Paragon fiskalny jako faktura uproszczona

Każdy z podatników VAT ma obowiązek dokumentowania transakcji sprzedażowych. W przypadku, gdy świadczymy usługi dla osób prywatnych, takim dokumentem jest paragon. Jeśli usługa została wykonana na rzecz innego przedsiębiorcy, należy wystawić fakturę. W jakich przypadkach można zastosować paragon fiskalny jako fakturę?

Paragon fiskalny jako faktura uproszczona. Zacznijmy od początku. Czym jest faktura uproszczona?

Faktura uproszczona to dokument finansowy, który można wystawić w sytuacji, gdy kwota transakcji sprzedażowej nie przekracza 450 złotych. Dokument uproszczony nie musi zawierać imienia i nazwiska nabywcy, ani też jego adresu. Powinien za to znaleźć się na nim NIP nabywcy oraz dane pozwalające określić kwotę podatku dla poszczególnych stawek podatku. W niektórych przypadkach przepisy o VAT dopuszczają możliwość odliczenia VAT z paragonu, ponieważ może on być traktowany jako faktura uproszczona…

Paragon fiskalny jako faktura uproszczona – kiedy można odliczyć VAT z paragonu?

Zgodnie z ustawą o VAT, fakturą uproszczoną nie można dokumentować sprzedaży wysyłkowej, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (w skrócie WDT), a także dostawy towarów i świadczenia usług na terenie krajów innych niż Polska (należących do Unii Europejskiej). Dane, które zawiera paragon fiskalny, mogą jednak przypominać dane, które powinny znaleźć się na fakturze uproszczonej, w niektórych sytuacjach można go więc potraktować jako fakturę. Od czego to zależy?

Jeśli na paragonie znajdzie się (na żądanie klienta) NIP nabywcy, a kwota transakcji nie przekracza 450 zł, to paragon taki można uznać za fakturę uproszczoną. Jak odliczyć VAT z paragonu?

Aby podatnik mógł skorzystać ze swojego prawa do odliczenia podatku, poza właściwym oznaczeniem, paragon fiskalny powinien zawierać także takie dane, jak:

 • Nazwa i NIP sprzedawcy
 • Adres punktu sprzedaży/siedziby
 • Numer wydruku
 • Czas sprzedaży
 • Nazwa towaru/usługi, cena jednostkowa
 • Ilość i wartość sumaryczna sprzedaży z oznaczeniem stawki podatku
 • Wartość sprzedaży brutto i kwoty VAT
 • Wartość sprzedaży zwolnionej od podatku
 • Łączna kwota podatku, sprzedaży brutto
 • Kolejny numer paragonu
 • Numer kasy, oznaczenie kasjera
 • Logo fiskalne i numer unikatowy kasy

Na życzenie nabywcy na paragonie może się również znaleźć jego NIP.

Posted in Blog and tagged , , , , , , .