Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorców

Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorców – cz. 2

Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorców, który w dużej mierze ma wejść w życie już w nadchodzącym 2019 roku, to niezwykłe wsparcie dla małych i średnich firm. Obejmuje on między innymi zmiany w zakresie statusu tzw. „małego podatnika”, a także możliwości wliczenia pracy małżonka w koszty uzyskania przychodu czy jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln złotych.

Status „małego podatnika”

Nowela będąca w fazie projektowania, bierze pod uwagę przede wszystkim możliwość podwyższenia progu sprzedaży, dzięki któremu więcej małych i średnich przedsiębiorców, będzie mogło uzyskać status „małego podatnika”. Planuje się, że próg ten z 1,2 mln euro wzrośnie do 2 mln euro. Sam w sobie status tzw. „małego podatnika” to alternatywa, dzięki której uzyskać można uprawnienia w zakresie amortyzacji, niższego opodatkowania czy rzadszego obowiązku dokonywania wpłat zaliczek na PIT oraz CIT.

Jednorazowa amortyzacja, czyli zaliczenie całej wartości środków trwałych w koszty uzyskania przychodu w miesiącu wprowadzenia ewidencji  (do 50 tys. euro) pozwala w przypadku dużego kosztu uzyskania przychodu, znacząco zmniejszyć podatek do odliczenia w skali roku. Jest to zatem rozwiązanie dużo korzystniejsze, niż stosowane dotychczas rozliczenie liniowe.

Innym przywilejem „małego podatnika” jest kwartalne rozliczenie zaliczek, co oznacza zmniejszenie formalności związanych ze składaniem deklaracji czy dokonywaniem przelewów (4 zamiast 12 rocznie). Co więcej, „mały podatnik” zyskuje obniżoną stawkę podatku CIT z 15 zamiast 19 procent.

Możliwość wliczenia pracy małżonka w koszty uzyskania przychodu

Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorców przewiduje również zmiany związane z wykonywaniem pracy współmałżonka na rzecz przedsiębiorstwa. Wedle nowych usprawnień, wartość pracy małżonka może zostać uwzględniona jako koszt uzyskania przychodu firm, przez co wynagrodzenie dla męża/żony wypłacane za pracę będzie mogło pojawić się w kosztach uzyskania przychodu.  Ta opcja pozwala sporo oszczędzić na podatkach.

Zmiana ta jest szczególnie korzystna dla małych i mikro przedsiębiorstw rodzinnych, w których podatnik zatrudnia współmałżonka na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o pracę. W nowej opcji, przedsiębiorca taki traktowany jest tak jak pracodawca zatrudniający osobę spoza najbliższej rodziny. Nie da się zatem ukryć, że na takim rozwiązaniu skorzysta kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorców.

Jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln

W nowych propozycjach projektu MŚP znaleźć można również możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł. Wedle pomysłu, dopiero kwoty powyżej tej sumy będą rozliczane na dotychczasowych zasadach. Jest to rozwiązanie, które może wspaniale wpłynąć na płynność finansową przedsiębiorstwa, a dodatkowo, rozliczając stratę jednorazowo, można ograniczyć formalności do minimum – strata rozliczona raz, a nie w okresie kilku lat, wymaga jednorazowego złożenia dokumentów.

Likwidacja-szkoleń-BHP

Pakiet MŚP – cz. 3 – Likwidacja szkoleń BHP i inne ułatwienia

Każdy mały i średni przedsiębiorca może wiele zyskać na propozycjach jakie oferuje projekt MŚP. Jedną z ważniejszych opcji, które pomogą wiele zaoszczędzić i wprowadzić większą funkcjonalność jest  likwidacja szkoleń BHP w niektórych branżach, co obejmie nawet 5 mln pracowników, a także szereg innych drobnych usprawnień, skutecznie poprawiających funkcjonowanie firmy.

Likwidacja szkoleń BHP

Nowy projekt zmian ustawowych ma wnieść likwidację obowiązku dokonywania okresowych szkoleń BHP w branżach, w których ryzyko wypadków itp. wydarzeń jest znikome. Rozwiązanie to może zatem objąć nawet 5 milionów pracowników administracyjno-biurowych. Zatrudnieni u pracodawcy pracownicy, którzy wykonują pracę, którą zakwalifikować można jako grupę działalności z nie wyższą niż trzecia kategorią ryzyka, w rozumieniu przepisów ZUS, nie muszą odbywać okresowych szkoleń BHP.

Jak dotąd pracodawca jest zobowiązany do ponoszenia sporych kosztów związanych z przeprowadzeniem tego rodzaju szkoleń. Przepisy unijne dyrektywy Rady UE związane z okresowymi szkoleniami BHP mówią jednak, że obowiązek ten należy spełniać wyłącznie wówczas, gdy jest to konieczne i uzasadnione. Dzięki nowemu usprawnieniu, te dodatkowe szkolenia zostaną zlikwidowane, co przełoży się na zmniejszenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw.

W zakresie BHP, projekt MŚP mówi również o tym, iż w przypadku przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 50 pracowników (dotychczas było to 20), a ich działalność zakwalifikowana jest do nie wyższej niż trzecia kategorii ryzyka w rozumieniu przepisów ZUS, nie będzie obowiązku zatrudniania specjalisty od BHP. Pracodawca będzie mógł wówczas samodzielnie pełnić zadania w zakresie BHP.

Dodatkowe ułatwienia

Wśród dodatkowych ułatwień, które mają wnieść nowe przepisy, wymienić można również:

  • Możliwość zwolnienia podatkowego w CIT od dochodów ASI (alternatywnych spółek inwestycyjnych), które zostały uzyskane ze zbycia udziałów/akcji.  Dotyczy to sprzedaży udziałów/akcji, których w spółce posiadano ogółem co najmniej 10 procent, a także nie krócej niż przez 2 lata.
  • Możliwość zwolnienia z podatku sum odszkodowań, które uzyskano od ubezpieczyciela na odtworzenie zniszczonego majątku – dotyczyć może ono wszystkich środków trwałych, poza samochodami osobowymi.
  • Wprowadzenie ujednoliconych formularzy deklaracji podatkowych w zakresie podatków lokalnych (od nieruchomości czy podatku leśnego), a także możliwość składania ich drogą elektroniczną.
  • Krótszy okres obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych z bezterminowego na 5 lat.
  • Anulowanie niektórych obowiązków informacyjnych, w tym tych dotyczących okresu zawieszenia działalności czy prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.
  • W funkcjonowaniu spółki z o.o. wprowadzenie trybu obiegowego podejmowania uchwał, nowe reguły zwrotu zaliczek pobranych na poczet dywidendy itd.
  • Usprawnienia w zakresie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
  • Wprowadzenie wezwania telefonicznego lub mailowego przez ZUS lub pracodawcę ubezpieczonego dotyczące kontroli czasowej niezdolności do pracy.