Płaca minimalna w 2019 roku

Płaca minimalna w 2019 roku – jaki będzie wzrost?

Płaca minimalna w 2019. Od dłuższego czasu trwały rozmowy na temat podniesienia stawki minimalnej wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej. Ostatnie podwyżki wprowadziły dużo zmian w prawie pracy, co wpłynęło korzystnie na zarobki pracowników. Rząd podjął decyzję o kolejnej podwyżce płacy minimalnej tak, aby wiele gospodarstw domowych uzyskało lepszą sytuację finansową.

Podjęto decyzję aby płaca minimalna w 2019 roku wzrosła do wysokości 2 250,00 zł, czyli o 150 zł brutto więcej, aniżeli w 2018 roku. Kwota 2 250,00 zł brutto będą otrzymywać pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, w pełnym wymiarze godzin. Podwyżka wchodzi w życie od 2019 roku. Nowa stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę stanowi 47,2% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 roku. Podniesienie minimalnego wynagrodzenia ma spowodować lepszą sytuację pracowników, którzy są zatrudnieni na najniższą krajową. Dzięki lepszej sytuacji materialnej, wiele rodzin będzie mogło postawić na edukację oraz wpłynąć zdecydowanie na wzrost gospodarczy.

Rząd podjął również decyzję o podniesieniu minimalnej stawki godzinowej z kwoty 13,70 zł na kwotę 14,70 zł brutto za godzinę pracy. Minimalne stawki godzinowe mają wpłynąć na zlikwidowanie czarnej strefy oraz zdecydowany spadek bezrobocia. Ponadto minimalna stawka godzinowa zapobiega niskim, często niewspółmiernym stawkom godzinowym do pracy jaką wykonuje pracownik. Po wprowadzeniu obowiązkowej minimalnej stawki godzinowej zdecydowanie poprawiły się warunki zatrudnienia w wielu zakładach pracy. Wiele osób pracowało za bardzo niskie stawki godzinowe, które były określane tylko i wyłącznie przez pracodawcę. W tym momencie wszyscy pracodawcy rozliczający się z pracownikami godzinowo będą musieli od stycznia 2019 roku podnieść minimalną stawkę godzinową o 1 zł brutto.

Przedsiębiorcy rozumieją potrzebę podniesienia stawek minimalnego wynagrodzenia, jednak często przekłada się to na podniesienie cen za usługę lub produkt. Najwięcej podwyżek będzie w branży ochroniarskiej, budowlanej oraz sprzątającej. To właśnie w tego typu branżach często można spotkać bardzo niskie stawki wynagrodzenia za pracę.

Każdy pracownik powinien być zatrudniony na umowę czy o pracę lub kontrakt/zlecenie/dzieło. Pracodawcy muszą zdecydowanie zmienić stawki wynagrodzenia na umowach wszystkich swoich pracowników od stycznia 2019 roku. Każdy pracownik otrzyma aneksy do umów z informację o podwyższeniu kwoty lub stawki minimalnej za pracę. Wobec powyższego wiele umów z kontrahentami zmieni swoje zapisy dotyczące wynagrodzenia za usługę. Waloryzacja wynagrodzenia za wykonaną usługę jest przeważnie przewidziana w zapisach umowy i powinna następować automatycznie po wprowadzeniu nowych zapisów w ustawie lub rozporządzeniu. Kontrahenci nie mają wpływu na zmianę przepisów, dlatego też przy długoterminowych umowach warto, aby pojawiła się taka klauzula mówiąca o automatycznej waloryzacji wynagrodzenia. W takiej sytuacji wiele umów o świadczenie usług będzie wymagało zmiany i podwyższenia wynagrodzenia zleceniobiorcy. Wzrośnie wtedy stawka ryczałtowa lub godzinowa w zależności od tego jak jest rozliczana dana umowa. Wszystkie zmiany wejdą w życie już od stycznia 2019 roku.

Posted in Blog and tagged , , , , , , , , .