Mały ZUS – jak zgłosić się do ubezpieczenia?

Mały ZUS to idealne rozwiązanie dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Sprawdź jakie warunki należy spełnić oraz jakie dokumenty trzeba złożyć, aby opłacać niższe składki na poczet ubezpieczenia społecznego od 1 stycznia 2019r.

Mały ZUS to propozycja dla przedsiębiorców, którzy nie osiągają wysokich przychodów. Od 1 stycznia 2019 r. będą oni mogli opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość zależy od tych przychodów.

Co należy zrobić aby skorzystać z opcji “Mały ZUS”?
Należy zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 0590 albo od 0592.

Jakie dokumenty należy złożyć?

  • wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r.
  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Powyższe dokumenty należy złożyć w terminie 7 dni liczonymi od:

  • 1 stycznia (czyli do 8 stycznia 2019 r.) – jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r. albo też jeśli z końcem grudnia zakończyłeś okres ulgi „preferencyjne składki” (wyrejestruj się z ubezpieczeń z kodem 05 70 albo 05 72 i zgłoś z kodem 05 90 albo 05 92),
  • pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej,
  • pierwszego dnia, w którym będziesz spełniał warunki do korzystania z „małego ZUS” (np. skończyłeś okres „preferencyjne składki” w trakcie roku, w którym chcesz skorzystać z „małego ZUS”).
maly-zus

Kogo obejmie tzw. mały ZUS?

Składki, które przedsiębiorcy wpłacają każdego miesiąca na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sprawiają, że prowadzenie biznesu dla wielu z nich stoi na granicy rentowności, stąd też wiele osób rezygnuje z działalności gospodarczej całkowicie, bądź przenosi ją do „szarej strefy”.  Na szczęście, począwszy od stycznia 2019 roku, małe firmy zyskają prawo do płacenia obniżonych składek ZUS. Kogo obejmie mały ZUS?

Mały ZUS dla małych firm to projekt, który zakłada, że przedsiębiorcy, których przychody w 2018 roku nie przekroczą średniomiesięcznie 5 250 zł, będą mogli skorzystać z przywileju jaki dają im karty nowych przepisów.

Jak wynika z nowych regulacji, osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą posiadające średnie miesięczne dochody w wysokości do 2,5 -krotności płacy minimalnej (w 2018 roku wynoszą one 5 250 zł), zyskują możliwość opłacania obniżonych, proporcjonalnych do przychodu składek na ubezpieczenia społeczne. Obecnie, wszyscy przedsiębiorcy – bez względu na wysokość przychodu – opłacają jednakową składkę ZUS, dlatego też zmiany mogą być wielkim ukłonem w kierunku małych firm, które swoją działalność prowadzą z reguły w mniejszych powiatach czy miastach.

Dzięki obniżeniu składek, małe, jednoosobowe działalności zyskają szansę na lepsze perspektywy oraz zwiększoną rentowność. Rozwiązanie zastosowane w nowej ustawie, pozwoli pobudzić aktywność zawodową oraz przedsiębiorczość, a także zachęci wiele osób do wyjścia z „szarej strefy”. Minimalne wynagrodzenie wydaje się być najlepszym wskaźnikiem dla wyliczeń dla uprawnionych do skorzystania z opcji zryczałtowanego ZUS, gdyż pozwoli to usprawnić jego waloryzację wraz ze wzrostem płacy minimalnej.

Jak wynika z szacunków, na nowej regulacji zyskać może nawet 200 tysięcy przedsiębiorców. Prawo do zryczałtowanego ZUSu przedsiębiorcy zyskają, jeżeli w 2018 roku będą posiadać przychód do 63 tys. zł. Warunkiem jednak skorzystania z „małego ZUSu” będzie prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 60 dni. Ważne jest również to, że przywilej o jakim mówi nowa regulacja, dotyczy wyłącznie osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Niestety nowe przepisy nie obejmują przedsiębiorców, którzy działają w spółkach cywilnych czy innych osobowych. Każdy przedsiębiorca, który będzie ubiegał się o zryczałtowany ZUS może zostać poproszony o złożenie wyjaśnień, jeżeli przychód z danego roku będzie niższy aniżeli ten osiągnięty w roku wcześniejszym. Brak wyjaśnień może skutkować grzywną do 28 tys. zł.

Zmiany jakie wejdą po wejściu nowej ustawy pozwolą przedsiębiorcom, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, których średnie przychody miesięczne nie przekraczają 2,5 -krotności minimalnego wynagrodzenia, zyskać obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenia społeczne. Warto zatem mieć na uwadze, że możliwość skorzystania z tej opcji, zależna będzie od całorocznych przychodów.

Ulga na start dla przedsiębiorców

Ulga na start – czyli pierwsze 6 miesięcy działalności bez składek ZUS

Każdy młody przedsiębiorca z dniem 30 kwietnia 2018 roku zyskał nowy przywilej, bowiem w ramach Prawa przedsiębiorców – jednej z pięciu ustaw Konstytucji Biznesu, przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej będzie zwolniony z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Jest to tzw. ulga na start.

Jak do tej pory, każdy raczkujący przedsiębiorca był zmuszony do ponoszenia wszystkich opłat publicznoprawnych związanych z działalnością, co było szczególnie dotkliwe dla firm, których przychody były niewielkie – często znacznie niższe od obciążeń. Nowe prawo, jest wielką szansą dla młodych przedsiębiorców, którzy mogą się rozwinąć za sprawą tej 6 miesięcznej ulgi. „Inspiracją” tej pozytywnej zmiany był stosunkowo niski odsetek przeżywalności polskich firm, a konkretniej nowych działalności gospodarczych prowadzonych na podstawie wpisu do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Nowo wprowadzona „ulga na start” oznacza brak opłacania składki na ubezpieczenia społeczne, a zwolnienie z tych opłat obejmuje pierwsze 6 miesięcy działalności gospodarczej przez osobę fizyczną. Ulga dotyczy również osób fizycznych, które podejmują działalność gospodarczą ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.

Oczywiście korzystanie z ulgi na start jest dobrowolne, dlatego młody przedsiębiorca, nie musi opłacać składek na ubezpieczenia społeczne przez te pierwsze 6 miesięcy. Warto jednak pamiętać, że nie będzie on w tym czasie podlegał ubezpieczeniom z tytułu działalności pozarolniczej, jednak może podlegać ubezpieczeniom z innego tytułu, jak np. z umowy o pracę. Przedsiębiorca, który decyduje się na skorzystanie z ulgi, może w każdej chwili z prawa do niej zrezygnować i dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Ma również prawo do zrezygnowania z ulgi całkowicie, podejmując się opłacania składki od pierwszego dnia działalności gospodarczej, jednocześnie podlegając ubezpieczeniom społecznym z tytułu tejże działalności.

Ulga na start oraz już obecnie obowiązujący przez pierwsze dwa lata działalności mały ZUS, daje młodym przedsiębiorcom 2,5 roczny „pas startowy” na rozruch. Jak wynika ze statystyk, to najtrudniejszy okres dla firm, dlatego te znaczne ułatwienia dają szansę na utrzymanie się na rynku przez dłuższy czas.

Warto jednak pamiętać, że ulga na start nie zwalnia młodych firm od obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne. Ulga ta obejmuje bowiem wyłącznie składki na ubezpieczenia społeczne, czyli ubezpieczenia emerytalno-rentowe, chorobowe oraz wypadkowe.

Młodzi przedsiębiorcy nie muszą się jednak obawiać, ze ten półroczny okres korzystania z ulgi na start zrujnuje ich przyszłe świadczenia emerytalne. Prawo daje wybór, dlatego oferując to rozwiązanie, daje szansę przedsiębiorcom, którzy nie są pewni przychodów w tym pierwszym, najbardziej trudnym okresie, szansę na niższe opłaty. Wielu przedsiębiorców w tym czasie rezygnuje również z opłat małego ZUS-u z tytułu prowadzonej działalności, gdyż np. korzystają z innego tytułu do ubezpieczeń.