zostać potwierdzone w urzędowym zaświadczeniu. Należy zaznaczyć, czy urząd ma potwierdzić brak zaległości we wszystkich podatkach, które podatnik opłaca, czy też ma podać informację o stanie zaległości. Urząd wydaje dokument bazując na prowadzonych ewidencjach, rejestrach i danych pozyskanych również z innych urzędów. Warto mieć na uwadze, iż urząd może wydać także postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, np. w sytuacji gdy podatnik wnioskuje o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, a podczas weryfikacji pojawią się nieopłacone zaległości.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach można składać w dowolnym momencie, a wnioskowanie o wydanie dokumentu przez internet, kieruje wniosek bezpośrednio do właściwego organu, dlatego nie jest konieczne udawanie się do urzędu po papierową wersję dokumentu.

 

Posted in Blog and tagged .