Likwidacja-szkoleń-BHP

Pakiet MŚP – cz. 3 – Likwidacja szkoleń BHP i inne ułatwienia

Każdy mały i średni przedsiębiorca może wiele zyskać na propozycjach jakie oferuje projekt MŚP. Jedną z ważniejszych opcji, które pomogą wiele zaoszczędzić i wprowadzić większą funkcjonalność jest  likwidacja szkoleń BHP w niektórych branżach, co obejmie nawet 5 mln pracowników, a także szereg innych drobnych usprawnień, skutecznie poprawiających funkcjonowanie firmy.

Likwidacja szkoleń BHP

Nowy projekt zmian ustawowych ma wnieść likwidację obowiązku dokonywania okresowych szkoleń BHP w branżach, w których ryzyko wypadków itp. wydarzeń jest znikome. Rozwiązanie to może zatem objąć nawet 5 milionów pracowników administracyjno-biurowych. Zatrudnieni u pracodawcy pracownicy, którzy wykonują pracę, którą zakwalifikować można jako grupę działalności z nie wyższą niż trzecia kategorią ryzyka, w rozumieniu przepisów ZUS, nie muszą odbywać okresowych szkoleń BHP.

Jak dotąd pracodawca jest zobowiązany do ponoszenia sporych kosztów związanych z przeprowadzeniem tego rodzaju szkoleń. Przepisy unijne dyrektywy Rady UE związane z okresowymi szkoleniami BHP mówią jednak, że obowiązek ten należy spełniać wyłącznie wówczas, gdy jest to konieczne i uzasadnione. Dzięki nowemu usprawnieniu, te dodatkowe szkolenia zostaną zlikwidowane, co przełoży się na zmniejszenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw.

W zakresie BHP, projekt MŚP mówi również o tym, iż w przypadku przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 50 pracowników (dotychczas było to 20), a ich działalność zakwalifikowana jest do nie wyższej niż trzecia kategorii ryzyka w rozumieniu przepisów ZUS, nie będzie obowiązku zatrudniania specjalisty od BHP. Pracodawca będzie mógł wówczas samodzielnie pełnić zadania w zakresie BHP.

Dodatkowe ułatwienia

Wśród dodatkowych ułatwień, które mają wnieść nowe przepisy, wymienić można również:

  • Możliwość zwolnienia podatkowego w CIT od dochodów ASI (alternatywnych spółek inwestycyjnych), które zostały uzyskane ze zbycia udziałów/akcji.  Dotyczy to sprzedaży udziałów/akcji, których w spółce posiadano ogółem co najmniej 10 procent, a także nie krócej niż przez 2 lata.
  • Możliwość zwolnienia z podatku sum odszkodowań, które uzyskano od ubezpieczyciela na odtworzenie zniszczonego majątku – dotyczyć może ono wszystkich środków trwałych, poza samochodami osobowymi.
  • Wprowadzenie ujednoliconych formularzy deklaracji podatkowych w zakresie podatków lokalnych (od nieruchomości czy podatku leśnego), a także możliwość składania ich drogą elektroniczną.
  • Krótszy okres obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych z bezterminowego na 5 lat.
  • Anulowanie niektórych obowiązków informacyjnych, w tym tych dotyczących okresu zawieszenia działalności czy prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.
  • W funkcjonowaniu spółki z o.o. wprowadzenie trybu obiegowego podejmowania uchwał, nowe reguły zwrotu zaliczek pobranych na poczet dywidendy itd.
  • Usprawnienia w zakresie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
  • Wprowadzenie wezwania telefonicznego lub mailowego przez ZUS lub pracodawcę ubezpieczonego dotyczące kontroli czasowej niezdolności do pracy.
Posted in Bez kategorii and tagged , , .