Zmiany w opodatkowaniu leasingu w 2019

Już od 1 stycznia 2019 roku wprowadzone zostać mają zmiany w zakresie opodatkowania samochodów osobowych, co bezpośrednio może mieć również oddziaływać na opodatkowanie leasingu. Nowe rozwiązania zaproponowane przez Ministerstwo Finansów, mogą wpłynąć na zmniejszenie popularności tej formy zakupu pojazdów, ale także wynajmu długoterminowego.

Zmiany w opodatkowaniu leasingu w 2019 to między innymi jedna z atrakcyjnych opcji dla przedsiębiorców, którą jest możliwość dokonania sprzedaży auta po-leasingowego bez podatku dochodowego.

Główne zmiany planowane w opodatkowaniu leasingu

Pierwsza zmiana dotyczyć będzie rat leasingowych, które mają zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodu wyłącznie do łącznej wysokości 150 tysięcy złotych (kwoty będącej również nowym limitem amortyzacyjnym, jaki przewidziano dla nabywców, którzy dokonali zakupu samochodów osobowych).

Kolejną zmianą jest to, że wszelkie koszty związane z nabyciem oraz użytkowaniem pojazdu (leasingowego i innych) mogą zostać odliczone od przychodu wyłącznie w połowie, w sytuacjach gdy samochód wykorzystywany jest do celów firmowych, ale również prywatnych.

Zmiana powyższa oznacza, że podatek dochodowy będzie działał na zasadach podobnych jak VAT, stąd też w sytuacji gdy samochód będzie użytkowany dla celów mieszanych, przedsiębiorca będzie mógł odjąć wyłącznie połowę poniesionych wydatków oraz połowę VAT. Deklaracja o wykorzystaniu pojazdu wyłącznie do celów służbowych, a także prowadzenie w tym celu stosownej ewidencji sprawi jednak, że możliwe będzie odliczenie 100% wartości podatku od towarów i usług oraz kosztów.

Jakie jeszcze czekają nas zmiany?

Powyższe zmiany to jednak nie koniec nowości, bowiem planowane są również nowe rozwiązania związane z samochodami osobowymi, w odniesieniu do których zostaną podwyższone limity odpisów amortyzacyjnych, które zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów. Dotychczas była to kwota 20 tysięcy euro (około 85 800 zł, przy założeniu kursu euro 4,29 zł) do 150 tysięcy złotych. Planowana jest również likwidacja tzw. kilometrówki.

Wyższe limity odpisów amortyzacyjnych to ważna zmiana dla firm leasingowych, których zadaniem jest amortyzowanie samochodów użytkowych, co wynika z leasingu operacyjnego. W kwestii kilometrówki, będzie to ważny aspekt dla wynajmujących samochody, szczególnie na okresy długoterminowe.

Podsumowując

Zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Finansów co prawda nie są skierowane w kierunku osób, które korzystają z leasingu operacyjnego. Jednak mogą mieć one nie mały wpływ na podejmowanie decyzji związanych z nabywaniem pojazdów dla potrzeb przedsiębiorstwa. Decyzja o tym co będzie lepszym rozwiązaniem – czy samochód w leasingu, wynajem czy też zakup – będzie podejmowana w oparciu o to, co rzeczywiście w myśl nowych przepisów będzie bardziej opłacalne. Pewne jest jednak to, że leasing zdecydowanie może stracić na swojej dotychczasowej atrakcyjności.

 Nowe zmiany mogą wejść w życie już z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Posted in Bez kategorii.