Współpraca z biurem rachunkowym przy JPK

Dlaczego warto współpracować z biurem rachunkowym przy obsłudze jednolitego pliku kontrolnego? Tym razem rozważymy czym jest współpraca z biurem rachunkowym przy JPK dla przedsiębiorcy.

Wielu przedsiębiorców już niedługo będzie musiało zmierzyć się z obsługą jednolitego pliku kontrolnego, niektórzy to doświadczenie mają już za sobą. Ważne, że wiele czynności z nim związanych  może wykonać za nich biuro rachunkowe. Dlaczego warto oddać te kwestie w ręce biura rachunkowego przeczytacie poniżej.

Nowa metoda kontroli podatników przez fiskusa wiąże się z nowymi obowiązkami. Przedsiębiorcy po pierwsze muszą zapoznać się z szeregiem nowych regulacji prawnych i na bieżąco śledzić ewentualne zmiany. Muszą wiedzieć kiedy należy przesłać JPK, które ze struktur przesłać na wezwanie Urzędu Skarbowego, a które będą obowiązkowo przesyłane bez takiego wezwania. Jaką strukturę powinien posiadać plik kontrolny. Orientować się, od jakiego momentu będą zobowiązani generować JPK. Co za tym idzie inwestować w szkolenie siebie lub pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie księgowości. Może to być szczególnie uciążliwe dla małych podmiotów, ponieważ zakres spraw przypadających na konkretne osoby, na  których „trzeba się znać” znowu się poszerza.

Kolejną sprawą ważną z punktu widzenia obsługi jednolitego pliku kontrolnego, jest posiadane przez przedsiębiorców „zaplecza technicznego”. Może się bowiem okazać, że generowanie JPK na posiadanym przez nas sprzęcie, lub za pomocą programu księgowego, z którego korzystamy jest niemożliwe bądź bardzo utrudnione. Konieczne byłoby poniesienie nakładów finansowych na nowy sprzęt komputerowy, bądź uaktualnienie programów księgowych lub wykupienie nowych licencji.

Ważną również kwestią jest świadomość konsekwencji karno – skarbowych w przypadku, gdy przedsiębiorca nie udostępni jednolitego pliku kontrolnego wynikającego z ustawowego obowiązku lub na żądanie fiskusa, lub jeżeli dane w nim zawarte okażą się błędne. Temu zagadnieniu poświęcimy jednak osobny artykuł.

Podsumowując, warto rozważyć kwestię powierzenia obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego przez biuro rachunkowe. Jednak decydując się na ten krok, zwróćmy uwagę aby było to biuro rzetelne, dostosowujące się do zmieniających się przepisów. Aby było wyposażone w odpowiednie oprogramowanie służące generowaniu JPK, a przy okazji kompatybilne z posiadanym przez podatnika oprogramowaniem, aby dane mogły być między nimi przesyłane, co minimalizuje ryzyko błędów przy przenoszeniu danych.

Słowem warto ułatwić sobie życie przekazując obsługę Jednolitego Pliku Kontrolnego w ręce biura rachunkowego, ale tylko jeśli równocześnie powiemy, że przekazujemy go w ręce fachowców. Współpraca z biurem rachunkowym przy JPK 

 

JPK VAT i obowiązek składania korekty

JPK VAT i obowiązek składania korekty przez przedsiębiorcę

Prowadzący działalność gospodarczą niejednokrotnie spotkali się z sytuacją, w której musieli złożyć korektę deklaracji VAT. W związku z wprowadzeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego, złożenie korekty powoduje aktualnie konieczność skorygowania przesłanego pliku JPK VAT. Jak do życia w firmie ma się JPK VAT i obowiązek składania korekty dla przedsiębiorcy?

Powinność wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych – tzw.  JPK VAT funkcjonuje już od 1 lipca 2016r. i zostały nią objęte tylko duże podmioty. Od pierwszego dnia stycznia 2017 roku z obowiązku przekazywania pliku JPK VAT muszą wywiązywać się małe i średnie podmioty. Od stycznia przyszłego roku również mikro przedsiębiorcy będą mieli obowiązek sporządzania i wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych. Przygotowanie pliku JPK VAT to inaczej wygenerowanie informacji z Rejestrów sprzedaży i zakupów VAT do zdefiniowanego przez Urząd formatu elektronicznego. Istotne jest to, aby dokument taki był spójny z wysłaną przez podatnika do urzędu skarbowego deklaracją VAT.

 

W związku z powyższym podatnik musi co miesiąc przesłać rejestr zakupu i sprzedaży VAT w postaci pliku JPK_VAT,  musi być przesyłany co miesiąc, bez względu na to czy przedsiębiorca składa deklarację kwartalną czy miesięczną.

Ważne! Plik JPK VAT musi przedstawiać sumarycznie deklarację, jeśli tak nie jest,  przedsiębiorca powinien liczyć się z faktem, że będzie wzywany do urzędu w celu wyjaśnienia zaistniałych różnic. W skrócie, przekazywane do Ministerstwa Finansów rejestry zakupu i sprzedaży muszą być adekwatne do  danych znajdujących się w złożonej deklaracji VAT.

JPK VAT i obowiązek składania korekty

W jakich sytuacjach należy wygenerować korektę? Czy jeśli dokonujemy korekty deklaracji VAT musimy składać korektę JPK_VAT?
Minister Finansów podkreśla w tym temacie, że jeśli zostały wprowadzone zmiany kwot raportowanych w JPK_VAT, to korektę takiego pliku jak najbardziej należy sporządzić i przesłać do urzędu. Podobna sytuacja ma miejsce także jeśli zdarzą nam się również błędy w podaniu stron transakcji (np. źle wpisany nr NIP)

Jeśli temat JPK VAT powoduje, że włos jeży Ci się na głowie skorzystaj z pomocy specjalistów i zajmij się tym co najważniejsze – rozwojem swojej firmy. Nasze biuro rachunkowe obsługuje pliki JPK VAT. Oferujemy księgowość już od 62 zł brutto. Skontaktuj się z nami jeszcze dzisiaj.