Pakiet MŚP

Pakiet MŚP jako ułatwienie i oszczędności dla przedsiębiorców – informacje ogólne

Prace nad pakietem MŚP dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw to obecnie zajmujący aspekt działania Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Jego projekt obejmuje bowiem szereg ułatwień i sposobów na zyskanie sporych oszczędności dla przedsiębiorców.

Pakiet MŚP – czego dotyczy i jakie nowości wnosi?

Do głównych zmian jakie wnieść ma Pakiet MŚP dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw to przede wszystkim możliwości takie jak:

 • wliczenie wartości pracy małżonka w koszt uzyskania przychodu przedsiębiorstwa,
 • wprowadzenie statusu „małego podatnika” w PIT i CIT dla firm, które rocznie uzyskają sprzedaż do 2 mln euro rocznie (dotychczas to 1,2 mln euro),
 • rozliczenie straty podatkowej do wysokości 5 mln złotych,
 • zniesienie obowiązku przeprowadzania okresowych szkoleń BHP dla ponad 5 mln pracowników, w branżach o najmniejszym ryzyku wypadkowym,
 • skrócenie terminu ze 150 do 90 dni do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT, uprawniający wierzyciela, który nie uzyskał należności.

Łącznie cały projekt noweli ustaw, mający wnieść uproszczenia w prawie podatkowym i gospodarczym dla przedsiębiorców, to niespełna 50 uproszczeń, które pozwolą w przeciągu najbliższych 10 lat, zaoszczędzić im nawet 4 miliardy złotych.  Propozycja ta jest kolejnym, po Konstytucji biznesu oraz pakiecie 100 zmian dla firm, ukłonem w kierunku polskich przedsiębiorców, którzy dzięki nowym przepisom mogą wiele zyskać.

Zmiany na korzyść przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prężnie działa w kierunku poprawy funkcjonowania mniejszych i średnich przedsiębiorców, którzy dzięki nowym rozwiązaniom, mogą skuteczniej i efektywniej działać, a przy tym sporo zaoszczędzić. Blisko 50 uproszczeń z zakresu prawa podatkowego oraz gospodarczego ułatwi prowadzenie biznesu w naszym kraju. Wiele pozytywnych zmian już przynosi pierwsze owoce, jednak nadal istnieje wiele zaniedbań, które nowe przepisy pomogą skutecznie zniwelować.

Zarówno Konstytucja Biznesu jak również wprowadzony pakiet 100 zmian dla firm przyniosły wiele dobrego, jednak konieczna jest dalsza praca nad eliminacją problemów jak zatory płatnicze czy niezwykle niska obecność małych i średnich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych. 

Cały projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw jest skoncentrowany na wprowadzeniu uproszczeń, dzięki którym przedsiębiorcy będą z większą swobodą mogli poruszać się po przepisach prawa podatkowego i gospodarczego. Ważne jest również to, że kolejny pakiet innowacji, opracowywany jest we współpracy z samymi zainteresowanymi, czyli przedsiębiorcami – głównie z małych i średnich firm. Wraz z nowymi przepisami poprawi się płynność firm, a także znacznie zmniejszone zostaną obciążenia biurokratyczne związane z prawem podatkowym.

Nowe przepisy pozwolą obniżyć koszty funkcjonowania pracodawców, w tym między innymi w postaci likwidacji obowiązku okresowych szkoleń BHP, dla ponad 5 milionów pracowników. W tym zakresie podniesiony zostanie również dwukrotnie limit pracowników, dla którego pracodawca zobowiązany będzie zatrudnić specjalistów BHP. Nowelizacje pomogą również w temacie prawa spółek, czy w przepisach odn. rachunkowości firm. Zmiany w większości zaczną obowiązywać już w 2019 roku.

Likwidacja-szkoleń-BHP

Pakiet MŚP – cz. 3 – Likwidacja szkoleń BHP i inne ułatwienia

Każdy mały i średni przedsiębiorca może wiele zyskać na propozycjach jakie oferuje projekt MŚP. Jedną z ważniejszych opcji, które pomogą wiele zaoszczędzić i wprowadzić większą funkcjonalność jest  likwidacja szkoleń BHP w niektórych branżach, co obejmie nawet 5 mln pracowników, a także szereg innych drobnych usprawnień, skutecznie poprawiających funkcjonowanie firmy.

Likwidacja szkoleń BHP

Nowy projekt zmian ustawowych ma wnieść likwidację obowiązku dokonywania okresowych szkoleń BHP w branżach, w których ryzyko wypadków itp. wydarzeń jest znikome. Rozwiązanie to może zatem objąć nawet 5 milionów pracowników administracyjno-biurowych. Zatrudnieni u pracodawcy pracownicy, którzy wykonują pracę, którą zakwalifikować można jako grupę działalności z nie wyższą niż trzecia kategorią ryzyka, w rozumieniu przepisów ZUS, nie muszą odbywać okresowych szkoleń BHP.

Jak dotąd pracodawca jest zobowiązany do ponoszenia sporych kosztów związanych z przeprowadzeniem tego rodzaju szkoleń. Przepisy unijne dyrektywy Rady UE związane z okresowymi szkoleniami BHP mówią jednak, że obowiązek ten należy spełniać wyłącznie wówczas, gdy jest to konieczne i uzasadnione. Dzięki nowemu usprawnieniu, te dodatkowe szkolenia zostaną zlikwidowane, co przełoży się na zmniejszenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw.

W zakresie BHP, projekt MŚP mówi również o tym, iż w przypadku przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 50 pracowników (dotychczas było to 20), a ich działalność zakwalifikowana jest do nie wyższej niż trzecia kategorii ryzyka w rozumieniu przepisów ZUS, nie będzie obowiązku zatrudniania specjalisty od BHP. Pracodawca będzie mógł wówczas samodzielnie pełnić zadania w zakresie BHP.

Dodatkowe ułatwienia

Wśród dodatkowych ułatwień, które mają wnieść nowe przepisy, wymienić można również:

 • Możliwość zwolnienia podatkowego w CIT od dochodów ASI (alternatywnych spółek inwestycyjnych), które zostały uzyskane ze zbycia udziałów/akcji.  Dotyczy to sprzedaży udziałów/akcji, których w spółce posiadano ogółem co najmniej 10 procent, a także nie krócej niż przez 2 lata.
 • Możliwość zwolnienia z podatku sum odszkodowań, które uzyskano od ubezpieczyciela na odtworzenie zniszczonego majątku – dotyczyć może ono wszystkich środków trwałych, poza samochodami osobowymi.
 • Wprowadzenie ujednoliconych formularzy deklaracji podatkowych w zakresie podatków lokalnych (od nieruchomości czy podatku leśnego), a także możliwość składania ich drogą elektroniczną.
 • Krótszy okres obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych z bezterminowego na 5 lat.
 • Anulowanie niektórych obowiązków informacyjnych, w tym tych dotyczących okresu zawieszenia działalności czy prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.
 • W funkcjonowaniu spółki z o.o. wprowadzenie trybu obiegowego podejmowania uchwał, nowe reguły zwrotu zaliczek pobranych na poczet dywidendy itd.
 • Usprawnienia w zakresie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
 • Wprowadzenie wezwania telefonicznego lub mailowego przez ZUS lub pracodawcę ubezpieczonego dotyczące kontroli czasowej niezdolności do pracy.