Nowe wzory formularzy VAT

Nowe wzory formularzy VAT

Nowe wzory formularzy VAT będą obowiązywały już od 1 lipca 2018r i będą dopasowane do zmian w przepisach dotyczących podzielonej płatności w VAT.

6 marca tego roku został opublikowany projekt (z 19 lutego 2018 r.) nowego rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. Wprowadzenie tych wzorców było konieczne z uwagi na wejście w życie od 1 lipca 2018 r. przepisów określających tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Od tego też dnia obowiązywać ma projektowane rozporządzenie oraz określone nim wzory.

Od 1 lipca 2018r. zaczną obowiązywać nowe wzory formularzy VAT.
Będą to wzory:
– deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu VAT-12 (4)
– deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 (18)
– deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7K (12)
– deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-8 (9)
– deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-9M (8)


Nowe wzory deklaracji mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za lipiec 2018r. (przypadku deklaracji miesięcznych) lub III kwartał 2018 r. (w przypadku deklaracji kwartalnych). Jedynie w przypadku formularza deklaracji VAT-12 Ministerstwo Finansów dopuściło możliwość składania deklaracji na formularzach według dotychczasowego wzoru, ale nie dłużej niż do rozliczenia za grudzień 2018r.

Minister Finansów dostosował też do zmian objaśnienia do deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Objaśnienia te stanowią załącznik do rozporządzenia w sprawie deklaracji VAT (Dz.U. z 2018 r. poz. 856)

Polecamy również witrynę Ministerstwa Finansów, na której można znaleźć formularze interaktywne, składane drogą elektroniczną.
W przypadku współpracy z naszym biurem, wysyłamy odpowiednie formularze w ramach kompleksowej obsługi.

Posted in Blog and tagged , , , , , , .