Jak są wybierani przedsiębiorcy do kontroli podatkowych i celno-skarbowych?

Należy przyznać, że w ostatnich latach wzrosła skuteczność przeprowadzanych kontroli skarbowych. Fiskus przyznaje, że dzięki kontrolom skarbowym “zarabia na swoje utrzymanie”. Jak są wybierani przedsiębiorcy do kontroli podatkowych i celno-skarbowych?

Dysponując szerszym okręgiem działania, które zostało wskazane w ustawie o kontroli skarbowej, Fiskus bardziej precyzyjnie kontroluje nieprawidłowości oraz doszukuje się np. nowych rodzai przestępstw. Do najbardziej niebezpiecznych dla budżetu państwa oszustw należą m.in. fikcyjne faktury, nadużycia w obrocie złomem, przestępczość paliwowa, brak zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej oraz wiele innych.
Narzędzia, którymi dysponuje dobrze wyszkolona kadra kontroli skarbowej powodują, że inspekcja jest coraz bardziej efektywna. Jak są wybierani przedsiębiorcy do kontroli podatkowych?

W ostatnim czasie stwierdzono mniejszą ilość kontroli przedsiębiorców, jednak te które mają miejsce trafnie celują w przedsiębiorstwa, które naruszają obowiązujące przepisy. Dzięki temu wzrosła znacznie efektywność kontroli skarbowych.

Kontrole skarbowe firm prowadzone są przez urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe. Zakres poszczególnych rodzajów kontroli został określony, odpowiednio w Ordynacji podatkowej (Op) oraz w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), która zaczęła obowiązywać w marcu 2017r.  Zasadniczą instytucją  KAS była kontrola celno-skarbowa, która miała koncentrować się na przestępstwach skarbowych, wyłudzeniach oraz oszustwach na wielką skalę. W rzeczywistości, po jakimś czasie od wprowadzenia ustawy, kontrola celno-skarbowa  zaczęła być wszczynana wobec przedsiębiorców bez względu na rozmiar prowadzonej działalności oraz przewidywanych uszczupleń podatkowych.

Kiedy wynik analizy ryzyka wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo, że u podmiotu gospodarczego mogą występować nieprawidłowości na wielką skalę, właściwy do przeprowadzenia kontroli powinien być naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Można mieć jedynie nadzieję, iż typowanie podmiotów do kontroli celno-skarbowej będzie rzeczywiście dokonywane w oparciu o rzetelną analizę ryzyka, do czego zobowiązuje naczelnika urzędu celno-skarbowego przepis art. 58 KAS. Zgodnie z jego brzmieniem, kontrole celno-skarbowe inne niż kontrole losowe lub wynikające z przepisów prawa powinny uwzględniać ryzyko wystąpienia nieprawidłowości oraz ustalenie i ocenę środków niezbędnych do jego ograniczania. Ryzyko należy natomiast rozumieć jako prawdopodobieństwo i skutki wystąpienia naruszenia przepisów prawa.” ksiegowosc.infor.pl

Ciężko jest określić co ustawodawca miał na myśli, kiedy formuował zwrot „kontrole celno – skarbowe inne niż losowe.” Należy jednak pamiętać, że tam gdzie istnieje ryzyko wystąpienia nieprawidłowości lub podejrzenie przestępstwa, należy zlecić kontrolę.

Posted in Blog and tagged , .