Projekt nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów został opublikowany przez Ministerstwo Finansów. Zmiany mają dotyczyć przedsiębiorców prowadzących działalność na zasadach ogólnych i zaczną obowiązywać od pierwszego dnia stycznia 2020r.

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dotyczy m.in. zmian wprowadzonych niedawno w ustawie o PIT. W rozporządzeniu uwzględnione zostały zatem przedsiębiorstwo w spadku oraz spółka cywilna osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku. Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o PIT, przedsiębiorstwa takie również zobowiązane są do prowadzenia PKPiR.
Projekt nowego rozporządzenia  likwiduje niektóre ewidencje – znosi aktualny obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów pracowników. Z całą pewnością zmiany te ułatwią przedsiębiorcom życie, ponieważ do tej pory obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia określały przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zgodnie z nimi przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi przychodów i rozchodów są zobowiązani do prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia. Ewidencja ta obejmuje składniki majątku, które nie zostały zaliczone do środków trwałych, a których wartość przekracza 1500 zł. W przyszłym roku przedsiębiorcy nie muszą się w ogóle martwić kwestią ewidencji wyposażenia.

Dodatkowo w ramach nowego rozporządzenia odnośnie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów zniesiony ma zostać także obowiązek prowadzenia kart przychodów pracowników. Likwidacja tych obowiązków jest wynikiem uchwalenia ustawy o uproszczeniach dla przedsiębiorców, o których pisaliśmy już na naszym blogu.

Projekt ustawy obniżający niższą stawkę PIT z 18 do 17 proc.

16 lipca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy obniżający niższą stawkę PIT z 18 do 17 proc. oraz podnoszący ponad dwukrotnie koszty uzyskania przychodów dla pracowników. Zmiany te mają obowiązywać już od 1 października 2019 r.

Projekt ustawy obniżający niższą stawkę PIT z 18 do 17 proc. Ile zyska podatnik?
Dzięki tej zmianie, przy niezmienionej pensji w wysokości brutto pracownicy otrzymają wyższe wynagrodzenia (netto). Dla przykładu osoba zarabiająca np. 2 250 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.) zyska rocznie 472 zł, a przy pensji 4 765 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej prognozowane na 2019 r.) – zysk wyniesie rocznie 732 zł.

“Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy obniżającej podatki. Od 1 października 2019 PIT zmniejszony z 18 proc. do 17 proc. oraz większe koszty uzyskania przychodów – kolejny element realnego obniżenia podatków. To co najmniej kilkaset złotych rocznie więcej w portfelach Polaków” – napisał Müller na swoim profilu na Twitterze.

Po zmianach, koszty uzyskania przychodów wyniosą:
* 250 zł miesięczne (jednoetatowcy) – obecnie 111,25 zł,
* 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) – obecnie 139,06 zł,
* 3 000 zł roczne (jednoetatowcy, miejscowi) – obecnie 1 335,00 zł,
* 3 600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 1 668,72 zł,
* 4 500 zł roczne (wieloetatowcy) obecnie 2 002,05 zł,
* 5 400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) obecnie 2 502,56 zł.

Projekt ustawy stanowi ważny punkt związany ze zmniejszeniem klina podatkowego, czyli różnicy między tym, co pracownik dostaje „na rękę”, a kwotą, którą na jego zatrudnienie wydaje firma.

Ustawa oznacza, że 25 milionów Polaków zapłaci mniejszy podatek dochodowy. Ustawa wejdzie w życie 1 października 2019r.

Maile o wszczęciu kontroli czyli na co warto uważać

Ministerstwo finansów przestrzega przed mailami, które pojawiają się na skrzynkach przedsiębiorców,  informującymi o “zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej”. Odbiorca tych komunikatów proszony jest o przygotowanie dokumentów wymienionych rzekomo w pliku dołączonym do wiadomości.

Otwieranie załącznika do wiadomości lub wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, jest niebezpieczne, i może wiązać się z zainfekowaniem komputera szkodliwym oprogramowaniem lub przekazanie danych podatnika nieuprawnionym osobom. 

Maile o wszczęciu kontroli nie są wysyłane z urzędów skarbowych. Instytucja ta co do zasady nie informują drogą mailową o wszczęciu kontroli. MF prosi o zwrócenie uwagi, że korespondencja mailowa kierowana przez urzędy skarbowe wysyłana jest wyłącznie z adresów o domenie „gov.pl”.

Maile o wszczęciu kontroli, czyli treść fałszywej wiadomości (pisownia oryginalna):

———————————————————————————————-

Temat: INFORMACJA О ZAMIARZE WSZCZĘCIA KONTROLI SKARBOWEJ

Nadawca: Urząd Skarbowy <otelpokbysie@o2.pl>

Data: 24-02-2019, 22:59

Adresat:

Urząd Skarbowy odczytać zawiadomienie о zamiarze zainicjować kontroli w dniu 18.04.2019r. Wobec braku możliwości ustawienia kontaktu telefonicznego w dniach 4-7.04.2019r. i nie zastania podatnika w jego siedzibie w dniu 6.04.2019r. w celu ustalenia terminu wszczęcia kontroli. Urząd Skarbowy wyznacza termin zainicjować kontroli na 29.04.2019r. о godz. 9.00.

Jednoczesnie Urzqd Skarbowy informuje, ze zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz.74 z p6zn. zm.) w zwiqzku art. 80 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 г. о swobodzie dziatalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r.. Nr 155, poz. 1095 z pozn. zm.) czynnosci kontrolnych dokonuje si$ w obecnosci kontrolowanego lub osoby przez niego upowaznionej. Oznacza to ze w wyzej wymienionym terminie jest Pani/Pan zobowiązana do obecnosci w siedzibie swojej Firmy i wspofpracy z inspektorem kontroli. Ponadto zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy о swobodzie dziatalnosci gospodarczej jest Pani/Pan zobowiązuje do pisemnego wskazania osoby upowaznionej do reprezentowania Pani/Pana w trakcie kontroli, w szczegolnosci w czasie Pani/Pana nieobecnosci.

Jest Pani/Pan zobowiązania do przygotowania wszystkich potrzebnych dokumentow zwiqzanych z prowadzone przez Pani/Pana Firm wymienionych w załączniku(dokumenty.rar).

Nieobecnosc Pani/Pana moze zostac uznana za stan wyczerpuje znamiona wykroczenia okreslonego w art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z pozn. zm.).

INSPEKTOR KONTROLI
Urząd Skarbowy
mgr Marian Jakubowski”

———————————————————————————————-

Źródło: Ministerstwo Finansów

Zawieszenie podatku handlowego na kolejny rok

Już kolejny rok z rzędu polski rząd zdecydował o zawieszeniu podatku handlowego. Dzięki temu do 2020 roku sklepy nie będą musiały płacić tego świadczenia, które budziło wiele kontrowersji. Jednak sprawa dalej nie jest jednoznacznie rozstrzygnięta, ponieważ wciąż czekamy na decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Zawieszenie podatku handlowego. Co to jest podatek handlowy?

Podatek od sprzedaży detalicznej, nazywany też podatkiem handlowym, został wprowadzony we wrześniu 2016 roku. Zgodnie z jego założeniami sklepy osiągające miesięczny obrót od 17mln zł do 170 mln zł miały płacić podatek w wysokości 0,8% przychodu, a przy obrocie powyżej 170 mln zł podatek wyniósł by  1,4%. Kwota wolna od podatku to 204 mln zł w ciągu roku.

Niedługo po tym jak ustawa ta weszła w życie Komisja Europejska nakazała Polsce zaprzestania pobierania tego świadczenia na rzecz państwa. Wątpliwość budziło, czy taki podatek nie stoi w sprzeczności z unijnymi regułami dotyczącymi pomocy publicznej.

Zawieszenie podatku handlowego

W czerwcu 2017 roku Komisja Europejska wydała wyrok w tej sprawie, który stwierdza, że nałożenie na sklepy podatku handlowego w takiej formie promuje mniejsze sklepy, które osiągają niższe dochody. Jest to niezgodne z prawem unijnym i może być rozumiane jako rodzaj pomocy publicznej. Polski rząd złożył odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej od wydanej decyzji, a podatek zawieszono do 1 stycznia 2018 roku.

Trybunał wciąż nie wydał wyroku w sprawie podatku handlowego. Z wypowiedzi przedstawicieli rządu wynika, że liczą oni na rozstrzygnięcie na rzecz Polski. Jednak dopóki to nie nastąpi, podatek nie może zostać wprowadzony w życie. Dlatego też senat poparł ustawę o zawieszeniu go również na rok 2019.

Więcej informacji na temat zawieszenia podatku handlowego znajdziesz na https://inforfk.pl/aktualnosci/4615375,Zawieszenie-podatku-handlowego-na-kolejny-rok.html – jest to portal publikujący najaktualniejsze wiadomości dla księgowych i kadrowych.

Zgromadzenie wspólników spółek z o.o. przez Internet 

Zgromadzenie wspólników spółek z o.o. Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. nakłada na jej wspólników obowiązek corocznego zgromadzenia. Celem tego spotkania jest głównie udzielenie absolutorium członkom zarządu, a także zatwierdzenie sprawozdań, ustalenia dotyczące podziału zysków czy różnego rodzaju inne sprawy związane z działalnością spółki.

Jak podaje definicja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to forma prawna przedsiębiorstwa utworzonego przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami, które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie; licznie spotykana w krajach Europy.

Projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Zgromadzenie wspólników spółek.

Coroczne spotkanie wspólników spółek z o.o. często bywa problematyczne do zorganizowania. Po pierwsze wielu inwestorów to obcokrajowcy, albo Polacy na co dzień przebywający za granicą. Przyjazd na takie spotkanie często zajmuje im sporo czasu, a także generuje dodatkowe koszty. Drugim problemem jest fakt, że w niektórych spółkach wspólników jest naprawdę wielu. Zapewnienie specjalnego pomieszczenia, które trzeba na ta okazję wynająć stanowi nie tylko dodatkowe koszty, ale i konieczność nadprogramowej pracy związanej z organizacją takiego przedsięwzięcia. Dlatego też przedsiębiorcy działający w spółkach z o.o. z nadzieja przyjęli nowy projekt ustawy, który trafił do sejmu, a w którym pojawia się zapis o możliwości odbywania corocznych zgromadzeń za pośrednictwem Internetu.

Elektroniczny protokół ze zgromadzenia

Jednym z podstawowych wymogów dotyczących corocznego zgromadzenia wspólników jest protokół z zebrania. Uchwały przegłosowane podczas internetowego posiedzenia trafiają do księgi protokołów w postaci transkrypcji elektronicznego zgromadzenia wspólników. Do transkrypcji będzie trzeba też dołączyć dowody zwołania zgromadzenia przez zarząd oraz zapis audio-video ze spotkania. Bezpieczeństwo zapewnia możliwość nagrywania zebrania przez każdego z uczestników.

Więcej na ten temat przeczytasz na https://inforfk.pl/aktualnosci/4615405,Zgromadzenie-wspolnikow-sp-z-oo-przez-internet.html, gdzie można znaleźć wyczerpujące informacje na temat organizacji walnego zgromadzenia przez Internet oraz zasad związanych z elektronicznym protokołem z zebrania.

 

 

Na czym polega działalność nierejestrowa?

Działalność nierejestrowa w 2018. Prawo przedsiębiorców z dniem 30 kwietnia 2018 roku wprowadziła działalność nierejestrową, dzięki której, osoby prowadzące działalność gospodarczą na mniejszą skalę lub jedynie okazjonalnie, nie są zobowiązane do jej rejestracji.

Pakiet ustaw, zwany Konstytucją Biznesu, w którego skład wchodzi Prawo przedsiębiorców, dąży do zmniejszenia tzw. szarej strefy, czego przykładem jest działalność nierejestrowa, dzięki której możliwa jest aktywność gospodarcza i dorabianie do podstawowego źródła dochodów.

Na czym polega działalność nierejestrowa?

Działalność nierejestrowa jest alternatywą dla osób prowadzących swoją działalność zarobkową na mniejszą skalę bądź okazjonalnie. Opcja ta zwalnia z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej, o ile drobna działalność zarobkowa nie przekracza przychodu 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1050 zł miesięcznie). Może być ona wykonywana w postaci dorywczego handlu czy też drobnych usług, które nie będą wymagać wpisu do CEIDG, a co za tym idzie przedsiębiorca nie będzie obarczony innymi obowiązkami z tego tytułu.

Jest to opcja doskonała między innymi dla osób, które chcą postawić swoje pierwsze kroki w biznesie, a które wolą zająć się rozwojem pomysłu i poszukiwaniem klientów, aniżeli formalnościami związanymi z założeniem firmy. Oczywiście skorzystać z działalności nierejestrowej mogą również osoby, które prowadzą działalność o charakterze dorywczym, bądź dorabiają jedynie do swojej emerytury, pensji czy też stypendium.

Dlaczego to rozwiązanie jest dobre?

Definicja działalności gospodarczej, czyli prowadzenie działalności zarobkowej w sposób zorganizowany i ciągły budzi wiele niejasności, szczególnie w kontekście dorywczych czy okazjonalnych zarobków. Często prowadzenie firmy w przypadku sporadycznych i niewielkich zysków najzwyczajniej się nie opłaca, gdyż związane z nią składki i wszelkie koszty prowadzenia działalności gospodarczej są znacznie wyższe niż przychody. Sytuacja ta najczęściej dotyczy drobnego handlu lub świadczenia drobnych usług, które najczęściej pozostają w szarej strefie. Nie małą barierą dla osób, które pragną założyć działalność gospodarczą są formalności i czynności biurokratyczne, które skutecznie zniechęcają do prowadzenia własnej firmy.

Działalność nierejestrowa to opcja dzięki której, mali przedsiębiorcy zyskują możliwość dorobienia do podstawowego źródła dochodu (gdy przychody mieszczą się w powyższym progu), bez konieczności zakładania firmy. Dodatkowo, jest to szansa na spróbowanie swoich sił w biznesie. Rozpoczęcia działalności, szukanie klientów czy zleceń i podjęcia się im podobnych działań, dopóki przychody nie zaczną przekraczać progu połowy minimalnego wynagrodzenia, od 30 kwietnia nie niosą konsekwencji w postaci konieczności rejestracji i oskładkowania.

Rozliczanie podatków a działalność nierejestrowa

W przypadku działalności nierejestrowej, formalności są podobne do tych, które dotyczą osób nie będących podatnikami VAT. Konieczne jest prowadzenie prostej ewidencji sprzedaży, co w praktyce oznacza spisanie przychodu uzyskanego danego dnia. Na tej podstawie obliczany jest dochód i opłacany PIT.

Likwidacja-szkoleń-BHP

Pakiet MŚP – cz. 3 – Likwidacja szkoleń BHP i inne ułatwienia

Każdy mały i średni przedsiębiorca może wiele zyskać na propozycjach jakie oferuje projekt MŚP. Jedną z ważniejszych opcji, które pomogą wiele zaoszczędzić i wprowadzić większą funkcjonalność jest  likwidacja szkoleń BHP w niektórych branżach, co obejmie nawet 5 mln pracowników, a także szereg innych drobnych usprawnień, skutecznie poprawiających funkcjonowanie firmy.

Likwidacja szkoleń BHP

Nowy projekt zmian ustawowych ma wnieść likwidację obowiązku dokonywania okresowych szkoleń BHP w branżach, w których ryzyko wypadków itp. wydarzeń jest znikome. Rozwiązanie to może zatem objąć nawet 5 milionów pracowników administracyjno-biurowych. Zatrudnieni u pracodawcy pracownicy, którzy wykonują pracę, którą zakwalifikować można jako grupę działalności z nie wyższą niż trzecia kategorią ryzyka, w rozumieniu przepisów ZUS, nie muszą odbywać okresowych szkoleń BHP.

Jak dotąd pracodawca jest zobowiązany do ponoszenia sporych kosztów związanych z przeprowadzeniem tego rodzaju szkoleń. Przepisy unijne dyrektywy Rady UE związane z okresowymi szkoleniami BHP mówią jednak, że obowiązek ten należy spełniać wyłącznie wówczas, gdy jest to konieczne i uzasadnione. Dzięki nowemu usprawnieniu, te dodatkowe szkolenia zostaną zlikwidowane, co przełoży się na zmniejszenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw.

W zakresie BHP, projekt MŚP mówi również o tym, iż w przypadku przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 50 pracowników (dotychczas było to 20), a ich działalność zakwalifikowana jest do nie wyższej niż trzecia kategorii ryzyka w rozumieniu przepisów ZUS, nie będzie obowiązku zatrudniania specjalisty od BHP. Pracodawca będzie mógł wówczas samodzielnie pełnić zadania w zakresie BHP.

Dodatkowe ułatwienia

Wśród dodatkowych ułatwień, które mają wnieść nowe przepisy, wymienić można również:

 • Możliwość zwolnienia podatkowego w CIT od dochodów ASI (alternatywnych spółek inwestycyjnych), które zostały uzyskane ze zbycia udziałów/akcji.  Dotyczy to sprzedaży udziałów/akcji, których w spółce posiadano ogółem co najmniej 10 procent, a także nie krócej niż przez 2 lata.
 • Możliwość zwolnienia z podatku sum odszkodowań, które uzyskano od ubezpieczyciela na odtworzenie zniszczonego majątku – dotyczyć może ono wszystkich środków trwałych, poza samochodami osobowymi.
 • Wprowadzenie ujednoliconych formularzy deklaracji podatkowych w zakresie podatków lokalnych (od nieruchomości czy podatku leśnego), a także możliwość składania ich drogą elektroniczną.
 • Krótszy okres obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych z bezterminowego na 5 lat.
 • Anulowanie niektórych obowiązków informacyjnych, w tym tych dotyczących okresu zawieszenia działalności czy prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.
 • W funkcjonowaniu spółki z o.o. wprowadzenie trybu obiegowego podejmowania uchwał, nowe reguły zwrotu zaliczek pobranych na poczet dywidendy itd.
 • Usprawnienia w zakresie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
 • Wprowadzenie wezwania telefonicznego lub mailowego przez ZUS lub pracodawcę ubezpieczonego dotyczące kontroli czasowej niezdolności do pracy.

Zmiany w opodatkowaniu leasingu w 2019

Już od 1 stycznia 2019 roku wprowadzone zostać mają zmiany w zakresie opodatkowania samochodów osobowych, co bezpośrednio może mieć również oddziaływać na opodatkowanie leasingu. Nowe rozwiązania zaproponowane przez Ministerstwo Finansów, mogą wpłynąć na zmniejszenie popularności tej formy zakupu pojazdów, ale także wynajmu długoterminowego.

Zmiany w opodatkowaniu leasingu w 2019 to między innymi jedna z atrakcyjnych opcji dla przedsiębiorców, którą jest możliwość dokonania sprzedaży auta po-leasingowego bez podatku dochodowego.

Główne zmiany planowane w opodatkowaniu leasingu

Pierwsza zmiana dotyczyć będzie rat leasingowych, które mają zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodu wyłącznie do łącznej wysokości 150 tysięcy złotych (kwoty będącej również nowym limitem amortyzacyjnym, jaki przewidziano dla nabywców, którzy dokonali zakupu samochodów osobowych).

Kolejną zmianą jest to, że wszelkie koszty związane z nabyciem oraz użytkowaniem pojazdu (leasingowego i innych) mogą zostać odliczone od przychodu wyłącznie w połowie, w sytuacjach gdy samochód wykorzystywany jest do celów firmowych, ale również prywatnych.

Zmiana powyższa oznacza, że podatek dochodowy będzie działał na zasadach podobnych jak VAT, stąd też w sytuacji gdy samochód będzie użytkowany dla celów mieszanych, przedsiębiorca będzie mógł odjąć wyłącznie połowę poniesionych wydatków oraz połowę VAT. Deklaracja o wykorzystaniu pojazdu wyłącznie do celów służbowych, a także prowadzenie w tym celu stosownej ewidencji sprawi jednak, że możliwe będzie odliczenie 100% wartości podatku od towarów i usług oraz kosztów.

Jakie jeszcze czekają nas zmiany?

Powyższe zmiany to jednak nie koniec nowości, bowiem planowane są również nowe rozwiązania związane z samochodami osobowymi, w odniesieniu do których zostaną podwyższone limity odpisów amortyzacyjnych, które zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów. Dotychczas była to kwota 20 tysięcy euro (około 85 800 zł, przy założeniu kursu euro 4,29 zł) do 150 tysięcy złotych. Planowana jest również likwidacja tzw. kilometrówki.

Wyższe limity odpisów amortyzacyjnych to ważna zmiana dla firm leasingowych, których zadaniem jest amortyzowanie samochodów użytkowych, co wynika z leasingu operacyjnego. W kwestii kilometrówki, będzie to ważny aspekt dla wynajmujących samochody, szczególnie na okresy długoterminowe.

Podsumowując

Zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Finansów co prawda nie są skierowane w kierunku osób, które korzystają z leasingu operacyjnego. Jednak mogą mieć one nie mały wpływ na podejmowanie decyzji związanych z nabywaniem pojazdów dla potrzeb przedsiębiorstwa. Decyzja o tym co będzie lepszym rozwiązaniem – czy samochód w leasingu, wynajem czy też zakup – będzie podejmowana w oparciu o to, co rzeczywiście w myśl nowych przepisów będzie bardziej opłacalne. Pewne jest jednak to, że leasing zdecydowanie może stracić na swojej dotychczasowej atrakcyjności.

 Nowe zmiany mogą wejść w życie już z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Publikowanie wysokości wynagrodzenia

Publikowanie wysokości wynagrodzenia w ogłoszeniu o pracę

Publikowanie wysokości wynagrodzenia to nowe założenie projektu nowelizacji Kodeksu Pracy. Osoby poszukujące pracy często przeszukują wiele ogłoszeń o pracę wybierając odpowiednie dla siebie, aby zaaplikować swoje CV i zgłosić swoją kandydaturę. Czasem niestety poszukujący pracy zastanawia się czy warto, czy mogę liczyć na solidne wynagrodzenie za przyszłą pracę? Tak pytania pojawiają się często, ponieważ ogłoszenia o pracę z reguły nie zawierają informacji dotyczącej przewidzianego wynagrodzenia za pracę.

Każda osoba, która poszukuje pracy martwi się bowiem, że na rozmowie o pracę podczas pytania o oczekiwane wynagrodzenie, powie zbyt dużą kwotę lub przeciwnie zbyt niską. Pojawienie się nawet widełek w jakich przyszły pracodawca porusza się podczas rekrutacji, byłoby zdecydowanym ułatwieniem dla wszystkich osób, które poszukują pracy. Potencjalni pracownicy mieliby czystą sytuację do chęci aplikowania na dane stanowisko.

Zatem powstał projekt nowelizacji Kodeksu Pracy, który zakłada, że publikowanie wysokości wynagrodzenia w ogłoszeniu o pracę będzie wymagane od każdego pracodawcy. Celem nowelizacji jest ujawnienie wysokości wynagrodzeń uzyskiwanych na określonych stanowiskach. Projekt nowelizacji Kodeksu Pracy zakłada obowiązek informowania wszystkich zainteresowanych ogłoszeniem o pracę o wysokości oferowanego wynagrodzenia nawet w widełkach. Jeśli pracodawca się do tego nie zastosuje, będzie mu grozić kara grzywny.

W krajach Unii Europejskiej już od dłuższego czasu wysokość wynagrodzeń nie jest ukryta. Wręcz przeciwnie przeważnie spotkamy się z ogłoszeniami, które precyzyjnie określają oferowane przez pracodawcę wynagrodzenie brutto. Nowelizacja zakłada, że w ten sam sposób pracodawcy będą tworzyć ogłoszenia o pracę. Zdecydowanie ułatwi to procesy rekrutacyjne w Polsce. Każda osoba, która będzie chciała zgłosić swoją kandydaturę na oferowane stanowisko pracy, będzie wiedziała w jakim progu wynagrodzenia będzie się poruszać i zdecydowanie nie będzie stresować się odpowiedzią na najczęściej zadawane pytanie podczas rekrutacji.

Nowelizacja również powstała z myślą o pracownikach tak, aby zmotywować niektórych do zmian i inwestowania w swój własny rozwój. Często zdarza się tak, że osoby zdecydowanie boją się zmieniać pracę i pozostają na tym samym stanowisko przez następny kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Jest to zdecydowanie zbyt długo, ponieważ często pracownik popada w rutynę. Wydajność pracownika wzrasta kiedy jest doceniony przez pracodawcę oraz otrzymuje adekwatne wynagrodzenie do swojej wykonywanej pracy. Wiedza o wysokości wynagrodzeń na rynku pracy i podobnych stanowiskach pracy zdecydowanie pomoże pracownikom w podejmowaniu decyzji o zmianie pracy oraz pomoże im pozbyć się niepotrzebnych frustracji spowodowanych często niewiedzą o wysokości płac w Polsce.

Pracownicy chcieliby, aby reguły współpracy zostały określone już na samym początku kontaktu z pracodawcą. To co zwykle pozostawiane jest na sam koniec rozmowy rekrutacyjnej, czyli rozmowa o pieniądzach, będzie jasne od samego początku, czyli od momentu przeczytania ogłoszenia o pracę. Publikowanie wysokości wynagrodzenia w ogłoszeniu o pracę zdecydowanie pomoże to uniknąć niepotrzebnych niedomówień.

kary za unikanie opodatkowania

Kary za unikanie opodatkowania w 2019 roku

 Dodatkowe kary za unikanie opodatkowania przy uzyskiwaniu przychodów?  Od stycznia 2019 roku organy podatkowe będą nakładać kary finansowe za unikanie zobowiązań podatkowych.

Jeśli podatnicy będą osiągali jakiekolwiek korzyści finansowe wykonując pracę i nie będą odprowadzać podatku, wówczas organ podatkowy nałoży na niego dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Warto prześledzić wszystkie uzyskiwane przychody i sprawdzić czy każdy jest opodatkowany i należny podatek jest odprowadzony do organu podatkowego. Będzie to istotne, ponieważ od stycznia 2019 roku zmienią się zasady związane z nałożeniem kar na podatników unikających opodatkowania uzyskiwanych przez nich przychodów finansowych.

W obecnym stanie prawnym podatnik, który uzyskuje przychody i nie odprowadza odpowiedniego podatku, jest zobowiązany jedynie do zapłaty należnego podatku z ewentualnymi odsetkami za zwłokę. Od stycznia 2019 roku organ podatkowy zdecydowanie zwiększy swoje kontrole i będzie nakładać na podatników sankcje w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego. Jeśli podatnik będzie zwlekał z zapłatą należnego podatku, organ będzie mógł nałożyć na niego dodatkowy podatek, który będzie mógł wynosić nawet 40% kwoty jaką uzyskał podatnik z przychodów.

Ustawodawca również przewidział podwojenie, a nawet potrojenie kar za unikanie płacenia podatku dochodowego. Takie wysokie sankcje będą obowiązywać w określonych przypadkach:

 1. Kiedy podstawa do ustalenia zobowiązania podatkowego przewyższy 15 000 000,00 zł;
 2. Jeśli nie upłynęło 10 lat licząc od końca roku, w którym podatnik otrzymał ostateczną decyzję dotyczącą stwierdzenia unikania opodatkowania;
 3. Strona nie dostarczyła organowi podatkowemu żadnych dokumentów w zakresie cen transferowych

Określone w ustawie potrójne sankcje, będą mogły być nałożone przez organ podatkowy w sytuacjach kiedy zajdą przynajmniej dwie z powyższych przesłanek. Zatem wszyscy podatnicy oraz przedsiębiorcy zdecydowanie powinny uważać i pilnować wszelki dokumenty potwierdzające odprowadzanie podatku od uzyskiwanych przychodów. To bardzo ważne, ponieważ w sytuacji kiedy nastąpi błąd i organ podatkowy poprosi nas o wyjaśnienie. Wówczas będziemy mogli przedłożyć dokumenty potwierdzające odprowadzanie podatku.

Każdy przedsiębiorca, ale również osoba fizyczna powinien znać zasady odprowadzania podatku za uzyskany dochód. W przeciwnym razie nieznajomość prawa może zakończyć się wysokimi sankcjami nałożonymi przez organ podatkowy. Od 1 stycznia 2019 roku organ podatkowy będzie znacznie kontrolował i analizował przychody podatników. Warto zwrócić uwagę na uzyskiwane przychody tak, aby każdy przychód był opodatkowany.

Z reguły od uzyskiwanego wynagrodzenia jest odprowadzany podatek. Czasem zdarza się tak, że uzyskujemy dodatkowy przychód, który nie jest wliczony w standardowe wynagrodzenie. Musimy wtedy pamiętać o opodatkowaniu go, w przeciwnym razie od stycznia 2019 roku organ podatkowy będzie mógł nałożyć na nas dodatkowe opodatkowanie w postaci sankcji za unikanie opodatkowania otrzymywanego wynagrodzenia.