Składki ZUS w 2017

Jakie składki ZUS w 2017 r. będą obowiązywały osoby prowadzące działalność gospodarczą? Poznaj aktualne stawki składki emerytalnej, rentowej, chorobowej i wypadkowej oraz poziom składki na Fundusz Pracy. Składki ZUS w 2017 r. wzrosną o 5% w stosunku do zeszłorocznych składek.

GUS ogłosił 18 stycznia br., że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw,  wyniosło w czwartym kwartale 2016 r. 4 404,17 zł. ¾ tej wartości to minimum, od jakiego właściciel działalności gospodarczej musi co miesiąc opłacać za siebie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Nowa składka zdrowotna (9%) to 297,28 zł, a to oznacza wzrost o 2,88% w stosunku do 288,95 zł obowiązujących za rok poprzedni. Termin wpłaty pierwszej raty zdrowotnego (i społecznego), tj. za styczeń 2017 r. upływa 10 lutego.

Ile wynoszą składki preferencyjne w 2017 r. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą? Osoby, które rozpoczynają po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadziły wcześniej działalność i ją zamknęły (a od tego czasu minęło już 5 lat) mają prawo do opłacania przez okres 2 lat niższych składek ZUS, które określane są preferencyjnym ZUS-em. Składki naliczane są od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku z tym, iż w w 2017r. wzrosło minimalne wynagrodzenie do kwoty 2000 zł, składki preferencyjne wzrosły o 8,1% – z podstawy 555zł na 600zł.

W skrócie:

– ubezpieczenie zdrowotne 297,28 (do odliczenia 255,99)                                                                                                                                                                                

– ubezpieczenie emerytalne 499,28 zł
– ubezpieczenie rentowe 204,62 zł
– ubezpieczenie chorobowe 62,67 zł
– ubezpieczenie wypadkowe 46,04 zł
– Fundusz Pracy 62,67 zł

 

MINIMALNE STAWKI ZUS dla nowych przedsiębiorców:

– ubezpieczenie zdrowotne 297,28 (do odliczenia 255,99)                                                                                                                                                                                – ubezpieczenie emerytalne 117,12 zł                                                                                                                                       – ubezpieczenie rentowe 48,00 zł
– ubezpieczenie chorobowe 14,70 zł
– ubezpieczenie wypadkowe 10,80 zł

 

składki ZUS w 2017

Posted in Bez kategorii.