Ile trwa zwrot podatku w 2019?

Ile trwa zwrot podatku w 2019? 30 kwietnia minął termin na złożenie rocznego zeznania podatkowego. Złożona w urzędzie skarbowym deklaracja PIT to dokument, w którym powinny znajdować się wszystkie informacje dotyczące zdarzeń w trakcie ostatniego roku, które pozwoliły wygenerować przychód. Z PIT-u można wywnioskować czy opłacane przez cały rok zaliczki na podatek były wyższe niż roczna kwota podatku, czy też nie. Jeśli były wyższe – podatnik ma prawo do zwrotu nadpłaty.

W 2019r. około 23 mln podatników mogło zalogować się do usługi “Twój e-PIT” i do ostatniego momentu, tj. do 30 kwietnia sprawdzić i poprawić swoje rozliczenie. W przypadku PIT-37  oraz PIT-38 nie trzeba było robić nic – zeznanie było automatycznie akceptowane pod koniec kwietnia.

Ile trwa zwrot podatku w 2019? W tym roku pojawiły się inne zasady dotyczące terminu zwrotu podatku aniżeli w poprzednich latach. Szybsze złożenie deklaracji PIT (w tym również e-deklaracji) nie w każdym przypadku równoznaczne jest z szybszym zwrotem nadpłaconego podatku. Po skorzystaniu z usługi “Twój PIT” można się spodziewać zwrotu po około 45 dniach. Jeśli natomiast złożona została deklaracja w formie papierowej, fiskus ma na przelew nadpłaconego podatku 90 dni.

Okazuje się również, że termin zwrotu VAT jest często opóźniany. Decydując o przedłużeniu terminu zwrotu VAT, organ podatkowy ma obowiązek wskazać nie tylko, jakie okoliczności za tym stoją, ale również dlaczego uważa, że te okoliczności uzasadniają przedłużenie terminu zwrotu. Takie stanowisko zajął NSA w wyroku z 20 marca 2019 r., sygn. akt I FSK 97/19.

Należy pamiętać, że poza opcją zwrotu podatku, fikus może po zapoznaniu się z dokumentem, żądać dopłaty podatku.

E-zwolnienia od lipca 2018

E-zwolnienia od lipca 2018

E-zwolnienia to forma zwolnień lekarskich jaką lekarze mogą wykorzystywać od 1 stycznia 2016 roku, jednak z dniem 1 lipca 2018 roku, wystawiane zwolnień, możliwe będzie wyłącznie w formie elektronicznej. Opcja papierowa traci zatem zastosowanie z końcem czerwca br.

Na czym polegają e-zwolnienia?

Dawne formularze zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA zostają zastąpione zaświadczeniem lekarskim e-ZLA, które następnie poprzez system elektroniczny trafia bezpośrednio do ZUS. Informacja ta jest kolejno udostępniana przez ZUS dla płatnika składek czyli np. pracodawcy, który ma wgląd do niej poprzez profil na PUE ZUS – najpóźniej w dniu następującym po otrzymaniu e-ZLA przez ZUS. Na formularzu dla pracodawcy, nie widnieje numer statystyczny choroby. Co więcej, informacja o wypisaniu przez lekarza e-ZLA dostarczana jest także ubezpieczonemu (min. pracownikowi), który posiada swój profil na PUE ZUS.

E-ZLA dla lekarzy

Forma elektroniczna zwolnienia lekarskiego to spore ułatwienie dla lekarzy, którzy mogą wystawiać je za pośrednictwem profilu na PUE ZUS bądź zintegrowanej z PUE aplikacją gabinetową. Jest to forma znacznie łatwiejsza i szybsza w wystawianiu, bowiem lekarz dysponuje już zapisanymi w systemie danymi pacjenta, jego pracodawców czy członków rodziny –  gdy zwolnienie dotyczy opieki nad nimi. Po wpisaniu numeru PESEL, dane pojawiają się automatycznie.

System posiada również zdolność weryfikacji okresu niezdolności z zasadami wystawiania zwolnień, podpowiada kod literowy i numer statystyczny choroby, a także umożliwia przegląd wcześniej wystawianych zaświadczeń lekarskich danego pacjenta.

 

E-ZLA dla pracodawców

Pracodawcy nie muszą czekać na dostarczenie zwolnienia w formie papierowej, bowiem posiadając profil PUE, mogą otrzymać informacje na temat zwolnienia lekarskiego automatycznie. Co ważne, pracodawca może drogą elektroniczną wystąpić do ZUS z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli prawidłowości wystawienia zwolnienia.

Elektroniczny system pozwala zmniejszyć ilość obowiązków pracownika, który nie musi już dostarczać pracodawcy formularza zwolnienia, bowiem przekazywane jest ono bez jego pośrednictwa. Nie ma już zatem terminu 7 dni na dostarczenie zwolnienia, a co za tym idzie nie pojawią się już ewentualne obniżenia zasiłku chorobowego lub opiekuńczego z tytułu przekroczenia terminu.