Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów to jedne z założeń uchwalonej przez Senat nowelizacji VAT 4 lipca 2019 r. Na co zwrócić uwagę?

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów obejmują możliwość wystawienia faktury do paragonu tylko wtedy kiedy paragon będzie zawierał NIP nabywcy, będącym przedsiębiorcą. Złamanie tego obowiązku wiąże się z konsekwencjami zarówno dla sprzedawcy jak i nabywcy (który odliczy sobie VAT z takiej faktury). Sankcją może być dodatkowe zobowiązanie w wysokości 100% VAT wykazanego na fakturze. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r. Nowelizacja ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego i zapobieganie unikania opodatkowania. Bywały sytuacje, w których przedsiębiorcy zbierali paragony od osób fizycznych, a następnie na ich podstawie żądali wystawienia faktur VAT w celu zmniejszenia swoich zobowiązań wobec US.

Co w przypadku jeśli na paragonie nie będzie NIP-u? W tej sytuacji sprzedający jest zobowiązany odmówić wystawienia faktury.
Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Sprzedawcy, którzy aktualnie nie mają możliwości wpisywania przy pomocy kas rejestrujących NIP-u nabywcy nie wystawią faktury kupującemu, który jest podatnikiem. W tej sytuacji możliwe jest wystawienie faktury od razu przy zakupie  i nieewidencjonowanie tej sprzedaży na kasie, gdyż nie ma takiego obowiązku.

Warto więc zgłaszać potrzebę wystawienia faktury przy dokonywaniu zakupów i upewnić się , czy paragon będzie zawierał jego NIP. Jeżeli nie będzie możliwości wpisania NIP-u, najlepiej zażądać faktury od razu.

Jeśli chodzi o zasady wystawiania faktur do paragonów osobom prywatnym, które będą dokonywać zakupów nie jako podatnicy, nic się nie zmienia.

Opodatkowanie zaliczek ewidencjonowanych

Przedsiębiorcy, którzy stosują w swoim biznesie kasy fiskalne mają nie tylko obowiązek rejestrowania na nich sprzedawanych towarów i usług, ale również ewidencjonowanie różnego rodzaju zaliczek, zadatków czy przedpłat. Dla wielu osób związane z tym obowiązkiem przepisy są skomplikowane i budzą sporo wątpliwości.

Opodatkowanie zaliczek ewidencjonowanych

W momencie zarejestrowania na kasie fiskalnej zaliczki, zadatku lub przedpłaty powstaje obowiązek podatkowy związany z podatkiem VAT. Jednak jeśli chodzi o podatek dochodowy, tego typu wpłata nie jest uznawana jako powstanie przychodu. W związku z tym wielu podatników musiało prowadzić dodatkowe ewidencje, aby ten problem rozwiązać. W 2015 roku wprowadzono zmiany w ustawie, które skutkowały tym, że podatnik pobierający zaliczki, przedpłaty czy zadatki na poczet dostawy towarów czy wykonania usług, które zostaną wykonane w kolejnym okresie rozliczeniowym, za moment powstania przychodu mógł potraktować zarejestrowanie wpłaty na kasie fiskalnej.

Zmiany w przepisach na 2019 rok

Do tej pory podatnik, który chciał skorzystać z tego uproszczonego sposobu ustalenia daty powstania przychodu był zobowiązany do 20 stycznia zawiadomić o swoim wyborze naczelnika odpowiedniego Urzędu Skarbowego. W przypadku podatników dopiero rozpoczynających ewidencjonowanie swoich przychodów na kasie fiskalne, obowiązek ten musiał zostać wykonany do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął używanie kasy rejestrującej.

Od 1 stycznia 2019 roku w życie wchodzi nowa ustawa, dzięki której podatnicy, którzy zdecydują się na opodatkowanie zaliczek ewidencjonowanych na kasie fiskalnej w momencie ich zarejestrowania będą musieli corocznie wykazywać ten fakt w rocznym rozliczeniu podatkowym. W dokumentach PIT-36 oraz PIT-36L zostanie wyodrębniona specjalna rubryka na podanie tej informacji.

Więcej na temat zmian terminu informowania US o sposobie opodatkowania zaliczek ewidencjonowanych na kasie fiskalnej można znaleźć na https://inforfk.pl/aktualnosci/4588627,Opodatkowanie-zaliczek-ewidencjonowanych-na-kasie-fiskalnej.html.