Kary skarbowe od 2017

Kary skarbowe od 2017 wzrosły razem z podsieniem minimalnej stawki za wynagrodzenie. Od tego roku są one wyższe za przestępstwa oraz wykroczenia skarbowe.

Przesunięty został próg kwalifikowania czynów zabronionych polegających na uszczupleniu należności publicznoprawnej. Należy przez to rozumieć spowodowanie konkretnego niebezpieczeństwa uszczerbku finansowego, np. uchylanie od opodatkowania, wyłudzenie zwrotu VAT itp. Jeśli kwota uszczuplonej należności publicznoprawnej przekroczy pięciokrotne najniższe wynagrodzenie, czyn ten zostanie uznany za przestępstwo skarbowe. Próg ten wynosi więc w tym roku 10000zł. Czyn, w którym uszczuplona kwota nie przekroczy tej wartości zostanie uznany za wykroczenie skarbowe.

Kary skarbowe od 2017 za przestępstwa skarbowe skutkować mogą grzywną w stawkach dziennych albo ograniczeniem lub pozbawieniem wolności. Przy wymierzaniu kary grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość pojedynczej stawki dziennej. Jeśli nie zostanie uznane inaczej to aktualna najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 720.

Za wykroczenie skarbowe, np. niewyznaczenie w terminie płatnika podatków lub niezłożenie deklaracji VAT, przedsiębiorca może być  ukarany grzywną wymierzoną w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (w 2017 r. – od 200 zł do 40.000 zł).

Podatnik może być ukarany mandatem za wykroczenie skarbowe, który wymierza tylko organ podatkowy za zgodą danej osoby. W takiej sytuacji  grzywna jest określona w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (w 2017 r.- 4.000 zł). Wyrokiem nakazowym sąd może wymierzyć karę grzywny za wykroczenie skarbowe w granicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (w 2017 r. – 20.000 zł).

Aby zminimalizować ryzyko poniesienia konsekwencji za wykroczenia skarbowe lub przestępstwa skarbowe, warto podjąć współpracę z rzetelnym biurem rachunkowym, które posiada wiedzę na wysokim poziomie w zakresie przepisów prawa podatkowego. Uzupełnij nasz kalkulator i skontaktuj się z nami w celu szczegółowego poznania naszej oferty.

PRZESTĘPSTWA SKARBOWE – grzywny w 2017 roku (art. 23 Kks)
Sposób wyliczenia Wartość w PLN
Minimalna stawka dzienna („min SD”): MW x 1/30 66,67
Maksymalna stawka dzienna („max SD”): min SD x 400 26.666,66
Minimalna kara grzywny: min SD x 10 666,70
Maksymalna kara grzywny: max SD x 720 19.199.995,20
Maksymalna kara grzywny przy wyroku nakazowym: max SD x 200 5.333.332,-

 

WYKROCZENIA SKARBOWE – grzywny w 2017 roku (art. 48 Kks)
  Sposób wyliczenia Wartość w PLN
Minimalna kara grzywny: MW x 1/10 200,00
Maksymalna kara grzywny: MW x 20 40.000,00
Maksymalna kara grzywny przy wyroku nakazowym: MW x 10 20.000,00
Maksymalna kara grzywny nałożona mandatem karnym: MW x 2 4.000,00