Pakiet Przyjazne Prawo – lepsze warunków do rozwoju firm!

Pakiet Przyjazne Prawo to ponad 70 punktowych ułatwień dla przedsiębiorców. Ustawa ma na celu stworzenie lepszych warunków rozwoju dla małych i średnich firm. Co warto wiedzieć o przygotowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii innowacjach? Zapraszamy do lektury!

Pakiet Przyjazne Prawo – ponad 70 propozycji dla biznesu!

MPiT przygotowało pakiet innowacyjnych zmian – ustawę o zmianie niektórych ustaw – tzw. Pakiet Przyjazne Prawo. Dokument ten ma charakter przekrojowy i dotyka wielu różnych branż. Zmiany mają na celu poprawić sytuację polskich przedsiębiorców i stworzyć lepsze warunki dla rozwoju ich firm, tak, by mogły one konkurować na arenie międzynarodowej.

Wśród założeń pakietu można wymienić między innymi:

  • Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie,
  • Prawo do błędu przez pierwszy rok prowadzenia działalności,
  • Ochrona konsumencka w relacjach z innymi przedsiębiorcami,
  • Rozszerzenie definicji rzemieślnika, możliwość wykonywania rzemiosła przez spółki,
  • Rozszerzenie możliwości podejmowania działalności gospodarczej przez cudzoziemców pracujących w Polsce,
  • Likwidacja skokowego wzrostu opłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • Ułatwienia dla branży gastronomicznej – brak konieczności ponownych badań sanitarno-epidemiologicznych w sytuacji zmiany pracodawcy,
  • Zniesienie dodatkowych testów dla pracowników administracyjno-biurowych, którzy korzystają z pojazdów służbowych,
  • Brak obowiązku ponownego badania lekarskiego w przypadku zmiany pracodawcy.

Pakiet Przyjazne Prawo – poprawa wydajności w biznesie

Pakiet Przyjazne Prawo (w skrócie PPP) niesie za sobą 72 probiznesowe zmiany w 74 ustawach. Jak tłumaczy minister Emilewicz, celem PPP jest wyeliminowanie nadmiernie restrykcyjnych przypadków z polskiego prawa. Wiceminister Niedużak w rozmowach z mediami zaznacza, że to właśnie obciążenia biurokratyczne i przepisy prawne stanowią główne bariery dla rozwoju małych firm, a dopiero w drugiej kolejności są to wysokości podatków i koszty pracy. Aby poprawić wydajność i innowacyjność, konieczne są zmiany.

Posted in Blog and tagged , , .