Opodatkowanie zaliczek ewidencjonowanych

Przedsiębiorcy, którzy stosują w swoim biznesie kasy fiskalne mają nie tylko obowiązek rejestrowania na nich sprzedawanych towarów i usług, ale również ewidencjonowanie różnego rodzaju zaliczek, zadatków czy przedpłat. Dla wielu osób związane z tym obowiązkiem przepisy są skomplikowane i budzą sporo wątpliwości.

Opodatkowanie zaliczek ewidencjonowanych

W momencie zarejestrowania na kasie fiskalnej zaliczki, zadatku lub przedpłaty powstaje obowiązek podatkowy związany z podatkiem VAT. Jednak jeśli chodzi o podatek dochodowy, tego typu wpłata nie jest uznawana jako powstanie przychodu. W związku z tym wielu podatników musiało prowadzić dodatkowe ewidencje, aby ten problem rozwiązać. W 2015 roku wprowadzono zmiany w ustawie, które skutkowały tym, że podatnik pobierający zaliczki, przedpłaty czy zadatki na poczet dostawy towarów czy wykonania usług, które zostaną wykonane w kolejnym okresie rozliczeniowym, za moment powstania przychodu mógł potraktować zarejestrowanie wpłaty na kasie fiskalnej.

Zmiany w przepisach na 2019 rok

Do tej pory podatnik, który chciał skorzystać z tego uproszczonego sposobu ustalenia daty powstania przychodu był zobowiązany do 20 stycznia zawiadomić o swoim wyborze naczelnika odpowiedniego Urzędu Skarbowego. W przypadku podatników dopiero rozpoczynających ewidencjonowanie swoich przychodów na kasie fiskalne, obowiązek ten musiał zostać wykonany do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął używanie kasy rejestrującej.

Od 1 stycznia 2019 roku w życie wchodzi nowa ustawa, dzięki której podatnicy, którzy zdecydują się na opodatkowanie zaliczek ewidencjonowanych na kasie fiskalnej w momencie ich zarejestrowania będą musieli corocznie wykazywać ten fakt w rocznym rozliczeniu podatkowym. W dokumentach PIT-36 oraz PIT-36L zostanie wyodrębniona specjalna rubryka na podanie tej informacji.

Więcej na temat zmian terminu informowania US o sposobie opodatkowania zaliczek ewidencjonowanych na kasie fiskalnej można znaleźć na https://inforfk.pl/aktualnosci/4588627,Opodatkowanie-zaliczek-ewidencjonowanych-na-kasie-fiskalnej.html.

Posted in Blog and tagged , , , , .